Patru mari amagiri

Patru mari amagiri
Marcu 8,36-38.39
A. AI FOST VREODATĂ ÎNŞELAT?
1. Pavel avertizează cu privire la cea mai mare amăgire din zilele din urmă – 2 Tim. 3,1-9; 2 Tes. 2,9-11.
2. Remuşcări amare au venit peste unele figuri ale Vechiului Testament:
a. Adam şi Eva au fost cumplit dezamăgiţi în urma discuţiei lor cu şarpele – Gen. 3,7
b. De asemenea şi Iuda trădătorul a fost victima dezamăgirii când a cooperat cu mai marii iudeilor şi L-a vândut pe Învăţătorul Său pentru treizeci de arginţi – Mat. 26,16.17; 27,1-5.
B. PATRU AMĂGIRI CARE VOR FACE CA MULŢI SĂ RĂMÂNĂ ÎN AFARA ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU
1. „Nu-i nici un pericol”, este o amăgire fatală, păziţi-vă de ea:
a. Ginerii lui Lot au căzut în cursă mortală – Gen. 19,14.
b. Oameni care vor trăi în zilele celei de a doua veniri a lui Hristos vor fi confruntaţi cu acelaşi gen de amăgire fatală – Luca 21,34.35.
c. Umilul dumneavoastră slujitor ar putea scrie o carte de dimensiuni mari, arătând cât de mulţi sunt cei pe care i-a cunoscut personal şi care şi-au pierdut viaţa ignorând dictonul: „Nu e nici un pericol”.
2. „Mai este timp” constituie o altă amăgire fatală; fiţi cu băgare de seamă.
a. Bogatul din parabola Domnului nostru este un exemplu viu în ce priveşte înşelăciunea – Luca 12,16-18.
b. Fie ca nici unul dintre noi să nu se grăbească şi să arate acuzator spre bogatul nebun din vremea aceea. Câţi dintre noi nu ne gândim la zilele de mâine numai din motivul că ne simţim bine din punct de vedere fizic.
c. Mii îşi pierd viaţa în fiecare an în timp ce încearcă să traverseze şinele de cale ferată; de ce? Pentru că sunt amăgiţi de: „Am timp suficient!”
d. Soţia lui Lot şi-a pierdut viaţa amăgindu-se că avea „timp suficient” să se oprească în loc pentru a privi înapoi să vadă ce se întâmplă cu oraşul ei natal – Gen. 19,26.
e. Nu, suflete scump, tu nu ai timp suficient să-ţi pui lucrurile în rânduială cu Domnul; nu amâna cea mai importantă obligaţie a vieţii.
3.   a. „Nu acum” este cea de-a treia amăgire fatală de care trebuie să vă păziţi: Felix, guvernatorul provinciei Iudeea, a fost tulburat la gândul că în ziua judecăţii va trebui să se confrunte cu păcatele sale, însă el i-a spus lui Dumnezeu şi lui Pavel: „De data asta, du-te; când voi mai avea prilej te voi chema” – Fapte 24,25.
b. Răspunsul dat de Faraon la rugămintea lui Moise de a îngădui lui Israel să părăsească Egiptul a fost: „Mâine” – Ex. 8,10.
c. Dar Dumnezeu spune: „Acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii” – 2 Cor. 6,1-3.
d. „De aceea, cum zice Duhul Sfânt: ‘Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile’” – Evrei 3,7.8
4. „Aproape”, este dacă se poate spune aşa cea mai cruntă amăgire din toate cele patru:
a. Primejduieşte viitorul poporului lui Dumnezeu. Cât de mulţi sunt „aproape” creştini dintre membri bisericii lui Dumnezeu?
b. Împăratul Agripa a spus: „Aproape că m-ai convins să mă fac creştin. Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin” – Fapte 26,28.
c. Cine este un om „aproape” creştin?
(1). Cineva care-şi trăieşte credinţa într-un procent de şaptezeci şi cinci sau poate nouăzeci şi cinci la sută, însă nu de sută la sută.
(2). Despre prea mulţi din biserica lui Dumnezeu Hristos ar spune: „Îţi mai lipseşte un lucru” – Marcu 10,31; Luca 18,22.
d. Acela care păzeşte nouă porunci şi calcă una – Iac. 2,8-11.
C. CE LECŢIE IMPORTANTĂ PENTRU PĂCĂTOŞI
1. Este posibil ca o persoană să creadă teoria adevărului, cu toate acestea, să piară în păcat. De ce? Pentru că una dintre cele patru feluri de amăgiri îl va opri să intre în Împărăţiei:
2. Există chiar şi posibilitatea de a fi un membru al bisericii să iei parte la unele activităţi ale bisericii şi cu toate acestea, să fii pierdut. De ce? Datorită faptului că cele patru amăgiri a oprit pe om să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
3. Scumpe cititor, eşti cumva în pericol de a fi amăgit şi reţinut din Împărăţia lui Dumnezeu, pentru că ai ascultat la una dintre cele patru amăgiri?
Sursa: http://resursepredici.blogspot.ro/