Familia se confruntă cu moartea

Familia se confruntă cu moartea
Text: Ioan 11:32-35
A.  INTRODUCERE
1. Oricine a trecut prin pierderea cuiva iubit este recunoscător pentru sprijinul acordat de familie.
a. În textul din faţa noastră, o familie este lovită de durere datorită morţii fratelui lor, Lazăr.
b. Cuvintele Martei către Isus din versetul 21 provoacă din partea Lui nu o scuză pentru că a întârziat, ci siguranţa speranţei: „Fratele tău va învia.” – versetul 23.
2. Maria I-a spus aceleaşi lucruri lui Isus ca şi Marta –versetul 32.
a. Dar de data aceasta nu există un răspuns teologic; există doar intrarea în suferinţa ei: „Unde l-aţi pus?” – versetul 34, şi lacrimile lui Isus..
b. Isus a fost pe deplin prezent la durerea fiecărei persoane, şi El este prezent să ne ajute când avem nevoie.
B.  MOARTEA ESTE ÎNTOTDEAUNA MAI MULT DECÂT PARE
1. Este evident că moartea este sursa durerii, goliciunii, singurătăţii, frustrării şi neputinţei.
a. Familia are nevoie să lucreze cu fiecare membru cu răbdare pentru ca să admită adâncimea tristeţii, durerii, goliciunii, şi teama de singurătate.
2. Credincioşii pot alege să vadă că moartea este mai mult decât ce izbeşte ochii. Este ceva pe care Dumnezeu îl foloseşte.
a. Isus face declaraţia remarcabilă în versetul 4 că boala şi moartea lui Lazăr sunt spre slava lui Dumnezeu.
(1) Este uşor să vezi că pentru Lazăr situaţia s-a rezolvat prin învierea lui la câteva zile după moarte, pe când noi, care îi punem pe cei iubiţi în mormânt, aşteptăm prin credinţă învierea la momentul decis de Dumnezeu.
(2) Mărturia tăcută a multor creştini este aceea că în mijlocul celei mai mari pierderi, Dumnezeu a putut să-i binecuvinteze şi să-i liniştească. El va aduce slavă Numelui Său minunat.
(3) În mod sigur aceasta avea în minte Pavel în Romani 8:28-29.
(4) Aceste versete nu spun că tot ce ni se întâmplă este bun. Dar ele ne asigură că tot ceea ce se întâmplă lucrează spre binele nostru dacă avem încredere în El şi-I rămânem credincioşi.
C.  EXISTĂ UN RĂSPUNS CREŞTIN FAŢĂ DE MOARTE
1. Isus ne dă încredere contra îndoielilor morţii –versetele 25-26.
a. Isus spune că moartea nu va avea niciodată victoria finală. – Ioan 11:25.
2. Răspunsul creştin faţă de moarte nu sunt doar cuvintele lui Isus, ci Cuvântul care este Isus.
a. Dumnezeu intră în viaţa noastră, întrupându-Se şi devenind vizibil într-un trup ca al nostru – Ioan 1:14.
b. În timp ce Isus Însuşi vine la familia lui Lazăr, Maria şi Marta, El Îl reprezintă pe Dumnezeul veşnic din prologul lui Ioan – Ioan 1:1-14.
3. Observă, totuşi, necesitatea credinţei din versetul 25.
a. A crede în Isus înseamnă că tu Îl inviţi să devină Domnul Dumnezeul vieţii tale.
b. Numai când îţi pui credinţa în El, crezând că El te va salva, că harul Său te va întări, vei fi salvat de cea mai rea moarte, moartea a doua – Apocalips 20:6.14; 21.7-8.
D.  PRIETENII POT SĂ AJUTE
1. În versetul 31 vedem o imagine a experienţei comune tuturor oamenilor.
a. Maria este înconjurată de prieteni din satul său, iar aceştia caută să o consoleze. Aceştia ştiu că pot şi trebuie s-o ajute, chiar dacă nu pot să-l aducă pe el înapoi.
b. Surorile doreau cu adevărat să-L vadă pe Isus pentru că El ar fi putut împiedica să se întâmple nenorocirea.
2. În familia creştină, Isus Îşi face adeseori cunoscută prezenţa prin iubirea celor care vin în Numele Lui şi îşi oferă mâinile şi inimile în Numele Lui.
a. Ilustraţie. Într-un studiu alcătuit de David Haun în 1976, intitulat „Ajutor pentru cei îndureraţi…un studiu al durerii”, s-a descoperit că cel mai bun ajutor pentru familiile îndurerate este asistenţa din partea prietenilor care vin la ele în momentele de tristeţe. Lucrurile care ajută cel mai mult sunt activităţile simple, cum ar fi rezolvarea treburilor casei, îngrijirea copiilor, răspunsul la uşă sau la telefon, întâmpinarea vizitatorilor şi primirea alimentelor aduse acasă. În aproape toate cazurile, actele de servire pe care şi le aminteau cei îndureraţi au fost acelea care nu necesită o pregătire de specialitate din partea voluntarului, ci doar dorinţa şi deschiderea de a ajuta.
b. Într-o biserică în care există grijă reciprocă între membri, nu doar pastorul poate ajuta familiile. Comunitatea celor credincioşi este cea care îi înconjoară pe cei îndureraţi şi le arată dragostea lui Hristos.
E.  PREZENŢA LUI DUMNEZEU EXISTĂ ÎN TOT CEEA CE NI SE ÎNTÂMPLĂ, INCLUSIV MOARTEA
1. Dumnezeu cunoaşte moartea.
a. El ne-a avertizat de la început că îndepărtarea de El ne va face vulnerabili şi ne va aduce moartea.
b. După ce rasa omenească a ales neascultarea, El nu ne-a abandonat şi nu S-a îndepărtat de noi dezgustat.
2. Adevărul suferinţei lui Dumnezeu nu este nicăieri mai clar văzut decât în textele următoare – versetele 33-36.
a. Nu există explicaţii, nici chemare la curaj şi credinţă. Există doar tristeţea pe care El o împărtăşeşte cu cele două surori în timp ce merge plângând cu ele spre locul unde fusese îngropat Lazăr.
F.  CONCLUZIE
1. Când valurile durerii curg în jurul tău, adu-ţi aminte de cuvintele lui Fanny Crosby: „În adâncul inimii omeneşti, zdrobită de ispititor, sentimentele zac îngropate şi doar harul le poate învia; atingerea unei inimi iubitoare, trezită de bunătate, poate face să vibreze din nou coardele care erau rupte.”
Sursa: http://resursepredici.blogspot.ro