14. Zece Motive Pentru Care Sabatul nu Este Doar Pentru Evrei

 

de Steve Wohlberg

 

1. Adam și Eva nu au fost evrei. „Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o“ înainte de căderea în păcat. (Geneza 2:3) A sfințit-o înseamnă a pus-o deoparte pentru un scop sfânt. Singurele persoane din Grădina Eden pentru care a fost pus deoparte Sabatul erau Adam și Eva, care nu erau evrei.

2. „Sabatul a fost făcut pentru om.“ (Marcu 2:27) Declarația Îi aparține lui Isus. Sabatul a fost „făcut“ în Grădina Eden, înainte de a fi scris pe tablele de piatră la Muntele Sinai. Sabatul a fost „făcut“ pentru „om“, nu doar pentru evrei.

3. Celelalte nouă porunci nu sunt „doar pentru evrei.“ Dumnezeu a scris pe piatră toate cele Zece Porunci, nu doar nouă. (Vezi Deuteronom 4:12, 13; Exodul 20). Oare sunt valabile numai pentru iudei următoarele porunci: „să nu comiți adulter“, „să nu furi“, „să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău“?

4. „Ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău.“ (Exodul 20:10) Dumnezeu numește Sabatul „ziua Mea cea sfântă.“ (Isaia 58:13) În Biblie nu se găsește expresia „Sabatul evreilor.“ Nu este Sabatul lor, ci al lui Dumnezeu.

5. Porunca Sabatului este și pentru „străin.“ Porunca a patra însăși spune că „străinul“ trebuie să se odihnească în Sabat. (Exodul 20:10) „Străinii“ sunt toți cei care nu sunt evrei, adică neamurile. Astfel, Sabatul este valabil și pentru ei. Citiți de asemenea Isaia 56:6.

6. Isaia declară că și neamurile trebuie să țină Sabatul. „Şi pe străinii [….] şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul […] căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.“ (Isaia 56:6-7) Sabatul este așadar „pentru toate popoarele“, nu doar pentru evrei.

7. Toată omenirea va păsi Sabatul pe noul pământ. Pe „pământul cel nou […] în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, zice Domnul.“ (Isaia 66:22-23) Aici Dumnezeu spune că „orice făptură“ va ține Sabatul pe „pământul cel nou.“ Dacă lucrul acesta e adevărat (și este), de ce să nu începem de pe acum?

8. Neamurile au ținut Sabatul în cartea Faptelor Apostolilor. „[…] Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor [….] Pavel şi Barnaba […] stăteau de vorbă cu ei şi-i îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu.“ (Fapte 13:42-43) Aici se spune că cei dintre neamuri care erau mântuiți prin har țineau Sabatul. (Vezi și vers. 44)

9. Legea [cele Zece Porunci] este pentru toți oamenii, nu doar pentru iudei. Pavel declară lucrul acesta. Citiți Romani 2:17-23; 3:19, 23.

10. Luca nu era evreu, dar a ținut Sabatul. Dintre toți scriitorii Noului Testament, doar Luca nu a fost evreu. (El a scris Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor.) Luca a călătorit cu Pavel și a scris: „În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu […].“ (Fapte 16:13) Era Sabatul zilei a șaptea, memorialul Creațiunii (vezi Exodul 20:11). Și Pavel, și Luca știau lucrul acesta.