1Cor. 11:1-16 – Basmaua femeilor

1Cor. 11:1-16 – Basmaua femeilor
Întrebare: 1 Cor. 11 1-16 – se refera la batic sau la podoaba capilară ? Și semnul stăpânirii femeii de către bărbat (vers 10), ce reprezintă mai exact?
Răspuns: 1 Corinteni 11 este unul din capitolele controversate care au născut multe discuții care vizează de cele mai multe ori forma închinării și mai puțin fondul ei. Este necesară o abordare contextualizată pentru a înțelege pasajul și nu doar citind titlul capitolului (ținuta femeii în adunare) care creaza destule probleme. Fac precizarea că apostolul Pavel nu a scris cărțile sale, inclusive 1 Corinteni, pe capitole.
Vers. 3 – Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Hristos. Înainte de a răspunde la întrebarea privitoare la acoperirea cu un văl a femeilor, Pavel atrage atenţia la anumite consideraţii care îi vor ajuta să-şi formeze o opinie corectă asupra acestui subiect. Capul. Aici însemnând „domnul” sau „stăpânul”. Bărbat. Gr. aner, bărbat ca deosebit de femeie. Trei grade de supunere sunt introduse aici. Bărbatul trebuie să recunoască pe Hristos ca Domn şi Stăpân al său; femeii, în timp ce recunoaşte supremaţia lui Hristos ca Domn peste toţi, i se cere să recunoască faptul că în viaţa de familie ea e pusă sub conducerea şi protecţia bărbatului; Puterea şi demnitatea soţului depinde de poziţia pe care o deţine faţă de Hristos, Capul său, de aceea, dependenţa soţiei de soţ este în sensul adevărat dependenţa de Hristos prin soţ. Dependenţa soţiei de soţul ei a fost un plan rânduit de Dumnezeu pentru binele ambilor soţi. Totuşi, dependenţa aceasta nu implică în nici un fel nici cea mai mică măsură de degradare. După cum biserica nu suferă o dezonoare fiind dependentă de Hristos (vezi Efes 1:18–23; 3:17–19; 4:13, 15, 16), nici femeia nu suferă fiind dependentă de bărbat.
Vers 4 – Orice bărbat, care se roagă sau prooroceşte cu capul acoperit, îşi necinsteşte Capul său. Aici se pune în discuție RESPECTUL cuvenit în actul închinării. Lui Moise, potrivit culturii timpului, îi spune descalță-te (Exod. 3:5), iar Pavel spune: decoperă-te… În discuție este elemental RESPECT care nu este violat, ci accentuat în percepția timpului.
De reținut: Aici bărbatul se raportează față de Capul său (vertical relației)
Vers. 5 – Dimpotrivă, orice femeie, care se roagă sau prooroceşte cu capul dezvelit, îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dezvelit.  Gr. akatakaluptos, literal, „neavând un văl atârnând în jos [de pe cap]”. Era ceva obişnuit pentru femei să-şi acopere capul cu un văl, ca dovadă că erau măritate, şi ca o dovadă de modestie. Având în vedere faptul că femeile din antichitate nu umblau cu capul dezvelit, ar fi fost privit ca o dezonoare pentru o femeie şi pentru soţul ei dacă ea ar fi apărut în public fără de văl, mai ales în capacitatea de conducător al cultului public. Rasă. Părul scurt era uneori semnul unei femei cu o reputaţie rea, astfel o femeie corinteană care ar fi luat parte la serviciile publice cu capul dezvelit, ar fi putut fi privită ca una care s-a aşezat pe aceeaşi treaptă cu o femeie vulgară, poate desfrânată.
De reținut: Aici femeia se raportează față de capul său (bărbatul – orizontala relației). Dacă la bărbat se pune în discuție relația sa cu Iisus, Domnul său, aici se pune în discuție respectul față de soțul său, în contextual timpului. Capitolul 11 din 1 Corinteni nu pune în discuție acoperirea femeii ci RESPECTUL în actul închinării care să fie precedat de respectul (semnul supunerii) în relația dintre soț și soție.
Vers. 6 – Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Tunsă – adică fără bărbat, imorală, care era o rușine.
Vers. 7-10 – arată clar ordinea lăsată de Dumnezeu în familie ca urmare a păcatului.
Versetul 7 cheia pentru înțelegerea acestui pasaj: Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Unitatea de măsură a respectului este percepția cultural – judecați voi singuri – Pentru timpul lui Moise era descălțarea, pe timpul lui Pavel era decoperirea bărbatului și acoperirea femeii (ca semn al supunerii față de soțul ei în actul închinării) , pe timpul nostru, dacă soțul nu cere acoperirea ei, nu este nici o călcare de principiu în actul închinării.
IMPORTANT este să nu se facă confuzie între sexe care este o urâciune înaintea Domnului: vers. 14.15 – Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. A nu se încerca să se înlocuiască baticul cu părul. Nu aceasta a intenționat apostolul Pavel, ci diferențierea dintre cei doi. Apoi baticul nici nu se discuta în acea vreme, ci învălitul (acoperirea întregului cap) ca semn al supunerii ei.
CONCLUZIE: capitolul 11 din 1 Corinteni nu tratează baticul ci respectul în actul închinării, în familie și apoi amândoi în fața lui Dumnezeu.
Sursa: http://vasluimaranatha.adventist.ro/texte-interpretabile/1-corinteni-111-16.php