6. Adevărul Biblic cu privire la Sabat

6

Adevărul biblic cu privire la ținerea Sabatului

 

Duminica, prima zi a săptămânii, este ținută aproape de toți creștinii din ziua de azi. Totuși, Biblia ne învață că singura zi sfințită de Dumnezeu este ziua a șaptea a săptămânii, numită Sabat în Scriptură. Conform calendarului roman folosit în Statele Unite în ziua de azi, ziua a șaptea este sâmbăta. În Europa însă calendarul a fost schimbat pentru ca ziua a șaptea să fie duminica. În ciuda acestei schimbări, adevăratul Sabat, sâmbăta, rămâne adevăratul Sabat biblic al lui Dumnezeu, care este sfânt în ochii Lui. Biblia poruncește clar: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău […].“ (Exodul 20:8-10)

Unul dintre cele mai profunde adevăruri revelate în Noul Testament este faptul cî înainte de întrupare, Isus Hristos a fost Domnul Dumnezeul Vechiului Testament. Așadar, El a fost Creatorul Sabatului. „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.“ (Ioan 1:1-3)

Asta înseamnă că Isus a creat Sabatul. Citind din Vechiul Testament și pasajele referitoare la Sabat, să nu uităm că Cel Care a rostit aceste cuvinte a fost, de fapt, Cel Care a devenit Isus Hristos. De aceea, Isus Hristos a avut autoritatea deplină să spună că este Domn al Sabatului, pentru că El a creat această zi pentru oameni, pentru binele lor. (Marcu 2:27-28)

Iată câteva motive din Biblie pentru care trebuie să ținem și astăzi Sabatul sfânt al lui Dumnezeu, ca zi săptămânală de închinare:

 1. La început, Dumnezeu a creat ziua Sabatului. (Geneza 2:3)
 2. Dumnezeu S-a odihnit de munca Sa în ziua a șaptea. (Geneza 2:2)
 3. Sabatul a fost făcut pentru om, adică pentru întreaga omenire. (Marcu 2:27)
 4. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea, pentru că S-a odihnit în ea de toată lucrarea Lui. (Geneza 2:2; Exodul 20:11)
 5. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a numit-o Sabat. (Exodul 20:10-11)
 6. Dumnezeu nu doar că a binecuvântat ziua a șaptea, ci a și sfințit-o, adică a făcut-o sfântă prin prezența și declarația Sa. (Geneza 2:3)
 7. Nu există niciun verset în toată Sfânta Scriptură în care să se spună că Dumnezeu Și-ar fi retras binecuvântarea de la ziua de Sabat și ar fi transferat-o asupra altei zile a săptămânii.
 8. Poporul lui Dumnezeu a ținut Sabatul înainte de darea celor Zece Porunci la Muntele Sinai. (Exodul 16:22-26)
 9. Dumnezeu a poruncit ca oamenii să țină Sabatul. (Exodul 20; Evrei 4:3-9)
 10. Dumnezeu a interzis munca în ziua Sabatului chiar și în perioada recoltei. (Exodul 34:21)
 11. Dumnezeu le-a făgăduit tuturor străinilor, din toate neamurile, că vor fi binecuvântați dacă vor ține Sabatul. (Isaia 56:2)
 12. Dumnezeu a promis că îi va binecuvânta pe toți ce vor ține Sabatul. (Isaia 56:2)
 13. Nu găsim nicăieri în Biblie vreo poruncă să ținem altă zi a săptămânii, ca înlocuitor al Sabatului zilei a șaptea.
 14. Dumnezeu numește Sabatul ziua Sa cea sfântă. (Exodul 20:10; Leviticul 23:2-3; Isaia 58:13; Marcu 2:28)
 15. Păzirea Sabatului săptămânal și a sabatelor anuale este un semn între Dumnezeu și poporul Său. (Exodul 31:12-17)
 16. Porunca Sabatului, cea mai lungă din cele zece, este una din poruncile date de Dumnezeu pentru a fi ascultate, care arată dragostea și ascultarea noastră față de El. (Exodul 20:8-11; Deuteronom 5:12-15; Matei 22:37-40)
 17. Isus a ținut Sabatul, arătându-Și astfel dragostea și ascultarea față de Dumnezeu Tată. (Luca 4:16)
 18. Isus Hristos este Domn al Sabatului, așadar Sabatul este adevărata zi a Domnului. (Marcu 2:28; Isaia 58:13; Matei 12:8)
 19. Isus Hristos a considerat porunca Sabatului obligatorie. (Matei 12:12; 5:17-18; Marcu 3:4)
 20. Isus Hristos a păzit poruncile Tatălui Său, printre care se numără și Sabatul. (Ioan 15:10; 8:29; 5:46-47)
 21. Sabatul a fost păzit și la răstignire. (Luca 23:56)
 22. Sabatul a fost păzit în anii de după răstignire. (Fapte 17:2)
 23. Pavel a recunoscut și păzit Sabatul în timpul lucrării sale misionare, în jurul anului 45 d.Hr. (Fapte 13:27)
 24. Pavel le-a predicat neamurilor în ziua de Sabat, la cererea lor. (Fapte 13:42)
 25. Pavel a predicat unui oraș întreg în ziua de Sabat. (Fapte 13:44)
 26. Pavel a participat la o întâlnire în ziua de Sabat, când nu aveau cum să meargă la sinagogă. (Fapte 16:13)
 27. Obiceiul lui Pavel era să Îl predice pe Isus Hristos în Sabat. (Fapte 17:2-3)
 28. În Corint Pavel a predicat în fiecare Sabat timp de optsprezece luni. (Fapte 18:1-4, 11)
 29. Iacov a recunoscut Sabatul mulți ani după învierea lui Hristos. (Fapte 15:21)
 30. Sabatul zilei a șaptea va fi ținut și în timpul mileniului. (Isaia 66:23)
 31. Apostolul Pavel a spus clar că ziua de odihnă, Sabatul zilei a șaptea, trebuie păzită ca o zi sfântă. (Evrei 4:4)
 32. Sfințirea zilei a șaptea nu a fost niciodată transferată de către Isus Hristos sau apostoli asupra zilei întâi a săptămânii și nici nu a fost schimbată de învierea Mântuitorului. Hristos a înviat „la sfârșitul zilei Sabatului,“ și nu duminica. (Matei 28:1-6)
 33. Sabatul zilei a șaptea rămâne ziua de odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. (Evrei 4:9)
 34. Isus a avertizat că în vremurile din urmă, când va veni prigoana, nu trebuie să fugim în Sabat. (Matei 24:20)
 35. Semnul poporului lui Dumnezeu din vremurile din urmă este că vor păzi poruncile lui Dumnezeu. (Apocalipsa 12:17; 14:12)