6. TABELUL CLASIFICARII GEOLOGICE

6. Tabelul clasificării geologice

Noi ştim acum că fosilele fiecăruia dintre marile sisteme apar undeva în lume în această aceeaşi poziţie de adâncime, de unde rezultă în mod inevitabil faptul că nu există fosile de adâncime, sau cele mai vechi pentru lume ca un întreg. Aşadar, nu există o cale logică sau temeinic ştiinţifică pentru a începe lunga serie de forme de viaţă succesive, sau aşa-numita columnă geologică. Neavând un început logic sau ştiinţific, valorile istorice pentru toate celelalte formaţiuni sunt şi ele viciate.

Sedgwick şi Murchison şi ceilalţi pionieri în domeniul geologiei au fost multă vreme familiarizaţi cu foile de ceapă minerale ale lui Werner şi atitudinea aceasta mintală s-a ţinut de ei. Atunci când au adoptat fosilele ca proba cea mai bună pentru vârstă, a fost uşor şi natural ca ei să meargă mai departe cu aceeaşi idee generală, substituind doar fosilele index mineralelor index ale lui Werner şi autosugestionându-se că ordinea relativă în care au găsit că apar fosilele în Wales şi Anglia se va dovedi adevărată pentru tot restul lumii. Până şi marele baron Cuvier nu pare să fi recunoscut non-sensul neştiinţific al unei asemenea idei. Şi astăzi, această părere cu totul neîntemeiată a foilor de ceapă fosilifere universale încă ne mai însoţeşte. Dar întreaga metodă cu care lucrau toţi aceştia este greşită din temelie şi neştiinţifică şi are soarta de a produce rezultate false şi neştiinţifice.

Trebuie să existe o metodă mai bună, o cale mai sigură şi mai de încredere de a studia evenimentele înscrise în roci. Dacă putem descoperi această metodă mai bună, putem fi mult mai siguri de rezultatele noastre în comparaţie cu sistemul prezent de presupunere şi de începuturi ipotetice.

În orice studiu restrâns sau local al formaţiunilor geologice, nu are importanţă dacă începem să examinăm o grupă de depozite de jos sau de sus. Singura metodă sigură sau ştiinţifică de a studia lumea ca un tot şi de a scoate la iveală ce s-a întâmplat în trecutul îndepărtat este de a lăsa la o parte orice prejudecată teoretică şi orice idei preconcepute şi de a aborda problema în spiritul candid şi onest al unui judecător de instrucţie care face o anchetă. Ancheta trebuie să fie nu cu privire la felul cum au apărut straturile în Franţa sau în Anglia, ci cu privire la pământ ca un tot pentru a scoate la iveală ce s-a întâmplat cu globul în trecutul îndepărtat pentru producerea rocilor stratificate şi a conţinutului lor de fosile.

Mai întâi trebuie să aflăm tot ce putem cu privire la forţele naturii care predomină astăzi. Apoi, trebuie să ne familiarizăm cu locul şi condiţia în care se găsesc fosilele pe întreaga faţă a globului. În cele din urmă, după ce ne-am informat în felul acesta cu privire la prezent şi la trecut, dacă adoptăm atitudinea mintală a unui judecător de instrucţie onest, nu poate fi îndoială cu privire la felul verdictului pe care îl vom da. Iar rezultatele unei astfel de investigaţii vor fi vrednice de încredere. Metodele prezentate folosite în geologie au toată incertitudinea şi netemeinicia alchimiei şi astrologiei din Evul Mediu.

Uniunea de Conferinte a Bisericilor Adventiste din Romania