60 de dovezi biblice cu privire la ziua a saptea

60 de dovezi biblice cu privire la ziua a saptea


De ce sarbatoresti sabatul? Care este scopul sabatului? Cine l-a instituit? Cind si pentru cine a fost el instituit? Care zi este adevaratul sabat? Multi oameni sarbatoresc ziua intiia a saptaminii, adica dumineca. Ce dovada biblica au ei pentru aceasta? Unii sarbatoresc ziua a saptea, adica simbata. Pe care dovada biblica se sprijina ei? In rindurile de mai jos vom gasi mentionarile biblice in legatura cu ambele zile pe care le-am amintit:
1.  Dupa ce a terminat lucrarea de creatiune in cele sase zile ale saptaminii, Marele Dumnezeu s-a odihnit in ziua a saptea (Geneza 2,1-3).
2.  Acest fapt demonstreaza ca ziua de odihna a lui Dumnezeu, sau ziua de Sabat, insemneaza ca aceasta zi este zi de odihna. Un exemplu: Cind o persoana s-a nascut intr-o zi oarecare, acea zi devine ziua sa de nastere. Tot astfel cind Dumnezeu s-a odihnit in ziua a saptea, ziua aceasta este ziua Lui de odihna sau ziua de Sabat.
3.  De aceea ziua a saptea trebuie sa ramina pentru totdeauna ziua de Sabat a lui Dumnezeu. Poti tu sa schimbi ziua ta de nastere cu alta zi in care nu te-ai nascut? Desigur ca nu. Tot astfel tu nu poti schimba ziua de odihna a lui dumnezeu cu o alta zi in care el nu s-a odihnit. Pentru acest motiv, ziua saptea este ziua de Sabat a lui dumnezeu.
4.  Creatorul a binecuvintat ziua a saptea (Gen.2,3).
5.  El a sfintit ziua a saptea (Exod 20,11).
6.  Dumnezeu a instituit ziua Sabatului inca din gradina Edenului (Gen.2,1-3).
7.  Ea a fost instituita inainte de caderea omului in pacat; de aceea ea nu este ceva simbolic. Simbolurile au fost introduse numai dupa caderea omului in pacat.
8.  Isus a declarat ca „Sabatul a fost facut pentru om” (Marcu 2,27) adica pentru orice om, indiferent de rasa, atit pentru Iudei cit si pentru Neamuri.
9.  Sabatul este un memorial al creatiunii (Exod 20,11; 31,17). Ori de cite ori ne odihnim in ziua a saptea, asa dupa cum a facut Dumnezeu, noi comemoram marele act al creatiunii.
10. Sabatul a fost dat lui Adam ca parinte al rasei umane (Marcu 2,27).
11. Adam este reprezentantul nostru, al oricarei natiuni (Fap.Ap. 17,26).
12. Sabatul nu este o institutie iudaica pentru ca el a fost instituit cu 2300 de ani inainte de a exista poporul Evreu.
13. Biblia nu-l numeste „sabatul Evreilor”, ci „Sabatul domnului Dumnezeului tau”. (Exod 20,11)
14. In perioada patriarhala gasim referinte evidente cu privire la Sabat (Gen.2,1-3; 8,10.12; 29,27.28, etc.)
15. Sabatul a fost sarbatorit inainte de a fi fost data Legea celor Zece porunci pe Sinai (Exod 16,4.27-29).
16. Sabatul a fost asezat in inima Legii Sale morale (Exod 20,1-17).
17. Sabatul Zilei a Saptea a fost poruncit de Dumnezeu cu vocea Sa din mijlocul focului (Deut. 4,12.13).
18. Sabatul Domnului impreuna cu celelalte porunci ale sale, a fost scris apoi cu degetul lui Dumnezeu (Exod 31,18).
19. Domnul a sapat poruncile sale pe table de piatra aratind natura lor neschimbatoare (Exod 32,15.16).
20. Poruncile erau pastrate cu sfintenie in chivot (Deut. 10,1-5).
21. Domnul interzice activitatea in ziua sabatului chiar in perioadele cele mai urgente de lucru ale anului. (Ex.34,21).
22. Dumnezeu a avut de gind sa nimiceasca pe Israel din cauza profanarii sabatului (Ezech. 20,12.13).
23. Sabatul este semnul dintre Dumnezeu si poporul Sau. (Ezech. 20,20)
24. Dumnezeu a fagaduit ocrotirea Ierusalimului cu conditia sfintirii Sabatului (Ier. 17,24.25).
25. Captivitatea Babiloniana a fost urmarea profanarii Sabatului (Neemia 13,18).
26. Distrugerea Ierusalimului prin foc a fost urmarea profanarii Sabatului (Ier. 17,27).
27. Dumnezeu a fagaduit o binecuvintare speciala pentru strainii care vor pazi Sabatul (Isaia 56,6.7).
28. In capitolul 56 din Isaia este profetia facuta pentru dispensatiunea crestina care va pazi cu sfintenie Sabatul Domnului.
29. Dumnezeu a fagaduit ca va binecuvinta pe toti cei care vor pazi Sabatul. (Is.56,2).
30. Domnul numeste Sabatul „Ziua Mea cea sfinta” (Is. 58,13)
31. Dupa spartura facuta in Legea lui Dumnezeu (porunca a patra) timp de mai multe secole, Sabatul avea sa fie restatornicit in zilele de pe urma (Is. 58,12.13).
32. Toti profetii Domnului au sfintit ziua Sabatului.
33. Isus, Fiul lui Dumnezeu, a respectat Sabatul cind a fost pe pamint (Luca 4,16; Ioan 15,10). El a urmat exemplul Tatalui Sau.
34. Ziua Domnului este ziua a saptea (Apoc. 1,10; Marcu 2,28; Is. 58,13; Exod 20,10).
35. Isus se intituleaza „Domnul sabatului” (Marcu 2,28) pentru ca El il iubeste si il ocroteste de atacurile Vrajmasului asa cum un sot isi ocroteste si iubeste sotia lui. (1Petru 3,6).
36. Isus a aparat Sabatul ca fiind o institutie facuta spre binele omului (Marcu 2,23-28).
37. Isus nu a desfintat Sabatul dar a aratat ca este ingaduit a face bine in zilele de Sabat (Mat. 12,1-13).
38. El a invatat pe oameni ca nu este o calcare (profanare) a Sabatului daca faci bine in ziua de Sabat. (Mat. 12,12)
39. Isus a indemnat pe urmasii Sai sa se roage pentru sfintirea Sabatului chiar si dupa invierea Sa (Mat. 24,20).
40. Femeile evlavioase care au urmat pe Isus au tinut cu grija ziua a saptea chiar dupa moartea Sa (Luca 23,56).
41. La 30 de ani dupa invierea lui Isus, Duhul Sfint ne raporteaza ca Pavel si tovarasii lui au respectat ziua Sabatului (Fap.Ap. 13,14).
42. Pavel, apostolul Neamurilor, aminteste in cuvintarea sa despre ziua Sabatului (Fap.Ap. 13,27).
43. Neamurile au rugat pe Pavel sa le predice in Sabat (Fap.Ap. 13,42).
44. In Sabatul urmator, aproape toata cetatea s-a adunat sa auda Cuvintul lui Dumnezeu (Fap.Ap. 13,44). Era anul 62 d.Hr.
45. In conciliul de la Ierusalim, in prezenta apostolilor si a multor discipoli, Iacob aminteste despre ziua Sabatului (Fap.Ap. 15,21).
46. Chiar acolo unde era o sinagoga, intr-o colonie romana, la Filipi, Pavel si Timotei au serbat Sabatul (Fap.Ap. 16,12.13).
47. Ziua de odihna si de cult a lui Pavel era Sabatul (Fap.Ap. 17,2).
48. Pavel predica in ziua Sabatului (Fap.Ap. 17,2.3).
49. In cartea Faptele Apostolilor ni se raporteaza despre 84 adunari tinute in ziua Sabatului (Fap.Ap. 13; 14.44; 16,13; 18,4.11).
50. Nu gasim in Noul Testament nici o disputa intre crestini si Iudei in legatura cu serbarea zilei de Sabat. Aceasta este o dovada puternica care ne arata ca toti crestinii respectau aceeasi zi ca si Iudeii.
51. In toate acuzatiile aduse de Iudei lui Pavel, niciodata ei nu l-au invinuit cu privire la respectarea Sabatului. Daca el nu ar fi pazit Sabatul, de ce nu l-au acuzat Iudeii asa dupa cum au facut cu privire la circumciziune?
52. Pavel marturiseste despre sine insusi ca a pazit Legea si prin urmare el a respectat Sabatul. (Fap.Ap. 25,8)
53. Sabatul este mentionat in Noul Testament de 59 de ori, intotdeauna cu respect, purtind acelasi titlu pe care il are in Vechiul Testament, adica „Ziua Sabatului”.
54. Nu gasim nici un cuvint in toate cartile Noului Testament cu privire la schimbarea sau desfintarea Sabatului.
55. Dumnezeu nu a dat niciodata permisiunea vreunei persoane sa lucreze in ziua Sabatului. Cu ce drept majoritatea crestinilor de azi folosesc ziua de Sabat pentru lucrari obisnuite?
56. Nici un crestin care a trait inainte sau dupa invierea Mintuitorului, nu a lucrat in ziua a saptea ca in celelalte zile ale saptaminii.
57. Nu ni se raporteaza in Biblie ca Dumnezeu a mutat binecuvintarea si sfintirea zilei a saptea de la creatiune, in alta zi.
58. Deoarece Sabatul a fost instituit in Eden inainte de caderea omului in pacat, el va fi serbat pe vecie pe noul pamint.
59. Sabatul zilei a saptea este o porunca importanta din Legea lui Dumnezeu, deoarece El insusi a rostit-o cu gura Sa si a sapat-o cu degetul Sau pe tablele de piatra la Sinai. Cind Isus a inceput activitatea Sa pe acest pamint, El a declarat ca nu a venit sa desfinteze Legea.
60. Isus a condamnat cu severitate pe Farisei de ipocrizie pentru ca ei pretindeau ca iubesc pe Dumnezeu in timp ce ei anulau o porunca din Decalog si anume porunca a cincea (Marcu 7,6-13) tinind in locul ei traditia sau datina omeneasca (v.9). Toti cei care serbeaza astazi dumineca tin o traditie sau o datina omeneasca ce nu are nici o valoare inaintea lui Dumnezeu (v.7).
40 de argumente biblice impotriva serbarii zilei intiia a saptaminii
1.  In ziua intiia a saptaminii, Dumnezeu a facut prima Sa lucrare potrivit raportului Scripturii (Gen. 1,1-5).
2.  Dumnezeu a poruncit omului sa lucreze in prima zi a saptaminii (Exod 20,8-11).
3.  Niciunul dintre patriarhi nu a serbat ziua intii a saptaminii.
4.  Niciunul dintre profeti nu a serbat-o.
5.  Potrivit poruncii lui Dumnezeu, poporul Sau a lucrat in ziua intii a saptaminii.
6.  Prin profetul Ezechiel, Domnul o numeste „zi de lucru” (Ezech.46,1).
7.  Dumnezeu nu s-a odihnit in ziua intiia a saptaminii.
8.  El nu a binecuvintat-o.
9.  Isus nu s-a odihnit in ziua intiia.
10. Isus a lucrat ca timplar pina la virsta de 30 de ani in fiecare zi din saptamina cu exceptia zilei a saptea in care El s-a odihnit (Luca 4,16).
11. Apostolii au lucrat in ziua intii a saptaminii.
12. Apostolii nu s-au odihnit niciodata in aceasta zi.
13. Hristos nu a binecuvintat-o niciodata.
14. Ea nu a fost binecuvintata de nici o autoritate dumnezeiasca.
15. Ea nu a fost sfintita niciodata.
16. Nu a fost data niciodata vreo lege divina care sa ceara oamenilor respectarea ei. Pentru acest motiv nu este pacat sa lucrezi in ziua intiia a saptaminii dupa cum este scris: „Unde nu este lege, acolo nu este nici calcare de lege”. (Rom. 4,15; 1Ioan 3,4)
17. Nicaieri in Noul testament nu se spune sa nu lucram in ziua intiia a saptaminii.
18. Nu este prevazuta in Biblie vreo pedeapsa pentru cei ce lucreaza in ziua aceasta.
19. Nu gasim fagaduita in Biblie vreo binecuvintare pentru cei ce serbeaza ziua intii a saptaminii.
20. Nicio directiva nu a fost data in Cuvintul lui Dumnezeu cum trebuie sa respectam ziua intiia. Daca Domnul ar fi dorit ca ea sa fie pazita de crestini, nu ar fi spus El aceasta?
21. Nu gasim nicaieri in Biblie ca ea ar fi numita sabatul crestinilor.
22. Niciodata nu este numita zi de Sabat.
23. Nu este niciodata numita ziua Domnului.
24. Niciodata nu este numita zi de odihna.
25. Nu are nici un titlu sacru. atunci, cum poate fi considerata de oameni ca zi sfinta?
26. In Noul Testament ea este numita doar „ziua intiia a saptaminii”.
27. Isus nu a mentionat-o niciodata, nu a luat vreodata numele ei pe buzele Sale.
28. Cuvintul „dumineca” nu se afla nicaieri in Biblie.
29. Dumnezeu nu a inspirat vreodata vreun profet al Sau sa rosteasca macar un cuvint despre dumineca drept zi sfinta.
30. Ziua intiia a saptaminii este mentionata doar de 8 ori in Noul Testament fara insa a fi numita zi de odihna (Mat.28,1; Marcu 16,2.9; Luca 24,1; Ioan 20,1; Fap.Ap. 20,7; 1Cor. 16,2; Ioan 20,19).
31. Sase din versetele de mai sus se refera la aceeas prima zi a saptaminii.
32. Pavel sfatuia pe credinciosi ca in ziua intii a saptaminii sa puna deoparte acasa din cistigul lor ca sa se stringa ajutoarele pentru cind va veni el (1Cor. 16,2).
33. In toate cartile Noului Testament nu ni se raporteaza decit despre o singura intilnire religioasa tinuta in seara zilei intii a saptaminii, cu ocazia despartirii lui Pavel de credinciosi. (Fap.Ap. 20,7-12)
34. Nu ni se mai raporteaza nicaieri ca s-ar mai fi tinut vreo alta adunare, inainte sau dupa aceasta, in ziua intii a saptaminii.
35. Nu era un obicei al primilor crestini de a se intilni in ziua intiia a saptaminii pentru a oficia un cult divin.
36. Nu ni se raporteaza ca ei fringeau piinea doar in acea zi.
37. Nu ni se relateaza in Noul Testament ca aceasta a fost singura imprejurare speciala cind Pavel trebuia sa plece a doua zi si a fost nevoie sa se adune ca sa fringa piinea in seara zilei intiia a saptaminii (Fap.Ap. 20,7).
38. Aceasta a avut loc dupa miezul noptii (v.7-11). Isus a frint piinea joi seara (Luca cap.22) si primii crestini faceau lucrul acesta in fiecare zi (Fap.Ap. 2,42-46).
39. Nicaieri in Biblie nu ni se spune ca prima zi a saptaminii comemoreaza invierea lui Hristos. Aceasta este o traditie omeneasca contrara Legii lui Dumnezeu (Mat. 15,3.9). Botezul comemoreaza invierea lui Isus (Rom. 6,4).
40. In final, putem spune ca in Noul Testament nu gasim nici macar o singura declaratie cu privire la schimbarea zilei Sabatului cu prima zi a saptaminii.
Prin urmare, atat in Vechiul Testament cat si in Noul Testament ni se raporteaza ca ziua a saptea este Sabatul Domnului, pe care El a binecuvantat-o si a sfintit-o pentru vecie, ca sa fie o binecuvintare pentru toti oamenii care o vor pazi cu sfintenie (Is. 56,1-8; 58,13).
Trad. din „Review and Herald Publishing Association”