A. D. N. -ul si megacipul

A. D. N. -ul si megacipul


Informaţia – a Treia Cantitate Fundamentală a universului?
În şcolile din România continuă să se predea teoria evoluţionistă ca singură alternativă în sistemul educaţional, după mai bine de un deceniu de la căderea regimului comunist ateu. Deşi evoluţionismul se află într-o cumplită nevoie de credibilitate, nu se oferă tinerilor şi varianta ştiinţifică creaţionistă (bazată pe genetică, pe teoria probabilităţilor şi pe teoria informaţiei), lăsându-le astfel decizia de a adera la una sau la alta dintre cele două viziuni fundamentale asupra lumii şi destinului omului…
Date fiind descoperirile recente din domeniile A.D.N.-ului şi al teoriei informaţiei, cum s-ar explica ele dacă originile A.D.N.-ului sunt atribuite pur şi simplu vreunui accident primordial (conform corifeilor evoluţionişti)? Extraordinarul nivel de informaţie organizată, întâlnită în codul genetic, putea să apară dintr-o sursă inconştientă, precum „ceasornicarul orb” al savantului neodarwinist Richard Dawkins? Iată un fapt ce continuă să surprindă pe orice om de ştiinţă din acest domeniu.
Ajuns pe coperta revistei Time, A.D.N.-ul este faimoasa moleculă a eredităţii. El reprezintă structura macromoleculară complexă, cu rol de a stoca informaţie genetică (cantitatea de informaţie care codifică acele caractere transmise la urmaşi). Dacă totalitatea informaţiei genetice dintr-un organism este cuprinsă în genotip, din interacţiunea acestuia cu mediul rezultă un ansamblu de însuşiri morfologice, fiziologice şi biochimice aparţinând unui individ (fenotip).
Cercetările recente au scos în evidenţă faptul că astfel de interacţiuni nu sunt suficiente pentru a explica toate caracterele individuale, deci mai există un stoc de informaţie, care, potrivit unor specialişti, ar putea avea un suport de o altă natură (probabil spirituală).
Directorul Procesării Datelor de la Institutul de Fizică şi Tehnologie din Braunschweig (Germania), profesorul Werner Gitt aprecia că cea mai înaltă densitate a informaţiei pe care o cunoaştem este cea a moleculelor A.D.N.
Capacitatea de înmagazinare a A.D.N.-ului, transportorul de informaţie al fiinţelor vii, este de 45 de milioane de milioane ori mai eficace decât megacipul. Suma totală a cunoştinţelor depozitate în prezent în bibliotecile lumii este estimată la 10 la puterea 18 biţi. Dacă această informaţie ar putea fi stocată în molecula A.D.N., 1% din volumul unei gămălii ar fi suficient pentru acest scop.
Pe de altă parte, dacă această informaţie ar urma să fie încărcată cu ajutorul megacipurilor, am avea nevoie de o baterie mai înaltă decât distanţa dintre Pământ şi Lună…
Molecula de A.D.N. este un sistem tridimensional de înmagazinare a informaţiei deosebit de complex, în timp ce megacipul este numai bidimensional. Dar care ar putea fi sursa unei cantităţi negândit de mari de informaţie stocată atât de eficace în molecula A.D.N.?
Ramură importantă de investigaţie ştiinţifică, teoria informaţiei (domeniu în care profesorul Gitt este una dintre vocile autorizate) arată într-un mod convingător că informaţia nu apare şi nu poate apărea din vreo stare de non-informaţie, tot aşa cum viaţa nu purcede din ne-viaţă (dilemele evoluţionismului). Mai mult, informaţia a ajuns acum să fie recunoscută ca a Treia Cantitate Fundamentală a universului, care, până în prezent, era gândit a fi constituit numai din două cantităţi fundamentale: materie şi energie.
Acestea două nu sunt suficiente pentru ca A.D.N.-ul să funcţioneze. Ceea ce este necesar, cel puţin pentru început, este o infuzie de informaţie, de care nici materia, nici energia nu sunt responsabile şi pe care nici una dintre ele nu o poate suplini. Potrivit fondatorului ciberneticii şi al teoriei informaţiei, Norbert Wiener, informaţia nu poate fi de natură fizică, deşi e transmisă prin mijloace fizice: informaţia nu este nici energie, nici materie, ci informaţie. Nici un materialism care eşuează în a da seama de aceasta, nu mai poate supravieţui.
Însă, mai neliniştitor pentru susţinătorii materialismului decât descoperirea recentă a informaţiei ca a Treia Cantitate Fundamentală este lămurirea originii ei: dacă în orice sistem este găsit un cod de bază, se poate conchide că sistemul îşi are originea într-unul mintal şi nu a apărut la întâmplare. Sensurile reprezintă întotdeauna concepte mentale distincte de materie şi energie, avându-şi originea într-o sursă inteligentă. Informaţia poate fi înmagazinată prin mijlocirea limbajului şi transmisă prin transportori fizici. Ea însăşi este în întregime invariantă. Cauza acestei invarianţe sălăşluieşte în natura ei non-materială.
S-ar părea că, în vreme ce unii materialişti sunt ocupaţi să caute prin locuri greşite vreun „ceasornicar orb”, lipsit de inteligenţă şi sens, alţi cercetători se deschid către Mintea lui Dumnezeu. Informaţia cere ca sursă a sa inteligenţa, iar inteligenţa cere gândire…
Cornel Dragos
Sursa: www.creationism.info.ro