Acuzaţia că Ellen White a fost influenţată de alţii să scrie mărturii

Acuzaţia că Ellen White a fost influenţată de alţii să scrie mărturii

 
Majoritatea „dovezilor” aduse în sprijinul acestor acuzaţii se întemeiazã doar pe bârfe, zvonuri şi vorbe fãrã acoperire. Unii îşi exprimã punctul de vedere cã mãrturia sorei White nu este demnã de încredere. Acest lucru este dorit de multe persoane neconsacrate.
„Dumnezeu a avut plãcerea sã deschidã înaintea mea tainele vieţii interioare şi ale pãcatelor ascunse ale poporului Sãu. Asupra mea a fost pusã datoria neplãcutã de a mustra relele şi de a scoate la ivealã pãcatele ascunse… aceasta a stârnit simţãmintele firii pãmânteşti în inimile celor nesfinţiţi… unii şi-au umilit inimile… alţii au simţit cã în inimile lor se naşte un spirit de urã…”
Unii se grãbesc sã întrebe: Cine i-a spus sorei White aceste lucruri? „Le-am putut rãspunde: Da, îngerul lui Dumnezeu mi-a vorbit… Dumnezeu a considerat potrivit sã mã plaseze în poziţii în care nu a plasat pe nimeni dintre cei din rândurile noastre. El a pus asupra mea mãrturii de mustrare, pe care nu le-a încredinţat nimãnui.”
Conform acestei declaraţii, Ellen White nu era dependentã de informaţii primite de la alţii când descoperea „pãcatele ascunse”. Ar fi fost necinstit sã declare cã ea a primit informaţiile de la Dumnezeu, dacã le obţinuse de la „fraţi şi surori”. În pasajul urmãtor, ea se referã la o mãrturie trimisã bisericii din Battle Creek, pe care n-a scris-o sub influenţa vreunei informaţii scrise, primite de la „fraţi şi surori”. Totuşi, faptul cã ea ar fi fost informatã de aceştia despre unele stãri de lucruri nu anuleazã valoarea de mãrturie inspiratã.
În urmãtorul pasaj din aceeaşi carte, Ellen White dezvãluie principiile mai generale, care guvernau scrierea mãrturiilor ei pentru persoane şi organizaţii:
Unii spun cã, dacã avertizãrile, înştiinţãrile şi mustrãrile date de Domnul prin serva Sa nu vin prin viziuni speciale pentru fiecare caz în parte, ele n-ar trebui sã aibã o greutate mai mare ca sfaturile şi avertizãrile venite din alte izvoare.
Ea reaminteşte presupunerea unora cã a fost influenţatã sã scrie, prin scrisorile primite de la membri, sau cã mãrturiile nu sunt decât expresii ale propriei sale judecãţi, bazate pe „informaţii adunate din izvoare omeneşti”. Ea continuã:
Aceastã declaraţie este complet falsã. Dacã, totuşi, ca rãspuns la unele întrebãri, declaraţii sau apeluri de la comunitãţi sau persoane individuale, este scrisã o mãrturie care prezintã lumina pe care Dumnezeu a dat-o cu privire la ele, în nici un caz mãrturia nu-şi pierde valabilitatea şi importanţa, pentru cã ea a venit la existenţã în felul acesta.
„Domnul nu mi-a dat o viziune pentru a rãspunde oricãrei situaţii care s-ar putea ivi în diferite atitudini ale poporului Sãu în decursul dezvoltãrii lucrãrii Sale. Dar El mi-a arãtat modul Sãu de a Se purta cu biserica Sa în vremurile trecute. El a impresionat mintea slujitorilor Sãi aleşi, prezentându-le nevoile şi primejdiile cauzei Sale şi ale unor persoane, individual, şi a aşezat asupra slujitorilor Sãi povara de a sfãtui şi a avertiza.
În multe cazuri, Dumnezeu mi-a dat luminã cu privire la anumite defecte de caracter ale membrilor bisericii şi primejdiile fiecãrui membru în parte şi ale lucrãrii, dacã aceste defecte nu sunt înlãturate… Uneori, când primejdii deosebite ameninţã cauza lui Dumnezeu sau anumite persoane, o comunicare de la Domnul ajunge la mine printr-un vis sau o viziune de noapte şi aceste cazuri sunt aduse în mintea mea în mod viu. Aud aceastã voce spunându-mi: „Scoalã-te şi scrie; aceste suflete sunt în pericol!” Eu ascult de îndemnul Duhului lui Dumnezeu şi pana mea prezintã adevãrata lor stare. În timp ce cãlãtoresc şi stau înaintea oamenilor în diferite locuri, Duhul Domnului îmi aduce aminte în mod clar cazurile care mi-au fost arãtate, împrospãtând problema ce-mi fusese arãtatã mai înainte.
Mai sunt şi alte critici şi acuzaţii aduse lui Ellen White de cãtre Dudley Canright sau de cãtre alţii, toate amestecând, în cel mai bun caz, pãrţi de adevãr şi greşeli scuzabile sau presupuse cu interpretãri rãuvoitoare şi denaturãri regretabile.
Sursa: www.pcschop.3x.ro