Altarul familial

 Altarul familial
Motto :
„Fiecare familie este o biserică ai cărei conducători sunt părinţii. Prima preocupare a părinţilor trebuie să fie aceea de a lucra pentru mântuirea copiilor lor”.
(Child Guidance – p.479)
Ilustraţie:
Era ora cinci dimineaţa. Am condus maşina într-un mic sat de junglă. Eram acolo să asigur transportul a şase voluntari care să ajute la construirea unei staţii noi de radio (un radio creştin în Filipine).
Toţi dormeau încă. Am aşteptat. N-ar fi fost corect să-i trezesc pe cei care se oferiseră ca voluntari. O lumină s-a aprins. Câteva clipe mai târziu am putut auzi vocea unui bărbat cântând. O voce feminină se îmbina armonios cu cealaltă. În cele din urmă, am auzit şi vocile copiilor. Familia îşi începea ziua cu Dumnezeu.
Altă lumină, mai multă muzică. Apoi alte căminuri au început altarul familial. Ce amintire preţioasă! Fiecare familie îşi începea ziua cu Dumnezeu!
Trebuie să fim prudenţi ca nimic să nu ne îndepărteze de altarul familial regulat. Sunt atât de multe influenţe în viaţa modernă: programul de lucru, programul T.V., activităţi  recreative, cumpărăturile, temele pentru copii. Graba îndepărtează adesea altarul familial din familie. Trebuie să fim siguri că altarul familial regulat ocupă un loc important în priorităţile zilnice ale familiei.
Iată un rezumat al dorinţelor noastre pentru copiii noştri:
1. Vrem ca fiul nostru să fie un om foarte cinstit.
2. Dorim ca fiica noastră să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima.
3. Vrem ca fii noştrii să-şi slujească cu altruism semenii.
4. Dorim ca ei să trăiască după cele mai înalte principii ale Bibliei.
5. Vrem un fiu şi o fiică ce ştie să se roage.
6. Dorim un copil care zilnic se pregăteşte pentru cer.
Cum putem noi să-I ajutăm pe copiii noştri să găsească aceste înalte idealuri pe care Dumnezeu le are pentru ei?
a. Prin modelarea caracterului pe care vrem să-l aibă copilul nostru.
b. Alt mod este crearea unui mediu familiar în căminurile noastre, potrivit  formării
unui caracter creştin:
– foloseşte T.V. cu atenţie;
– menţine o atmosferă  plăcută în cămin;
– încurajează o valoare morală sănătoasă în fiecare membru al familiei;
– petrece un timp de calitate cu fiecare membru al familiei.
c. Copiii noştri sunt capabili să  dezvolte caractere creştine foarte bune dacă noi facem în aşa fel încât altarul familiar să fie o parte plăcută a căminului nostru.
Aceasta este o situaţie în care părinţii arată ceea ce ştiu cel mai bine, ce au cel mai bun în ei. V-au auzit copiii rugându-vă? V-au văzut ei în genunchi în fiecare zi? V-aţi luat timp să-I învăţaţi să se roage ?O familie care se roagă împreună, rămâne împreună.
Iată câteva principii călăuzitoare pentru altarul familial:
     1.Tatăl este preotul familiei.
Este responsabilitatea lui să conducă altarul familiar. El trebuie să îndrepte familia spre Dumnezeu şi Cuvântul său. Aminteşte-ţi de Avraam. Dumnezeu a fost mulţumit pentru că oriunde mergea, Avraam construia un altar şi-şi îndrepta iubirea lui spre Dumnezeu.
Iosua şi-a îndemnat familia să ia o decizie foarte importantă. Iosua 24,15: „Şi dacă vi se pare că e rău să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoniţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”.
  2.Implică pe toţi membrii familiei.
Ilustraţie: În timp ce mă uitam printr-o veche carte de imnuri religioase, am găsit o bucăţică de hârtie. Pe ea erau litere mari făcute de fiica mea când era în clasa întâi. Această hârtie era o schiţă pentru participarea ei la altarul familial. Cât de important este ca toţi să ia parte la citirea Bibliei, la rugăciune şi la înălţarea imnului de laudă către Dumnezeu.
     3.Hristos este în centru .
Tatăl trebuie să fie sigur că fiecare altar Îl înnobilează pe Isus Hristos. Cât de important este ca fiii noştri să ajungă să-L cunoască şi să-L iubească pe Isus din fragedă pruncie.
     4.Muzica.
Să facem ca familiile noastre să fie fericite şi prin muzică. Copiii mici pot învăţa să cânte cântece religioase şi să le ilustreze cu acţiuni. Unde e posibil copii pot să cânte la instrumente la altarul familial. Trebuie să fie luată în consideraţie şi vârsta copiilor. Altarul poate fi foarte scurt când copii sunt micuţi. Calitatea este mai importantă decât cantitatea.
5.Biblia şi rugăciunea.
Cel mai tânăr membru al familiei va învăţa că Sfânta Scriptură e singura călăuză pentru  familie în lucrurile spirituale. Altarul trebuie să fie interesant astfel încât copiii vor învăţa să iubească şi să respecte Biblia.
Rugăciunea este respiraţia sufletului. Cât de important este pentru copii ca zilnic să audă pe părinţii lor vorbind cu Dumnezeu. Şi cât de important este pentru copii să înveţe cum să se roage!
     6.Interes de mare însemnătate.
Există câteva moduri prin care putem face altarul mai interesant:
a. Foloseşte o carte ilustrată cu povestiri biblice.
b. Foloseşte casete cu povestiri biblice dramatizate.
c. Foloseşte  casete video cu povestiri biblice.
d. Întruchipaţi anumite personaje biblice.
7.Puncte speciale din  program .
Părinţii ar trebui să amintească zilele de naştere şi aniversările în timpul altarului familial. Faceţi din aceste zile ocazii foarte importante. Alt moment important în programe speciale este la începutul şi sfârşitul Sabatului. În timpul altarului de vineri seara, tatăl poate da o binecuvântare specială pentru fiecare membru al familiei.
Sursa: Departamentul Familie Conferinţa Moldova