Arheologia confirmă Biblia

Autor: prof. Dr. Walter J. Veith

Poate fi de încredere Biblia pentru a oferi răspunsuri la întrebările noastre? Conține adevăr? Aflați mai multe despre dovezile arheologice care dovedesc autenticitatea Bibliei.

Mulți oameni se întreabă dacă Biblia poate fi de încredere. De fapt, în societatea actuală, Biblia a devenit văzută ca o carte de fabule și o singură perspectiva. Mulți oameni nu mai pretuiesc Biblia sau nu iau un verset biblic la inimă când il aud. Biblia a devenit la fel cu orice altă carte sfântă din orice altă religie – o carte cu principii bune de urmat, dar nu cu standardul sau ghidul prin care oamenii ar trebui să trăiască.

Înainte de a putea avea vreo discuție semnificativă despre mântuire, Dumnezeu, apocalipsa, cerul sau orice altă credință, trebuie să determinăm veridicitatea Bibliei. Doar cei care acceptă Biblia  pot aprecia și înțelege ce are de spus Biblia despre orice subiect. Fără acea înțelegere fundamentală, orice discuție este fara folos.

Este posibil să verificați autenticitatea Bibliei. Domeniul arheologiei a făcut multe pentru a dovedi adevărata înregistrare a Bibliei. De asemenea, pe măsură ce studiem unele dintre profețiile Bibliei, putem determina veridicitatea Bibliei prin împlinirea acestor profeții. Biblia însăși se declară inspirată. Acesta cuprinde 66 de cărți scrise de 44 de autori diferiți pe o perioadă de 1500 de ani. Acești autori, din mai multe domenii de viață și cu diferite grade de educație și pozitie sociala, cei mai mulți dintre ei nu s-au cunoscut niciodată, au putut doar să scrie atât de coeziv prin inspirația lui Dumnezeu. O viziune obiectivă a Bibliei ne poate arăta că, într-adevăr, compoziția Bibliei este unică și inspirată.

Biblia conține 66 de cărți scrise pe o perioadă de 1500 de ani de 44 de autori diferiți. Autenticitatea poveștirilor sale și a oamenilor care au trăit în istoria sa a fost autentificată de descoperirea sulurilor din Marea Moartă în 1948. Sulurile datează din 150-170 î.Hr. și conțin toate sau părți din cărțile Vechiului Testament, cu excepția cărții. Estera. Multe alte descoperiri au ajutat la dovedirea multor detalii despre Biblie ;

Cilindrul Cyrus, descoperit în 1879, înregistrează răsturnarea lui Cyrus din Babilon și eliberarea sa ulterioară de captivi evrei.

Piatra Rosetta, descoperită în 1799 în Egipt de oamenii de știință ai lui Napoleon, a fost scrisă în trei limbi: hieroglife, demotice și grecești. Acesta a deblocat misterul hieroglifelor care au ajutat la confirmarea autenticității Bibliei.

Piatra Moabită descoperită în 1868 la Dibon, Iordania, a confirmat atacurile moabitei asupra Israelului, așa cum s-au înregistrat în 2 Regi 1 și 3.

Literele Lachish, descoperite în 1932-1938, la 24 de mile nord de Beersheba, au descris atacul lui Nebucadnețar asupra Ierusalimului în 586 î.Hr.

Săpături arheologice
Autenticitatea Bibliei este evidențiată și de săpăturile arheologice care dovedesc existența unor nume de oameni și orașe găsite în Biblie. Descoperirea orașului Petra, de exemplu, a ajutat la confirmarea autenticității înregistrării Bibliei.

În plus, multe dintre profețiile Bibliei s-au împlinit deja. Profeții referitoare la Babilon (Isaia 13: 19-22), Anvelope (Ezechiel 26: 3-5), Sidon (Ezechiel 28: 21-23), Cirus (Ezra 4: 3; 5: 13-14; Isaia 44:28; 45: 1), Medo Persia (Daniel 8: 20-21), Grecia (Daniel 8: 20-21) și locul de naștere al lui Iisus din Betleem (Mică 5: 2) au fost îndeplinite exact așa cum s-a prevăzut. Aceste profeții împlinite sunt un argument extrem de puternic pentru încrederea în Biblie. Aceștia semnifică faptul că putem avea încredere în profețiile referitoare la Antihrist și alte profeții din timpul final.

Unitatea Scripturii

O altă dovadă a inspirației Bibliei se găsește în unitatea ei coezivă. În mai mult de 3000 de locuri, Biblia se declară inspirată. Nu se contrazice în sine.
Profețiile Bibliei în cazuri precum Babilonul, Tirul, Petra și Egiptul, precum și profețiile mesianice dovedesc autenticitatea Bibliei.

Biblia a supraviețuit secole și chiar milenii. În ciuda tuturor încercărilor Satanei de a o ascunde, a o distruge și a o face inaccesibilă persoanei comune, Biblia a fost păstrată de Dumnezeu.
De fapt, Biblia afirmă cu tărie că „toată Scriptura este dată prin inspirația lui Dumnezeu și este profitabilă pentru doctrină, pentru mustrare, pentru corectare, pentru învățătură în neprihănire” (2 Timotei 3:16).

Când aceasta a fost scrisă, se referea în primul rând la Vechiul Testament. Cei care spun că Vechiul Testament, sau Evangheliile, sau alte părți ale Bibliei nu mai sunt aplicabile, sunt incorecti. Întreaga Biblie există pentru edificarea noastră. Scripturile arată către Isus și soluția Lui pentru problema păcatului nostru.

De la Geneza până la Apocalipsa, Isus este descoperit sub diferitele sale forme. În Pentateuh (primele cinci cărți), Isus este descoperit. În Geneză, Hristos este Creatorul nostru. În Exod, Hristos este sanctuarul nostru, păstorul nostru și izbăvitorul nostru. În Levitic, Hristos este Jertfa și Judecătorul nostru. În Numeri, Hristos este Ghidul nostru. Și în Deuteronom, Hristos este descoperit ca recompensă a noastră. În cărțile din Apocalipsa și Daniel, îl vedem pe Hristos ca judecătorul nostru. Și găsim aceste aspecte ale lui Hristos dezvăluite în toată Biblia.