Atitudinea noastra fata de Biblie

Atitudinea noastra fata de Biblie

.
A. BIBLIA ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU IAR NOI DECLARĂM A FI COPII LUI DUMNEZEU.
ATITUDINEA NOASTRĂ FAŢĂ DE BIBLIE
1. Trebuie să b păstrăm respect faţă de Biblie:
a. Tremurând la Cuvântul Său. – Isa. 66,5.
b. Iubind-o cu teamă sfântă- Ps. 33,8.9; 119,97.
2. Nu trebuie să o tratăm niciodată ca pe ceva obişnuit:
a. Prea mulţi oameni discută despre Biblie ca şi cum aceasta ar fi un lucru obişnuit.
b. Biblia constituie lucrarea Duhului Sfânt; ea este sfântă – Isa. 34,16; Rom. 1,2.
B. DORESC SĂ VĂ ÎNDREPT ATENŢIA ASUPRA ACESTUI SUBIECT PRIN URMĂTOARELE PATRU PRECIZĂRI:
1. Prea adesea urechea este înclinată să asculte lucruri rele:
a. Îngerii l-au pe Lucifer.
b. Adam a ascultat pe Eva, iar Eva pe şarpe – Gen. 3,1-6.
c. Evreii i-au ascultat pe cărturari.
d. Astăzi mulţi oameni ascultă învăţături false. 2 Tim. 4,1-6.
2. Aceasta arată că noi nu suntem surzi:
a. Prezenţa fizică a urechii nu este o dovadă a existenţei auzului. Mat. 13,13.
b. Din când în când este necesară o anumită intervenţie asupra urechii. Isa. 50,5.
c. Prin Cuvântul Domnului – Fapte 2,37; Evr. 4,12.
3. A cerceta:
a. Duhul lui Dumnezeu cercetează; tot astfel trebuie să procedăm şi noi. – Dan. 12,4; 1 Cor. 2,10.
b. Lectura din Cuvântul lui Dumnezeu însoţită cu rugăciune, răsplăteşte pe deplin. – Ioan 5,39; Is. 34,16.
4. Subiectele acare merită să fie cercetate:
a. Viaţa veşnică – Ioan 5,39.
b. Nemurirea – Rom. 2,7.
c. Împărăţia lui Dumnezeu – Mat. 6,33.
d. O dreaptă călăuzire – Mat. 22,29; Ps. 119.105.
5. Sugestii oportune cu caracter benefic:
a. Mâncaţi Cuvântul – Ier.15,16; Apoc. 10,19.10; Mat. 4,4.
b. Ar constitui o dovadă de naivitate aceea de a întreba de ce trebuie să mâncăm.
(1) Mâncăm pentru a trăi.
(2) Mâncăm pentru a ne întări puterile. – Ecl. 10,17.
c. Pentru unii foametea va veni, dar va fi prea târziu – Amos 8,11.
6. Iarăşi un lucru foarte important este acela de a trăi conform învăţăturilor Bibliei:
a. Supune-te cu totul Scripturii, iar apoi aplică Scripturile pe deplin în viaţa ta – Iac. 1,22.
b. Sunt mulţi creştini care mărturisesc doar din gură. Exec. 33,31; Isa. 29,13.
c. Un Brahman a spus odată unui misionar creştin „Dacă ai fi la fel de bun precum cartea ta, ai cuceri India pentru Hristos în 5 ani” .
d. Cu cât o cunoşti mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, cu atât vei putea şti mai mult Cuvântul lui Dumnezeu; iar cu cât trăieşti mai mult după Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult vei înţelege Cuvântul lui Dumnezeu.”
e. „Mereu plănuindu-ţi să faci un anumit lucru, nu vei reuşi, însă făcându-l vei izbuti” – Iac. 1,23; Rom. 2,13.
C. CE MINUNATĂ ŞI BINECUVÂNTATĂ ESTE BIBLIA!
1. Gândiţi-vă la ce a putut face ea:
a. În vieţile oamenilor care au citi-o au crezut cele scrise în ea, şi au trăit după principiile ei.
b. Ce ar fi fost viaţa ta astăzi, dacă nu s-ar fi manifestat influenţa Bibliei.
c. Viaţa ta şi a mea şi vieţile tuturor oamenilor ar fi fost pline de întuneric. – Isa. 60,1-5; Ps. 119,105; 2 Petru 1,16-20.
d. Numai ea singură poate transforma (cu adevărat) vieţile oamenilor – Evr. 4,12; numai ea singură poate ridica cortina ce acoperă viitorul, dându-ne posibilitatea să primim dincolo de ziua de azi.
e. Să-i aducem cinstirea cuvenităşi să ne apropiem de ea cu respect şi sfântă consacrare; fie ca ea să ne fie o călăuză către Dumnezeu şi Împărăţia Cerurilor.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org