Au dat bisericile publicitatii declaratii de sustinere a principiilor libertatii religioase?

Au dat bisericile publicitatii declaratii de sustinere a principiilor libertatii religioase?

Da, au dat! Iată câteva scurte exemple (există multe altele):
1. Biserica Catolică: “Declaraţia privind libertatea religioasă: Dignitatis Humanae” (7 decembrie 1965, adoptată la Conciliul Vatican II). În partea finală a documentului se spune: “….este necesar ca libertatea religioasă să fie accesibilă tuturor, bucurându-se de o temeinică garanţie constituţională şi demonstrându-se respect faţă de înalta datorie şi dreptul omului de a-şi conduce în mod liber viaţa sa religioasă în societate.”
2. Consiliul Mondial al Bisericilor: “Declaraţie privind Libertatea Religioasă”, adoptată la Prima Adunare a CMB la Amsterdam în 1948. La pagina 69 citim: “Drepturile referitoare la libertatea religioasă stipulate în acest document vor fi recunoscute şi respectate de toate persoanele fără deosebire de rasă, culoare, sex, limbă sau religie şi fără impunerea de restricţii bazate pe prevederilor legilor administrative” (Religia şi Drepturile Omului: Documente Fundamentale; editată de Tod Stahnke şi J. Paul Martin, Universitatea Columbia, 1998, p.207).
3. Alianţa Mondială a Baptiştilor: “Manifest privind libertatea religioasă”, adoptat la cel de-al şaptelea Congres Mondial al Baptiştilor, Copenhaga, august 1947. “Datoria noastră primordială este aceea de a extinde drepturile referitoare la libertatea conştiinţei către toţi oamenii, indiferent de rasă, culoare, sex, sau religie (sau lipsă de  religie).”
4. “Declaraţia privind libertatea religioasă” a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, adoptată la Conferinţa Generală de la Utrecht, Olanda, 8 iulie 1995. În primul paragraf citim: “De peste un secol, adventiştii de ziua a şaptea sunt promotori activi ai libertăţii religioase”. Enciclopedia Adventistă de Ziua a Şaptea conţine de asemenea un articol despre “Libertate religioasă”.
Mai există şi următoarea declaraţie: “Extremismul religios caracterizat prin bigotism şi intoleranţă, indiferent de ce gen, trebuie deplâns şi stopat. Fiecare persoană are dreptul de a-şi exprima ideile religioase cu convingere, însă respectând întotdeauna drepturile celorlalţi” (Declaraţii, principii şi alte documente, Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, 1996, p.46).
NOTA:
Aceaasta întrebare și răspunsul aferent este preluat din cartea „101 Intrebări pe care și le pun adventiștii” scrisă de John Graz și Bart Beach. Întrebările din această carte sunt reale, trimise de către membri ai Bisericii. Cu toate acestea, răspunsurile nu se consideră a fi replici oficiale.
John Graz şi Bert Beach nu au pretenţia de a oferi soluţii infailibile sau de a reprezenta ultimul cuvânt. Însă, având în vedere experienţa bogată în cadrul denominaţiunii, pe cea de conducători şi educaţia lor, ei au oferit răspunsuri bine gândite şi interesante la multe întrebări şi probleme propuse.
Sursa: www.adventist.ro