"Au pe Moise si pe prooroci"

„Au pe Moise si pe prooroci”

.
„ŞI AVRAAM A ZIS: DACĂ NU ASCULTĂ PE MOISE ŞI PE PROOROCI NU VOR FI ÎNDUPLECAŢI
NICI CHIAR DACĂ AR ÎNVIA CINEVA DIN MORŢI” – LUCA 16,31.
SUFICIENŢA REVELAŢIEI BIBLICE
1. Cuvintele din textul nostru sunt  precum bine ştiţi o parte din conversaţia dintre Avraam şi omul bogat din parabola Domnului nostru.
2. În această parabolă Hristos arată că oamenii care trăiesc doar pentru ei în această lume vor culege roadele inimii lor egoiste: Rom. 6,23.
„AU PE MOISE ŞI PE PROOROCI; SĂ ASCULTE DE EI…DACĂ NU ASCULTĂ PE MOISE
1. Această afirmaţie demonstrează următoarele aspecte:
a. Anume că cele 66 de cărţi ale Bibliei constituie revelaţia atotsuficientă capabilă să ne pregătească pentru o viaţă de sfinţire şi de asemenea pentru o patrie slăvită – 2 Tim. 3,15-17.
b. Că nici o altă manifestare cu caracter supranatural nu poate suplini (înlocui) Cuvântul lui Dumnezeu. Gal. 1,8.9; Apoc. 22,17.18.
c. „La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta.” Is. 8,20.
d. De asemenea tradiţiile confecţionate de oameni au un cu totul alt conţinut decât acela cu care se ocupă revelaţia Biblică – Marcu 7,7-13; Isa. 29,13.14.
e. Tot astfel şi visurile , în afara situaţiilor când ele sunt în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ier. 23,28.
2. Scopul suprem al revelaţiei constă:
a. În a-L descoperi pe Hristos păcătosului – Ioan 5,39; Luca 24,25.
b. Să facă cunoscut planul de mântuire – 2 Tim. 3,15-17; Ioan 5,46,47.
c. Să explice aspectele credinţei mântuitoare care se bazează pe o temelie sigură – Rom. 10,17; Ioan 7,37,38.
d. Să ne apere împotriva amăgirilor ce vor veni în zilele de pe urmă. 2 Tes. 2,9-11; 1 Ioan 2,3-7.
3. Trebuie să reţinem:
a. Deşi anumite persoane au fost înviate, unii oameni au refuzat să creadă adevărul.
Exemple:
(1) Lazăr prietenul Domnului nostru a fost înviat dintre cei morţi -Ioan 11,4-48; 12,17-43;
(2) Fiica centurionului a fost şi ea readusă la viaţă. Mat. 8,8-13.
(3) Fiul unei văduve a fost înviat dintre morţi prin puterea lui Hristos – Luca 7,14.
b. Cu toate acestea fariseii au refuzat să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 9,18.
C. BIBLIA S-A DOVEDIT A FI O REVELAŢIE SUFICIENTĂ PENTRU A NE ÎNVĂŢA CALEA MÂNTUIRII.
1. A fost recunoscută de Hristos a fi o sursă autosuficientă de lumină.
a. Întotdeauna El a invocat scrierile Bibliei, considerându-le autoritatea supremă în materie de adevăr – Mat. 4,1-12; Luca 4,1-9;
b. El şi-a întemeiat credinţa Sa în ceea ce îl privea, pe baza lucrurilor scrise în Biblie, referitoare la Persoana Sa – Ioan 5,39.46.47;
7,37-39; Luca 24,25-28.
2. Biblia a constituit baza pe care şi-au fundamentat predicarea apostolii:
Pavel ne avertizează împotriva depărtării de cuvintele ei – 2 Tim. 4,1-6.
3. Dragi prieteni, gândiţi-vă:
a. Ce ar fi cunoscut lumea despre originea păcatului? Isa. 11,12-17; Ezech. 28,12.18.
b. Ce am fi cunoscut noi despre istoria creaţiunii? Ps. 33,6.9; Rom. 1,20; Ps. 19,1-6.
c. Ce am fi cunoscut noi despre mântuire? 2 Tim. 3,15-17; Mat. 22,29.
d. Ce am fi cunoscut noi despre cea de-a doua venire a lui Hristos – Ioan 14,1-3; Fapte 1,9-11.
e. Ce am fi ştiut noi despre lumea de mâine? 2 Petru 3,13; 1 Cor. 2,9-17; Apoc. 21,1-17; 22,1-22.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org