Biserica adevărată

Biserica adevărată
Întrebare: De unde să știu care este biserica adevărată? Fiecare din bisericile existente emit pretenția că au adevărul, că este cea adevărată. Cum să fac să nu fiu înșelat?
Răspuns: În nevoile lui spirituale, omul e în căutarea unor semeni cu aceleaşi aspiraţii, cu care să se regăsească şi în închinare. De fapt, omul îşi caută tovarăşi de credinţă, o biserică pentru aspiraţiile sale cereşti.
O BISERICĂ adevărată? Grea problemă!
Există sute de biserici creştine şi mult mai multe grupări mai mici cu Biblia şi cu Hristos pe frontispiciu. Pe care s-o aleag? După arhitectură? După numărul credincioşilor?
Care să fie criteriul de verificare?  De regulă, oamenii îşi caută religia după dorinţele inimii şi nu raţiunii.
Cred că întrebarea ce mai bună este: Care este religia, biserica pe care ar alege-o Iisus?
Isus nu a căutat biserica după clădire, sau după număr. Matei 7:13.14 spune: Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt ceice intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt ceice o află.
Isus o numeşte turma mică: Luca 12:32 – Nu te teme, turmă mică; pentrucă Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.
Despre privilegii, Scriptura spune lămurit că biserica Sa va avea din partea lumii doar dispreţ – 2Tim 3:12 – De altfel, toţi ceice voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi.
El nu recunoaşte 2.000 de biserici, ci doar o singură credinţă (Ef. 4:5), aceea a sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus (Apoc 14:12).
Să facem o descoperire încurajatoare. Ioan 10:16 – Mai am şi alte oi, cari nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor. OAIE şi STAUL. Sărmanele oi risipite departe de Păstor, împrăştiate prin toate bisericile lumii. Isus le numeşte oile Mele. El le cunoaşte, vede fiecare inimă sinceră acolo unde se află. Cea mai mare parte  din oile Sale sunt în afara staulului, pe acelea trebuie să le aduc. Staulul este locul îngrădit dar care dă siguranţă şi protecţie. Staulul este marcat de Cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul urăşte staulul, şi el face totul să acopere lumina Cuvântului sub obrocul învăţăturilor şi tradiţiilor omeneşti.
Dacă iubiţi mântuirea, este de cea mai mare importanţă să identificaţi biserica Mea (spunea Isus).
Vă propun să vedem ȘAPTE caracteristici ale bisericii lui Isus:
E bazată pe Biblie (vezi 2 Cor. 2:17; 2Ioan 9
Este hristocentrică  (vezi 1Cor 2.2)
Este aşteptătoare a celei de-a doua venire – (vezi Tit 2:13; 2Petru 3:11-13)
Păzeşte Cele Zece Porunci (vezi 1Ioan 5:3; Iacov 2:10)
Respectă pricipiile sănătății (vezi 1Cor. 3:16.17; Fapte 10:14; 1Tim. 4:5)
Crede adevărul despre moarte şi înviere (vezi 1Cor 15:51; 1Tes. 4:13.14)
Are darul profetic (vezi Efes.4:11;1Cor. 14:1)
Acestea sunt şapte caracteristici fundamentale pentru Biserica pe care a întemeiat-o Isus şi care arată adevăratul Staul.
Dacă aşa a fost începutul (startul) bisericii creştine, oare finalul să aibă alte caracteristici ?
Apocalipsa 12 şi 17 aduce în faţa cercetătorului sârguincios două Biserici, una adevărată (cap 12) şi cealaltă falsă (cap.17). Deci la final nu vor fi două mii de biserici creştine ci doar două.
Să descifrăm semnalmentele bisericii staul din vremea sfârşitului după cartea Apocalipsa:
Rămăşiţă – Apoc 12:17 – Şi balaurul, mâniat pe femeie, s’a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos. Rămăşiţă, doar cei care au rămas statornici în ultima luptă.Biserica din urmă este rămăşiţa, după cum prima biserică creştină a fost tot o rămăşiţă, adică puţini care rămân credincioşi adevărului descoperit.
Apare după 1260 de zile profetice. Apoc 12:14.16 – Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi, şi jumătatea unei vremei, departe de faţa şarpelui Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura, şi a înghiţit rîul, pe care-l aruncase balaurul din gură. Trei vremi şi jumătate – trei ani şi jumătate profetici care reprezintă 1.260 zile/ani. Biserica adevărată apare după anul 1798 pentru că cei 1.260 de ani au fost între 538-1798 când a fost dominaţia Romei Catolice asupra creştinilor.
Păzesc poruncile lui Dumnezeu – Apoc 12:17 – Şi balaurul, mâniat pe femeie, s’a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos. Testul poruncilor (celor 10 Porunci) va elimina 99% din celelalte biserici. Aici este vorba de toate cele 10 Porunci.
Ţin mărturia lui Isus – Apoc 12:17 – Şi balaurul, mâniat pe femeie, s’a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos. Ce înseamnă aceasta? Apoc. 19:10 explică: Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei. Mărturia lui Isus este darul prophetic care s-a manifestat prin proorocii care au scris Vechiul Testament  şi nu numai.
Păzesc credinţa lui Isus – Apoc. 14:12 – Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Scriptura nu recunoaşte credinţa strămpşească sau credinţa neamului cid oar credinţa lui Isus
Are pecetea (sigiliul) lui Dumnezeu. Apoc.7: 3 Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! Iar Apoc 14:9 avertizează cu privire la sigiliul fals al fiarei care este în opoziţie cu sigiliul lui Dumnezeu – Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână
Are o solie mondială – Apoc. 14: 6-12 – Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentruca s’o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod. El zicea cu glas tare: ,,Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor! Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei! Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,,Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.
Câteva elemente importante:
Va vesti Evanghelia la orice popor (o biserică mondială);
Va chema lumea să se închine Creatorului (chemare la păzirea poruncii a IV-a SABATUL BIBLIC);
va avertiza lumea cu privire la judecata dinaintea venirii lui Isus;
Va avertiza lumea cu privire la căderea Babilonului (învăţăturile confuse ale bisericilor false)
şi cu privire la SEMNUL FIAREI (care va fi impus cu forţa de sistemul fals de închinare)
Cercetează şi roagă-te ca Isus să-ţi arate Biserica adevărată. Numai una singură le are pe toate.
Sursa: http://vasluimaranatha.adventist.ro/biserica/biseica-adevrat.php