Ce este un misionar?

Ce este un misionar?Am auzit folosindu-se cuvinte din familia “misionar, misionarism”. Ce este un misionar şi ce trebuie să facă el?

Misionarii din trecut erau preoţi, călugări sau laici creştini care erau consideraţi trimişi ai Domnului pentru a răspândi învăţăturile Bibliei. Termenul se trage din latină missio = trimitere. Această acţiune era sprijinită (sponsorizată) de biserică pentru a converti şi a-i aduce pe „calea cea bună” pe cei numiţii „necredincioşi”.
Misionarii au totdeauna o misiune de îndeplinit.
În Sfânta Scriptură, toţi credincioşii (începând cu cei 12 apostoli) sunt “delegaţi” să facă misiune. Domnul Isus Hristos a spus: Matei 28:19: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” De asemenea, în  Marcu 16:15: “Apoi le-a zis: “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” El aşa a făcut şi ne-a dat un exemplu.”
Dacă ucenicii şi urmaşii lor nu şi-ar fi îndeplinit chemearea la misiune, astăzi nu ar fi fost crreştini prin părţile noastre.
Exemple de misionari din Scriptură:
Fetiţa roabă la Naaman
Naomi (soacra lui Rut şi a lui Orpa)
Unii dintre cei vindecaţi de Isus (au spus la ai lor)
Petru
Andrei
Ioan
Iacov
Filip
Pavel
Barnaba
Sila
Pastor Viorel Dascalu
Sursa: www.intrebariimportante.ro