Ce este un prooroc?

Ce este un prooroc?

Ce este un profet sau un prooroc?
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române un proroc (prooroc, prevestitor) este un om care interpretează voinţa lui Dumnezeu şi este capabil să prezică viitorul. Proroc este un cuvânt de origine slavă (prorokŭ).
Un sinonim pentru proroc este şi cuvântul profet, acesta fiind şi un epitet dat de musulmani lui Mahomed. Cuvântul profet vine din limba franceză (prophète). Profetul, conform credinţei, este o persoană care poate să fie înţeles ca trimisul, ca solul Domnului, care poate interpreta şi prezice voia “lui” pe care o transmite mai departe oamenilor.
Etimologia cuvântului provine din greaca veche prin traducerea bibliei, Septuaginta din anul 250 î.C. sau din limba ebraică unde profetul este denumit “vorbitorul” lui Dumnezeu.
În Biblie, proorocul nu era doar cel ce descoperea voia lui Dumnezeu. El avea şi datoria de a interpreta mesajele divine sau de a explica ce, cum şi când trebuie făcut un anumit lucru. Rolul său, de multe ori, era superior rolului unui preot sau chiar al unui împărat.
Exemple de prooroci din Sfânta Scriptură:
Moise
Balaam
David
Natan
Gad
Ilie
Elisei
Isaia
Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Ioan Botezătorul
Ioan
Petru
Pavel
Pastor Viorel Dascalu
Sursa: www.intrebariimportante.ro