Ce ne învată Biblia despre vorbirea în limbi ?

Ce ne învată Biblia despre vorbirea în limbi ?
Atunci când ne referim la darul vorbirii în limbi, noi trebuie să luăm în cosiderare următoarele aspecte:
1. în Faptele Apostolilor, capitolul 2, limbile în care au vorbit apostolii erau limbi reale, folosite pentru a îndepărta barierele de limbă, pentru a comunica Evanghelia si pentru a autentifica adevărul ( Fapte 2:4-8 )
2. Cuvântul ” glossalalia ” înseamnă limbi ( limbaje ) ( vezi Apoc. 14;6 )
3. în Faptele Apostolilor există doar trei referiri la vorbirea în limbi ( Fapte 2,10,19 ). în fiecare caz, de fată sunt si oameni din alte grupuri de limbă.
a. în Fapte 2, limbilefolosite de apostli sunt limbi reale ( vers. 8,11 )
b. în Fapte 10, după ce L-au primit pe Isus, Corneliu si casa lui au început să vorbească în limbi. Petru era evreu, Corneliu era grec. Corneliu a vorbit într-o limbă reală, pe care Petru a înteles-o. Faptul acesta i-a confirmat lui Petru convertirea lui Corneliu. ( Fapte 11:17 spune că era acelasi dar pe care Il primiseră ucenicii ).
c. Pavel, apostolul international, a asistat la vorbirea în limbi în Efes ( Fapte 19).De fiecare dată când Biblia mentionează vorbirea în limbi în Faptele apostolilor, de fată sunt prezenti oameni din mai multe grupuri lingvistice.
4. Biserica din Corint era, pentru Pavel, biserica ” problemă „. Membrii ei erau adesea implicati în lupte si conflicte. în Corint, Pavel a încercat să limiteze pervertirea darului veritabil al vorbirii în limbi. Pentru aceasta, el le-a prezentat următoarele instructiuni :
a. Să vorbescă doar câte o persoană, pe rând. ( 1 Cor. 14:27 )
b. întotdeauna trebuia să existe un tălmăcitor. ( 1 Cor. 14:28 )
c. La un servici divin să vorbească cel mult doi sau trei. ( 1 Cor. 14:27 )
d. Vorbitorul să înteleagă si să stăpânească el însusi ceea ce spune. ( 1 Cor. 14:32 )
e. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii sau al confuziei. ( 1 Cor. 14:33 )
5. Pavel a făcut apel la o comunicare inteligentă. ( 1 Cor. 14:9,19 )
6. Deoarece Duhul Sfânt ” traduce ” rugăciunile noastre în limbajul cerului, mijlocind pentru noi la tronul lui Dumnezeu, nu este nevoie ca noi să vorbim într-o limbă pe care nu o întelegem. ( Rom. 8:26 )
7. Deoarece cea mai înaltă înzestrare pe care ne-a dat-o Dumnezeu este ratiunea noastră, este periculos să îngăduim vreunei puteri să ne controleze mintea. Mintea este sediul inteligentei. Cu ajutorul mintii ne închinăm lui Dumnezeu. Orice închinare în care nu este implicată ratiunea poate deveni o manipulare emotională (Fil.2:5 ).
8. Vorbirea în limbi este doar unul dintre darurile spirituale. Nu vorbirea în limbi ci mIrturisirea ( predicarea Evangheliei ) este semnul umplerii cu Duhul Sfânt ! ( Fapte 1:6-8 ) Nu toti vor primi darul vorbirii în limbi ( limbi reale ) pentru a predica Evanghelia. Atunci când lucrarea lui Dumnezeu va avea nevoie de acest dar, El Il va da Bisericii Sale ( 1 Cor.12:6-11.18. 29. 30 ).
Sursa: www.cercetatiscripturile.org