Chei profetice în Biblie

Chei profetice în BiblieCitind Biblia, mai ales când e vorba de cărţi profetice, mi se întâmplă de multe ori să dau de cuvinte  pe care nu le prea înţeleg. Ce înseamnă de exemplu: coarne, inundaţii, uscat, ş.a. în profeţia biblică? Există nişte chei pentru a putea înţelege (măcar în parte) aceste simboluri?

Este adevărat că Biblia conţine foarte multe simboluri care au rolul de a exprima noţiuni importante de care avem nevoie.
Toate cuvintele “codate” pe care le găsim în cărţile profetice îşi au explicaţia pe undeva prin Sfânta Scriptură.
2 Petru 1:20: “Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.”
Iată cum se pot înţelege anumiţi termeni conform textelor Biblice:
– O zi profetică = un an literal – Num. 14:34; Ezech. 4:5-6
– Fiare = Împărăţii, împăraţi, imperii – Dan. 7:17, Apoc. 17:12
– Coarne = Împărăţii, împăraţi, domnitori – Daniel 7:24
– Ape = Mulţimi, naţiuni, locuri populate – Daniel 8:3; Apoc. 17:15
– Furtună, inundaţii = Război sau năvăliri – Daniel 11:22,40
– Pământ = Zone nelocuite sau neexplorate – Apoc. 12:6; 13:11
– Stele = Îngeri (buni sau răi) – Jud. 5:20; Dan. 8:10, Apoc. 12:4
– Femeia în alb = Biserica adevărată – Apoc. 12:6-7
– Femeia în stacojiu = Babilonul, amestec de religii false – Apoc. 17:3-6,18
Pastor Viorel Dascalu
Sursa: www.intrebariimportante.ro