Cine va crede va fi mântuit

Cine va crede va fi mântuit

Ce înseamnă  MÂNTUIRE?
1.    Două cuvinte din latină manes („sufletele morților”) și tueor, tueri („a păstra”). Mântuirea ar fi, în viziunea acestor teologi, păstrarea sufletelor vii după moarte (etimologia aceasta nu cadrează cu ce spune Biblia, care susține că mântuirea privește atât sufletul, cât și trupul).
2.    Două cuvinte din latină mentem („minte”) și tueor, tueri, sugerând că mântuirea este de fapt o preschimbare a minții, o înnoire a cugetului
3.    Termenul grecesc metanoia („întoarcere”, „revenire în simțiri”). Este o asemănare destul de neconcludentă,
4.    Două cuvinte din latină manu („de mână”) și tenere („a ține”). Mântuirea este, astfel, mâna întinsă a lui Dumnezeu, fără de care eforturile noastre sunt zadarnice, mâna pe care o întinde Iisus celor căzuți în păcat când îi scoate de acolo.
5.    Cuvântul maghiar menteni. („a se salva”), iar în forma mentenegődzik ( „a se dezvinovăți”).

Pocăința implică

1.    regret  pentru păcatele săvârșite: „În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea.” (2 Corinteni 7:10)
2.    un profund simțământ al răului produs împotriva lui Dumnezeu „Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta„. (Psalmi 51:4)
3.    a privi păcatul așa cum îl privește Dumnezeu „V-am trimis întruna pe toţi slujitorii Mei prorocii ca să vă spună: „Nu faceţi aceste urâciuni pe care le urăsc.” (Ieremia 44:4)
4.    conștientizarea stării păcătoase ca urmare a contemplării lui Dumnezeu „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” (Iov 42:5-6)
5.    durerea că păcatul a produs suferință Fiului lui Dumnezeu „Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.” (Zaharia 12:10)
„Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte ca să cânte cocoşul te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.” (Luca 22:61-62)
Sursa: http://azsathena.wordpress.com/predici/schite-de-predici/cine-va-fi-mantuit/