Conducerea care ramane in veac

Conducerea care ramane in veac

Pentru că nici Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi (Matei 20,28)
Dacă luăm în consideraţie Evanghelia ca pe o carte de teoria conducerii, vom gasi cel puţin şapte pasaje semnificative. Textul de mai sus este unul dintre acestea. In cursul celor trei ani şi jumătate cât a stat Isus cu ucenicii Săi, învăţătura privitoare la stilul de conducere pe care Domnul a dorit să-l aplice bisericii Sale a fost conducerea slujitoare.
În Manualul Pastorului  ediţia 1999 în limba română, pagina 135 putem citi: „Conducerea creştină este o conducere slujitoare…Când sunt ispitiţi să folosească rolul de conducători pentru a exercita puterea asupra semenilor lor, pastorii trebuie să-şi aducă aminte cât de contrar este acest lucru cu învăţăturile lui Isus Hristos…(ei trebuie să-şi aducă aminte că) slujirea este o acţiune voluntară. Este alegerea de a fi în serviciul altora.”
Pentru că noţiunea de Conducere Slujitoare este una foarte mult folosită în teorie şi prea puţin aplicată în practică, ne vom lua ca obiectiv în acest articol, a clarifica principiile de bază ale acestui model de conducere.
1. Oamenii se conduc, lucrurile se administrează
Atunci când ai de-a face cu oamenii nu poţi proceda ca atunci când ai de-a face cu obiectele neînsufleţite. Deosebirea principală este mult mai profundă decât faptul că oamenii nu stau acolo unde îi pui, în timp ce obiectele rămân locului. Oamenii sunt mai mult chiar de cât materie vie. Ei au minte şi inimă. Ei trebuie să fie convinşi să se mişte în direcţia favorabilă propriului lor interes. Grija faţă de un bibelou de porţelan este o nimica faţă de păstorirea oamenilor diferiţi de tine şi diferiţi unii faţă de alţii.
Lucrurile pot fi trase şi împinse, le poţi ridica şi lua pe sus, dar oamenii trebuie atraşi şi impresionaţi. Ceea ce îi mişcă cel mai puternic pe oameni este disponibilitatea şi preţuirea, spiritul de sacrificiu şi interesul altruist faţă de ceea ce îi  frământă.
Conducătorii creştini sunt responsabili şi faţă de bunurile încredinţate, dar adevărata valoare se află în oamenii pentru care lucrează. A conduce este mai aproape de a influenţa decât de a exercita autoritate.
2. Poziţia îţi conferă autoritate, dar influenţa se câştigă prin muncă
În general oamenii privesc la conducătorii lor ca la persoane care exercită o anumită autoritate. Aceasta este o formă de putere care face conducerea să devină un subiect interesnt, dorit şi căutat. Dar adevărata valoare a conducerii nu constă atat de mult în forţa de persuasiune a conducătorului, cât în puterea acestuia de a produce schimbări stabile. Această putere aparţine mai degraba caracterului decât funcţiei publice. Dedicarea si angajamentul celui care merge în frunte se transmite fara greutate celor care vin după el. Convingerile şi frământările sufleteşti, speranţele şi viziunea trec de la suflet la suflet fără nici un efort special. Spiriul conducătorului se împărtăşeşte urmaşilor ca o moştenire câştigată cu munca sufletului.
3. Adevărata conducere pastrază echilibrul între sarcini şi relaţii
Cei chemaţi la harul de a conduce pot ocupa poziţii extreme în ce priveşte rolul lor. Unii pot fi atât de preocupaţi de sarcinile de îndeplinit încât să neglijeze să dezvolte relaţii armonioase cu cei din jur. Alţii pot fi atât de absorbiţi de crearea podurilor dintre suflete încât să-şi piardă simţul acţiunii şi să uite ţintele de atins. Structurile de personalitate îi recomanda şi-i avantajează pentru una sau pentru alta. Exemplul suprem al Învăţătorului venit de sus este că în timp ce-i atrage pe oameni la Sine, El îi implică în realizări vizibile şi le oferă rezultate şi schimbări concrete.
4. Nevoile tuturor sunt importante: şi ale celor din afară si ale celor din biserică
Uneori membrii se întreabă dacă este normal ca eforturile bisericii să fie îndreptate exclusiv pentru creştere numerică şi adunarea de noi suflete. O asemenea întrebare are deplina acoperire în realitaţile actuale. Creşterea externă este doar o latură a vieţii de biserică, cealaltă latură are de-a face cu ridicarea nivelului vieţii interne. Astfel că spiritualitatea creştină este închinare şi misiune în acelaşi exerciţiu de slujire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Umilinţa specifică servului credincios este apreciată şi într-o direcţie şi în cealaltă.
5. Cel mai important factor de succes este dispoziţia de a sluji
Când Mântuitorul a ajuns să predea ucenicilor lecţia despre spiritul conducerii creştine, El avea deja o recunoaştere unanimă în ceea ce priveşte înclinaţia înăscută de a fi la dispoziţia celor din jur. Când ucenicii Săi se întorceau să-L hrănească la Fântâna lui Iacob, ei au fost uimiţi să constate că altcineva îi dăduse să mânânce. Satisfacţia personală pe care o simţea privind pâlcurile de samariteni care veneau la Sine, era mai mare decât foamea, sau setea, sau somnul. Spiritul slujirii se afla în propria Sa natură.
6. Tiparele clasice sunt data spre nimicire
Observaţia făcută acum două mii de ani că popoarele au stăpânitori mai mult sau mai putin asprii, se dovedeşte a fi tot atat de adevărată şi astăzi. Concepţiile vechi sau moderne despre conducere se bazează pe exerciţiul de putere şi pe intervenţia în forţă. Când este vorba despre o conducere creştină autentică, exact puterea este subiectul principal supus abstinenţei. In pustia ispitei Mântuitorul ne-a arătat că sensul puterii este spre sine nu spre ceilalţi. El a arătat ca puterea stăpânirii de cine stă la baza biruinţei autentice. Acest lucru trebuie să producă o revoluţie care să demoleze tiparele de conducere preferate de spiritul lumii şi specifice modului de gândire fără Dumnezeu.
7. Influenţa se clădeşte pe sacrificiu
Preţul care se cere plătit pentru a atrage atenţia celor din jur se achită din contul personal. Când alţii sunt sacrificaţi pentru a atrage atenţia la sine, rezultatul este respingerea şi dispreţul. Este remarcabilă afirmaţia lui Ioan Botezătorul care crede că Cel ce vine după el trebuie să crească iar el trebuie să scadă. Personalitatea sa obişnuita să se confrunte cu asprimea pustiei şi cu răutatea oamenilor este în contrast cu o asemenea formulare. Ceva din Spiritul Divin se află în cuvintele şi trăirile sale atunci când îşi declară programul ca înainte mergător al lui Mesia. Însuşi caracterul divin se oglindeşte în această frază celebră. Legea de aur a universului este astfel afirmată. Sacrificiul de sine este lecţia de bază a mântuirii noastre. Prin jertfa Sa liber aleasă se califică Bunul Păstor. Aceeaşi măreţie transformă un om simplu într-un slujitor cu succes al cauzei împărăţiei. Aceasta este conducerea creştină eficientă.
8. Nu poţi schimba pe alţii, deci ocupă-te de tine
Alături de secretul renunării de sine se află un alt mare secret al conducerii slujitoare. Acesta este secretul căutării de sine. Acest lucru presupune să-ţi iei suficient timp pentru clarificări privind identitatea, misiunea şi chemarea personală. Isus cunoştea foarte bine acest secret. A fi orientat spre nevoile altora nu trebuie să conducă pe un slujitor al Evangheliei să nu mai acorde timp şi importanţă propriilor nevoi sufleteşti. Invăţătorul venit de sus era neostenit în alergarea lucrării zilnice pentru alţii, dar Nicodim ştia locul unde El era retras pentru a Se zidi pe Sine în credinţa şi părtăşia Sa cu Tatăl. În sejurul Său nocturn se ascunde taina călătorioilor Sale zilnice. Până nu te ocupi de tine cu îndestulare nu poţi şi nu ştii cum să-i ajuţi pe alţii. Conducerea slujitoare începe cu sinele şi se rasfânge generos asupra celorlalţi. Aceasta este conducerea ce nu va pieri niciodată.
Ion Buciuman
Sursa: www.cercetatiscripturile.org