Concedierea lui Dumnezeu

Concedierea lui Dumnezeu

„Ascultarea este mormânt al voinţei şi înviere a smereniei.”
Sfântul Ioan Scărarul

Exceptând obsedanta temă a lui Filioque (Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Fiul sau doar de la Tatăl), una dintre polemicile marei schisme din 1054 dintre Biserica Ortodoxă și Catolică a fost cea a punerii la index a legii lui Moise. Legea celor Zece Porunci sau legea lui Moise a fost unul dintre nodurile gordiane ale scindării și anatemizării reciproce.
Biserica Răsăriteană a căzut în disgrațiile celei Occidentale deoarece și-a însușit critica ereticilor severieni care condamnau Legea lui Moise ca fiind blestemată. Problematica zilei de închinare, sâmbătă sau duminică, a fost în vizorul clericilor erudiţi sau al credincioşilor simpli, şi continuă să constituie mărul discordiei în creştinătatea contemporană. În fond, cum reuşeşte o zi să genereze o miză atât de capitală?
Celebrarea unei zile sau a alteia, pare la suprafață o chestiune insignifiantă. Însă în ea rezidă un singur principiu, și anume: acela al ascultării. Neascultarea sau rebeliunea alături de mândrie este prima esență a păcatului.
Herbert Douglas spune în mod corect că ”păcatul este un pumn pe care fiinţa creată îl dă în fața Creatorului ei, păcatul este neîncrederea creaturii în Dumnezeu, detronarea Lui din poziția de Domn al vieții”.
Emil Bruner declara de asemenea: ”păcatul este ca un fiu mânios care își lovește tatăl în față, este impunerea cu obrăznicie a voinței sale mai presus de voința tatălui”. Parafrazând grosierele, dar pline de înțelepciune vorbe ale lui Bruner, mă pot considera eu sau dvs. mai înțelept decât Dumnezeu? Subconștient poate că da. Iscarioteanul (Iuda) credea că are planuri mult mai bune decât ale lui Isus.
Iscarioteanul din mine poate urla la fel de tare, însă ultima doză de bun-simț mă face încă să tac. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă este porunca lui Dumnezeu (Exod 20: 8-11). Aritmetica ne învață că dacă numeri de la duminică – prima zi a săptămânii (Matei 28:1) până la ziua a șaptea, făcând un modest exerciţiu pe care personal l-am făcut cu unsprezece ani în urmă, veți descoperi Sabatul. Tradiţia, mândria, familia, Biserica ar trebui să pălească măcar în fața matematicii. Altminteri, riscăm să credem că noi facem regulile închinării, impunându-le cu insolență lui Dumnezeu.
Daniel Niţulescu