Contează ziua!?

Contează ziua!?

Nu este suficient să ţii o zi din şapte? De ce puneţi un aşa accent pe Sabat?
Aceasta este mai mult decât o problemă de zile; este o problemă de stăpâni.
Ca maestru al înşelăciunii, Satana a lucrat prin intermediul religiei apostaziate pentru o schimba Legea lui Dumnezeu (Dan. 7:25).
Diavolul a aruncat adevărul la pământ (Dan. 8:12). El a făcut o spărtură în zidul Legii şi a adevărului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să reparăm spărtura prin păzirea Sabatului Său (Isa. 58:12,13).
Noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni (Fapte 5:29).
A te închina în Ziua a Şaptea înseamnă a accepta autoritatea Domnului nostru Creator, care a poruncit ce zi să fie ţinută (Ex. 20:8-11).
A accepta în mod conştient o zi de închinare contrafăcută înseamnă să accepţi o instituţie iniţiată şi stabilită doar de om, în apostazie.
Astfel, adevărata întrebare este: ” Ai cui robi suntem – ai lui Dumnezeu sau ai omului? “(Rom. 6:16).
Sărbătorirea unei zile de dinaintea sau de după ziua mea de naştere, nu face ca această zi să devină ziua mea de naştere.
Ziua de naştere a lumii noastre este Sabatul Biblic, Ziua a Şaptea. Este un memorial al Creatorului nostru Cel plin de iubire. Nici o altă zi nu-i poate ţine locul.
Sursa: www.intrebariimportante.ro