Creatia: viziunea Bibliei despre lume

Creatia: viziunea Bibliei despre lume

 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea afirmă credinţa în raportul biblic despre creaţie, în opoziţie cu explicaţia evoluţionistă în ce priveşte originea organismelor vii şi relaţia oamenilor cu alte forme de viaţă. Adventiştii de ziua a şaptea notează cu interes discuţia tot mai intensă despre proiectul inteligent în natură şi dovezile ce susţin această poziţie. În lumina interesului public considerabil pentru acest subiect, Biserica foloseşte ocazia pentru a-şi exprima încrederea în raportul biblic.
Adventiştii de ziua a şaptea cred că Dumnezeu este Creatorul întregii vieţi şi că Biblia prezintă un raport acurat al activităţii Lui creatoare. Mai mult, noi credem că evenimentele biblice din Genesa 1-11, inclusiv creaţia specială a fiinţelor umane, sunt istorice şi recente, că cele şapte zile ale creaţiei au fost zile literale, de 24 de ore, alcătuind o săptămână literală, şi că Potopul a fost global.
Credinţa în creaţie este fundamentală pentru înţelegerea adventistă de ziua a şaptea cu privire nu doar la problema originii. Scopurile şi misiunea lui Dumnezeu descrise în Biblie, responsabilitatea umană în administrarea mediului, instituţia căsătoriei şi semnificaţia sacră a Sabatului, toate îşi găsesc sensul în doctrina creaţiei.
Adventiştii de ziua a şaptea recunosc că raportul biblic al creaţiei nu răspunde la toate întrebările cu privire la origine. Înţelegerea noastră este limitată în dreptul acestor taine. Noi anticipăm că studiul continuu al Bibliei şi al naturii ne va adânci înţelegerea în ce priveşte puterea lui Dumnezeu şi ne va întări credinţa în Cuvântul Lui şi în raportul creaţiei cuprins în el.
(Această declaraţie este susţinută de numeroase texte biblice, precum: Psalmi 19:1; Coloseni 1:16-17; Genesa 1-11; Psalmi 139:14; Exodul 20:8:11; Marcu 2:27; Romani 8:20,21).
Aceasta declaratie a fost aprobata si votata de catre Comitetul Administrativ al Conferintei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, pe 23 iunie 2010, la sesiunea Conferintei Generale, desfasurata la Atlanta, Statele Unite ale Americii.
Sursa: www.adventist.ro