Creatiune sau Evolutie?

 

Biblia ne învață că Dumnezeu a creat această lume în șase zile: „Căci în șase zile Domnul a făcut cerurile și pământul, marea și tot ceea ce este în ele și s-a odihnit în ziua a șaptea” (Ex. 20:11, NKJV).1 Deși mulți oameni de știință susțin că evoluția este „un fapt al naturii”,2 mii de oameni de știință și multe organizații din întreaga lume continuă să apere o creație de șase zile. Ziua în care creaționiștii nu au oferit decât o dogmă religioasă. Cercetarea științifică solidă pune astăzi sub semnul întrebării declarațiile dogmatice ale evoluționiștilor.

Probleme de Evoluție

Adversarii și apărătorii teoriei evoluției sunt de acord că se confruntă cu multe provocări. Însăși complexitatea ființelor vii este una dintre aceste probleme. Ochiul uman, de exemplu, este atât de complex încât existența sa este imposibil de explicat printr-o dezvoltare accidentală pas cu pas. Ochiul are cu scopul automat, focalizare automată, și funcții de reglare automată a diafragmei. Cu excepția cazului în care toți acești factori sunt coordonați, sistemul nu poate funcționa corect. „Procesul de a vedea este incredibil de complicat și incredibil de rapid.” 3 Din cauza interdependenței acestor operațiuni extrem de complexe, este dificil de imaginat că ochiul ar fi trebuit să evolueze pas cu pas pe o perioadă lungă de timp. Același lucru este valabil, desigur, pentru multe alte organe umane. George Gallup, decanul sondajelor de opinie, a spus odată că șansa ca toate funcțiile corpului uman să se întâmple, „este o monstruozitate statistică.” 4

A doua lege a termodinamicii prezintă o altă problemă pentru evoluționiști. Acesta afirmă că fiecare sistem, lăsat la propriile sale dispozitive, tinde să se mute de la ordine la tulburare. O casă rămasă goală va cădea în cele din urmă în stare proastă. Cu toate acestea, evoluția sugerează că în lumea biologică, exact opusul este adevărat.

Cea mai mare problemă pentru evoluționiști este originea vieții. Din moment ce nimeni nu a fost capabil să producă viață în eprubetă, teorii cu privire la modul în care viața a început abundă. În timp ce majoritatea oamenilor de știință acceptă conceptul că viața s-a dezvoltat spontan, dilema lor a fost bine exprimată de laureatul Premiului Nobel George Wald: „Trebuie doar să contemplăm amploarea acestei sarcini pentru a admite că generarea spontană a unui organism viu este imposibilă. Totuși, iată-ne aici – ca rezultat cred, de generație spontană.” 5 Deoarece evoluționiștii seculari operează într-o paradigmă fără Dumnezeu, aceasta este situația imposibilă în care se află.

Dovezi care susțin crearea

În timp ce nici creația, nici evoluția nu pot fi dovedite științific, există multe fapte ale naturii care susțin credința într-un Creator. Instinctul migrator al animalelor, în special al păsărilor, este cel mai bine înțeles ca un instinct dat de Dumnezeu. Milioane de păsări zboară de două ori pe an în cealaltă parte a lumii. Sternele arctice, de exemplu, migrează în fiecare an de la un pol la altul și înapoi, aproximativ 28.000 de mile în total. Pluvierul auriu călătorește aproximativ 8.000 de mile din regiunea Golfului Hudson până în Argentina prin Atlantic, dar se întoarce prin America Centrală și Valea Mississippi.

În unele cazuri, păsările mamă migrează înaintea puilor lor. „Noua generație decolează câteva săptămâni mai târziu și zboară instinctiv pe mii de mile de pământ și mare nefamiliare pentru a se alătura părinților lor. reușesc să navigheze cu o asemenea precizie pe astfel de distanțe, mai ales că nu au mai fost niciodată acolo? Experimentele au arătat că în creierul acestor păsări se află cunoașterea moștenită a modului de a spune latitudinea, longitudinea și direcția de către stele, plus un calendar, un ceas și toate datele de navigație.” 6 Este extrem de dificil de înțeles toate aceste informații ar fi putut fi imprimate pe creierul păsării printr-o evoluție lentă.

Fenomenul de hibernare este un alt exemplu de design intenționat în natură. În timpul hibernării, bătăile inimii animalelor sunt, în unele cazuri, reduse la două până la trei bătăi pe minut. „În mod normal, în astfel de circumstanțe, sângele s-ar coagula și animalul ar muri repede. Dar când mamiferul intră în hibernare ceva declanșează formarea anticoagulantului în sângele său, astfel încât tot timpul hibernează sângele său, care se mișcă încet prin corpul său, să nu se coaguleze. În cazul în care situația nu sa schimbat atunci când primăvara a venit un prejudiciu mic ar putea provoca să sângereze la moarte. Când vine primăvara, anticoagulantul nu mai este secretat în sânge, iar capacitatea de coagulare revine la normal.” 7

Sistemele sonar foarte sofisticate ale liliecilor și marsuinilor, mecanismul complex al aripilor păsărilor și insectelor și capacitatea unor animale de a imita altele (de exemplu, păianjenii se pot deghiza în furnici) oferă dovezi suplimentare că în spatele acestor fenomene se află o minte creativă și nu o șansă oarbă.

Coloana geologică

În timp ce există multe lucruri în natură pe care creștinii le pot vedea ca dovezi ale creației, există mai multe elemente care prezintă o provocare pentru modelul creaționist. Una dintre ele este coloana geologică― adică, rocile pământului sunt într-o mare măsură aranjate ca straturile unui tort gigantic. Secvența acestor straturi este, în general, aceeași în întreaga lume și, prin urmare, previzibilă. Stratul inferior, numit Precambrian, nu conține fosile în afară de unele alge și ciuperci primitive, dar începând cu stratul cambrian, rocile conțin o mare diversitate de fosile. În general, fosilele reprezintă forme de viață mai complexe, cu atât sunt mai sus în coloana geologică.

Conform teoriei evoluției, coloana geologică este înregistrarea a 570 de milioane de ani de activitate geologică și evoluție biologică în care formele de viață s-au dezvoltat de la cele mai simple și mai vechi la cele mai complexe și mai tinere. Creaționiștii acceptă coloana geologică, dar o interpretează diferit. Potrivit creaționiștilor, potopul mondial înregistrat în Geneza 6-9 se încadrează în cadrul coloanei geologice. „Potopul ar putea oferi mecanismul pentru zăcămintele stratigrafice răspândite găsite în scoarța Pământului… Potopul ar putea explica, de asemenea, secvențele fosile pe care le găsim în coloana geologică. Secvențierea ar putea fi rezultatul distrugerii progresive a apelor inundate ale diferitelor zone ecologice. De asemenea, apele ar putea provoca diferite specii să se umfle și să plutească în straturi diferite înainte de înmormântare. Pe scurt, o inundație mondială poate oferi un posibil model pentru coloana geologică.” 8

O chestiune de credință

Paradigma evoluției are o putere puternică asupra oamenilor moderni, dar dovezile științifice pentru ea sunt foarte slabe. Fizicianul Wolfgang Smith a recunoscut acest lucru atunci când a spus: „Doctrina evoluției a măturat lumea, nu pe baza meritelor sale științifice, ci tocmai în calitatea sa de mit gnostic. Ea afirmă, de fapt, că ființele vii se creează pe ele însele, ceea ce este în esență o afirmație metafizică. Acest lucru în sine implică, cu toate acestea, că teoria este științific neverificabile. Astfel, în analiza finală, evoluționismul este într-adevăr o doctrină metafizică împodobită în haine științifice.” 9

Doctrinele metafizice nu pot fi verificate științific; ele trebuie să fie acceptate prin credință. Atât evoluția, cât și creaționismul, prin urmare, sunt filozofii de origine care aparțin domeniului credințelor. În timp ce creaționistul poate indica dovada designului inteligent în natură ca un motiv pentru credința într-un creator, evoluționistul trebuie să se bazeze pe date științifice, care pot fi adesea interpretate în mai multe privințe. După sa arătat mai sus, coloana geologică, de exemplu, poate fi văzută ca o dovadă pentru dezvoltarea organismului viu de la simplu la complex pe perioade lungi de timp – sau poate fi văzută ca rezultat al potopului Noachian câteva mii de ani în urmă atât evoluționiștii, cât și creaționiștii recunosc că există fapte ale naturii care reprezintă o provocare pentru modelul lor special de origine. Credința trebuie să facă legătura între dovezi și paradigma pe care fiecare o are. Când vine vorba de originea vieții pe Pământ, omul de știință creștin va lua act de ceea ce Cuvântul inspirat are de spus cu privire la această chestiune.  Indiferent de dovezile științifice pentru sau împotriva creației, fiecare persoană are experiențe care pot fi exprimate numai în limbaj religios. Argumentul dacă creația este un mit devine irelevant atunci când creatorul este experimentat de prima mana. „Dar, la fel de mulți ca L-au primit, pentru ei El a dat dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12).

 

De  Derald Pfandl

 

NOTE ȘI REFERINȚE

  1. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, toate referințele scripturale în acest editorial sunt citate din Noua Versiune King James a Bibliei.
  2. Philip E. Johnson, Darwin on Trial (Crowborough, Anglia: Monarch Publications, 1994), p. 11.
  3. Ariel A. Roth, Origins: Linking Science and Scripture (Hagerstown, Md.: Review and Herald, 1999), p. 107.
  4. George Gallup Citate (n.d.). http://www.BrainyQuote.com.
  5. Roth, Origini: Legarea Știință și Scriptură, 74.
  6. Scott M. Huse, The Collapse of Evolution (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1997), p. 101.
  7. Harold G. Coffin, Crearea-Accident sau Design? (Washington, D.C.: Review and Herald, 1969), p. 383.
  8. C. L Webster, Jr., The Earth: Origins and Early History (Silver Spring, Md.: North American Division of the General Conference of Seventh-Day Adventists, 1989), p. 64.
  9. Roth, Origini: Legarea Știință și Scriptură, 361.