Credinta

Credinta

 
CUPRINS:
1.    Deschidere
2.    Rugăciune
3.    COR: Cu credinţă
4.    Prezentarea programului
5.    Poezie: Credinţa
6.    COR: Cel mai bun Prieten
7.    Ce este credinţa? I
8.    Pct. Instrumental
9.    Poezie: Credinţa
10.    Întrebări biblice
11.    COR+COM
12.    Ce este credinţa? II
13.    COR: Mă încred în Tine
14.    Poezie: Şi iar mă-ncred în Tine
15.    COR: O singură speranţă
16.    Poezie: Credinţa
17.    COR: Drumul
18.    Credinţa şi iubirea – maxime
19.    COR: Psalmul 121
20.    Încheiere
21.    Rugăciune
22.    COR
23.    Postludiu – ieşire

INTRODUCERE

Din nou, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, dorim să primim şi în această după-masă binecuvântări deosebite din Cuvântul Său, şi ne-am propus să prezentăm sub formă de program subiectul: O CREDINŢĂ VIE.
Sunt unele probleme care se ridică la un asemenea subiect; la toate însă noi nu vom putea răspunde cum de altfel Cuvântul lui Dumnezeu inspiră pe Pavel să spună: “Şi lucrurile duhovniceşti se explică duhovniceşte” Dar totuşi în această oră vrem să răspundem prin cântări şi poezii la întrebarea: „Ce este credinţa? La ce foloseşte ea?”
Rezultatele unei vieţi de credinţă, semnele unei adevărate credinţe şi mai ales un măreţ exemplu de o credinţă umilă cu fapta şi anume: Abraam şi casa sa”. Atragem de la început însă binevoitoarea dumneavoastră atenţie că unele rezultate la întrebările pe care le-am enumerat, sunt formate din răspunsuri precise dar scurte, deci pentru noi toţi care dorim să învăţăm din acest program, … să ascultăm cu atenţie.
CREDINŢA
Dă-mi Doamne bun credinţa care poate
Munţii uriaşi de griji ca să mute,
Credinţa aceea dreaptă neclintită,
În cele ce cu ochii nu-s văzute.
Credinţa sfântă care poate umple
Al sufletului gol întunecat
Prin care numai ochiul Tău, o Doamne,
Neprihănit mă vede şi curat.
Credinţa neclintită şi-al meu suflet
Să mi-l îmbrac cu puternic scut,
Să am tărie în credinţa mea pe cale
Cum niciodată n-am avut.
Şi pe-al ei drum mă fă întotdeauna
Să merg mereu necontenit,
Având cu Tine dulce părtăşie
Şi pe pământ, şi-n cerul strălucit.

CE   ESTE   CREDINŢA?   I

„Credinţa este organul cu care respiram parfumul veşniciei.” Fr. Schubert. Credinţa este o putere divină, o forţă nebănuit de mare în mâna oricărui copil credincios al lui Dumnezeu oricât de slab ar fi el. Omul care se încrede în Dumnezeu are în viaţă cel mai bun prieten, cel mai sigur ajutor, şi cel mai puternic sprijin. Faţa lui e senină, sufletul lui e liniştit şi conştiinţa sa împăcată, nu disperă în luptă cu nevoile şi necazurile vieţi.
În singurătate nu se simte plictisit şi în faţa morţii nu se simte părăsit. Când e nedreptăţit nu-şi, socoteşte cauza pierdută, totdeauna e optimist şi niciodată nu-şi pierde bucuria de a trăi. Sufletul lui iese totdeauna biruitor cu Dumnezeu, din toate încercările vieţii pentru că se reazemă pe Stânca de diamant a Credinţei.
Ceea ce este pentru călătoria cu caravanele prin pustiuri – steaua polară; ceea ce este pentru marinari şi exploratori – busola – ca să ferească pe unii de a se sfărâma, iar pe alţii de a se rătăci, ceea ce este – farul luminos – pe un vapor, într-o noapte întunecoasă şi ceţoasă, ceea ce este ancora – pentru vapor, este CREDINŢA în Dumnezeu pentru fiinţa omului, care ca şi o corabie se luptă cu uriaşele valuri ale oceanului acestei vieţi.
Minunea este copilul cel mai drag al credinţei. “Am crezut şi mai ales acum cred, meargă-mi bine sau rău, eu rămân în tagma credincioşilor” Goethe.
„Dacă cred şi nu există, nu am pierdut nimic, dar dacă nu cred şi El totuşi există, atunci am pierdut totul. De aceea cred în El” Pascal.
„Credinţa este o realitate, este o problemă serioasă ce trebuie despărţită riguros de orice consideraţii personale, lipsite de valoare, când este vorba de preferinţă ca atare.” Norbert Wienner

CE   ESTE   CREDINŢA?   II

I.    Certitudinea existenţei lui Dumnezeu ca realitate supremă, personală şi despre cele comunicate de El prin revelaţie.
II.    Credinţa este încrederea firească în dragostea lui Dumnezeu cea părintească şi plin de milă.
III.    Credinţa nu caută, ci vede pe Dumnezeu, oarecum îl experimentează şi se bucură de El ca de cea mai scumpă comoară.
În credinţă ne întâlnim cu Dumnezeu şi trăim în El. Răsplata imediată a acestei bucurii este o trăire sfântă, religioasă, e bucuria unui dor împlinit, bucuria vederii fiinţei celei mai dragi, bucuria negrăită a întâlnirii tainice, cu Dumnezeu. Experienţa aceasta ne dă certitudinea despre existenţa lui Dumnezeu. Credinţa este calea cea mai scurtă de a ajunge la Dumnezeu.
Un suflet înarmat cu forţa credinţei în Dumnezeu este de nebiruit; nu-l pot înfrânge nici furiile persecuţiilor, nici ceaţa îndoielilor nici cursele ispitelor şi nici vânturile necredinţei. Credinciosul este ca om model, o personalitate de caracter, iubită, respectată şi temută, (dar numai credinciosul adevărat)
De aceea nu e de mirare că înţelepţii omenirii au avut cele mai alese cuvinte atât pentru credinţa în Dumnezeu cât şi faţă de Creştinii adevăraţi. Credinţa e un frumos curcubeu care uneşte cerul cu pământul.
Raţiunea face pe om, credinţa pe creştin. Raţiunea se duce până la marginile infinitului, credinţa ne dă pe Dumnezeu întreg. Credinţa cea adevărată şi care are de obiect adevărul, este cea mai înaltă şi desăvârşită treaptă la care poate ajunge omul în viaţa pământească. Ea stă la capătul dezvoltării omeneşti pentru Împărăţia Cerească.
 
CREDINŢA   ŞI   IUBIREA

Maxime

1.    Credinţa ascultă de făgăduinţele lui Dumnezeu; iubirea de poruncile Sale.
2.    Credinţa primeşte mila lui Hristos; iubirea dă ce a primit de la Hristos.
3.    Credinţa se ocupă de lucrurile lui Dumnezeu, iubirea cu ale noastre.
4.    Credinţa intră şi cuprinde; iubirea iese afară şi oferă.
5.    Credinţa se aseamănă cu un cerşetor, dar iubirea e asemenea unei persoane milostive.
6.    Credinţa preface pe om în Fiul lui Dumnezeu; iubirea dovedeşte dacă a ajuns acest stadiu.
7.    Credinţa se ocupă cu Hristos aşa cum se prezintă în Evanghelie, încadrat în harul şi mila Sa, iubirea însă se ocupă cu Dumnezeu şi cu aproapele.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org