Cum poate Biserica sa trateze “lumina noua”?

Cum poate Biserica sa trateze “lumina noua”?


Sunt oare doctrinele şi învăţăturile Bisericii turnate în beton teologic şi doctrinar?

Nu acesta este adevărul, deşi uneori aşa pare a fi. Ca şi creştini, noi ne bucurăm, sub călăuzirea Duhului Sfânt, de o creştere în înţelegerea adevărului. A crede că cineva are întregul adevăr duce la o micro-religie arogantă; numai Dumnezeu cunoaşte tot adevărul. Fără conceptul unui adevăr care creşte şi se extinde (valabil, de altfel, şi pentru univers), veşnicia devine plictisitoare.
În calitate de conducători ai bisericii, noi încercăm să promovăm consensul în locul disputelor. Cu toate acestea, este important să ne amintim că realizarea consensului implică o căutare nerestricţionată a adevărului. Avem această făgăduinţă captivantă: “Lumină nouă va străluci întotdeauna din Cuvântul lui Dumnezeu pentru cel care se află într-o legătură vie cu Fiul Neprihănirii. Nimeni să nu creadă că nu mai este adevăr de descoperit” (Counsels to Writers and Editors, p. 35 în original).
Cu toate acestea, trebuie să reţinem că adevărul nou nu anulează adevărul cunoscut. Ceea ce face el este să adauge noi dimensiuni şi strălucire. Mai multe vor fi ocaziile în care Biserica va trebui să lucreze mai degrabă în planul înmulţirii decât în cel al scăderii.
Ellen G. White a făcut următoarea declaraţie revoluţionară la Conferinţa Generală de la Minneapolis, din 1888: “Ceea ce Dumnezeu dă slujitorilor Săi să vorbească astăzi probabil că nu ar fi fost adevăr prezent acum douăzeci de ani.” Însă, ca nu cumva aceasta să fie interpretată ca oferind libertate pentru tot felul de concepţii doctrinale individuale superficiale şi speculative, ea oferă în alt pasaj un sfat care contrabalansează: “Singura noastră siguranţă stă în a nu primi nici o doctrină nouă, nici o interpretare nouă a Scripturilor, fără ca mai întâi să o supunem analizei fraţilor cu mai multă experienţă. Puneţi-o înaintea lor într-un spirit umil, de învăţăcel, cu rugăciune sinceră; şi dacă ei nu văd lumină în aceasta, supuneţi-vă judecăţii lor” (Mărturii, vol. 5, p. 293 în original). Cei care nu respectă acest sfat profetic lesne devin un focar de infecţie în interiorul Bisericii.
NOTA:
Aceaasta întrebare și răspunsul aferent este preluat din cartea „101 Intrebări pe care și le pun adventiștii” scrisă de John Graz și Bart Beach. Întrebările din această carte sunt reale, trimise de către membri ai Bisericii. Cu toate acestea, răspunsurile nu se consideră a fi replici oficiale.
John Graz şi Bert Beach nu au pretenţia de a oferi soluţii infailibile sau de a reprezenta ultimul cuvânt. Însă, având în vedere experienţa bogată în cadrul denominaţiunii, pe cea de conducători şi educaţia lor, ei au oferit răspunsuri bine gândite şi interesante la multe întrebări şi probleme propuse.
Sursa: http://www.adventist.ro