Cum pretuiesc sfintii Cuvantul lui Dumnezeu

Cum pretuiesc sfintii Cuvantul lui Dumnezeu

A. „EU IUBESC PORUNCILE TALE MAI MULT DECÂT AURUL; DA, MAI MULT DECÂT AURUL CURAT” – PS. 119,127.
CUM PREŢUIESC SFINŢII CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
1. David este amintit pentru dragostea şi admiraţia sa pentru cuvântul lui Dumnezeu:
a. Mai mult preţuieşte pentru mine Legea gurii Tale, decât mii de bucăţi de aur şi de argint” – Ps. 119,72.
b. Cuvântul Tău Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri – versetul 89.
c. Am văzut un sfârşit al oricărei desăvârşiri; dar porunca Ta depăşeşte orice margini – versetul 96.
d. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea. – versetul 105.
e. Pentru sfinţii lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este singura poartă de mare preţ. Mat. 13,46.
SĂ EXAMINĂM CÂTEVA DIN MOTIVELE PENTRU DRAGOSTEA ŞI ADMIRAŢIA
1. Suprema desăvârşire a Bibliei.
a. Originea ei cerească. Compară 2 Petru 1,19-21 cu Isa. 34,16; 2 Tim. 3,15-17.
b. Oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit în timp ce erau mânaţi de Duhul Sfânt – 2 Petru 1,21; 1 Petru 1,11; Fapte 1,16.
c. Toată Scriptura a fost dată prin inspiraţia lui Dumnezeu. 2 Tim. 3,15-17.
2. Marea vechime a Bibliei:
a. Este cea mai veche carte cunoscută de om.
b. Mărturiile ei formează fundamentul vrednic de crezare al tuturor relaţiilor cu caracter secular şi eclesiastic. Acesta constituie un element ce trebuie reţinut în aprecierea corectă a scrierilor Bibliei.
c. Relatarea biblică nu acoperă numai domeniul istoriei lumii ci şi relaţia lui Dumnezeu cu omul chiar de la începutul creaţiunii. Nici o altă relatare elaborată de om nu poate fi comparabilă cu caracterul de universalitate pe care îl prezintă Biblia.
d. Se poate spune că Biblia este cu adevărat ALFA şi OMEGA a revelaţiei divine scrise.
3. Conservarea ei miraculoasă:
a. Cu toate că Biblia a fost urâtă, mutilată, arsă, contestată; ateii au ţinut discursuri funerare legate de „sfârşitul ei definitiv” aşa cum prevesteau adversarii ei, şi totuşi ea continuă să existe.
b. Au dispărut imperii mici şi mari, însă Biblia se prezintăşi astăzi cu aceeaşi prospeţime şi putere maiestoasă.
4. Ne gândim acum la descoperirile glorioase prezentate în Sfintele Scripturi:
a. Ele ne oferă cel mai înălţător concept despre Dumnezeu şi despre atitudinea sa faţă de om. – Ioan 3,16; 1 Ioan 4,8.
b. Ne prezintă cel mai puternic concept despre creaţia omului şi anume al creării lui după chipul lui Dumnezeu – Gen. 1,26.27.
c. Cele zece porunci care constituie însăşi adevărata esenţă a întregului concept de moralitate. – Ex. 20,3-17; Mat. 22,34-38; Mat. 7,12.
d. Biblia arată spre Isus Hristos ca fiind singura speranţă a lumii – Ioan 5,39.46.47; Fapte 4,12.
e. În sfârşit Biblia oferă cea mai clară imagine despre viitorul poporului lui Dumnezeu – 1 Cor. 2,9-11; 2 Petru 3,13.
C. UN REZUMAT AL MODULUI ÎN CARE PREŢUIESC SFINŢII BINECUVÂNTĂRILE BIBLIEI.
1. Binecuvântările ce decurg de aici:
a. Creşterea în cunoştinţă
b. Creşterea în sfinţenie.
c. Creşterea în simţământul adevăratei fericiri. 2 Tim. 3,15- 17; Ps. 119,9.100.165.
2. Cum dovedesc sfintii pretuirea fatza de Cuvantul lui Dumnezeu
a. Prin atenta cercetare a Cuvântului lui Dumnezeu – Isa. 34,16; Ioan 5,39; Fapte 7,11.
b. Prin faptul că fac din solia Bibliei subiectul rugăciunii şi meditaţiei stăruitoare – Ps. 119,15.
c. Prin trăirea adevărului pe care îl prezintă Biblia – Iac. 1,22,23.
d. Prin predarea vieţii lor, indiferent cât ar costa – Ps. 119,32-35.168.
e. Prin faptul că răspândesc solia ei, pretutindeni, tuturor naţiunilor – Mat. 28,18-20.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org