Dacă Isus ar fi păcătuit, ce s-ar fi întâmplat cu El?

Dacă Isus ar fi păcătuit, ce s-ar fi întâmplat cu El?
Această întrebare, formulată în multe feluri, se pune de multe ori. Şi de fiecare dată ezit să îi dau un răspuns, pentru că este o invitaţie la speculaţie în chestiuni cu privire la care nu ştim nimic. Surprinzător este că unii îşi iau speculaţiile atât de în serios, încât le ridică la nivelul de dogmă. Umilinţa ar trebui să fie trăsătura de bază a oricărui om care studiază Biblia.
În cazul de faţă, ezitarea mea este determinată de ceea ce ştim. Ştim că Isus nu a păcătuit. Şi asta ar trebui să fie suficient. Dar cei interesaţi de acest subiect forţează nota mai departe: Ar fi putut El păcătui? Dacă ar fi păcătuit, care ar fi fost consecinţele păcatului Său? Ca să evit confruntarea pe viitor cu această întrebare, daţi-mi voie să fac un număr de comentarii pe care le veţi găsi utile – sau nu.
1. Isus şi păcatul: Ar fi putut Isus păcătui? Răspunsul meu categoric este: da! Această idee este susţinută de Biblie. Isus a fost în mod absolut uman şi supus ispitelor similare celor cu care ne confruntăm noi, precum şi altor ispite cu care noi nu ne vom confrunta niciodată (Evrei 4:15). În fiecare zi, Isus a luptat împotriva păcatului şi a ieşit învingător. A fost un conflict real; nu pentru că El avea o natură coruptă de păcat, ci pentru că El, asemenea fiecăruia dintre noi, avea o voinţă liberă. Liberul arbitru ne permite să alegem să fim de partea lui Dumnezeu în conflictul cosmic. Rebeliunea este respingerea acestei libertăţi sau, mai precis, renunţarea la ea şi alegerea morţii.
Exemplul tipic în privinţa posibilităţii ca Isus să fi păcătuit este experienţa Sa din Ghetsemani, când voinţa Sa L-ar fi determinat să-şi conserve propria viaţă, în timp ce datoria faţă de Tatăl şi faţă de salvarea omenirii Îl chema la sacrificiu de sine şi moarte (Matei 26:39). Puterea şi caracterul real al acestei ispite au fost confirmate de posibilitatea de a nu face voia lui Dumnezeu. În caz contrar, întreaga luptă ar fi fost o prefăcătorie, un exerciţiu autoînşelător sau o iluzie.
2. Unicitatea lui Isus: Faptul că Isus a biruit fiecare ispită este de neînţeles pentru noi, pentru că noi suntem cu toţii păcătoşi. Lipsa de păcat a lui Isus le creează probleme teologice celor care Îl văd foarte asemănător cu noi. În acest punct, unicitatea Lui se manifestă foarte puternic. Fie că vrem, fie că nu – şi eu, personal, vreau – El este diferit de oricare dintre noi. El nu a comis niciodată păcat, în nicio formă, tip, faptă sau gând. El este singura şi singulara fiinţă umană care a trăit vreodată fără să păcătuiască. Această unicitate pare să-i împingă pe oameni să întrebe ce-ar fi fost dacă El ar fi păcătuit. Lăsăm impresia că ne este incomod faptul că nu a păcătuit. Dar n-ar trebui să ne fie, pentru că reprezintă condiţia vitală a ispăşirii.
3. Viitorul lui Isus: Putem, de asemenea, să afirmăm că viitorul lui Isus şi viitorul nostru este unul şi acelaşi, pentru că El a învins răul şi ne-a împăcat cu Tatăl Său. Am putea postula că exista un viitor alternativ pentru Isus, în caz că ar fi păcătuit?
Şi uite aici intervine speculaţia în forma unui argument teologic. Daţi-mi vie să mă exprim cât pot eu de precis: Dacă Isus ar fi eşuat, Dumnezeul pe care Îl ştim acum nu ar mai fi fost Dumnezeul nostru. Cu alte cuvinte, în ceea ce ne priveşte, El ar fi încetat să existe. Eşecul lui Isus ar fi însemnat că Dumnezeu este incapabil să învingă forţele răului şi că Satana este suficient de puternic să-L învingă, prin deturnarea planului Său de salvare, obligându-L astfel pe Dumnezeu să ne abandoneze.
După cum puteţi vedea în speculaţiile mele, mizele sunt foarte mari. Înfrângerea Dumnezeului nostru biblic în momentul manifestării supreme a puterii Sale pe crucea lui Hristos este ceva ce abia putem începe să percepem, cu atât mai mult să luăm în serios.
Din moment ce Dumnezeul biblic este, prin definiţie, de neînfrânt, întrebarea noastră rămâne aproape fără răspuns. Dacă natura umană a Fiului lui Dumnezeu ar fi cunoscut un eşec, Dumnezeu Însuşi ar fi eşuat. Dar nu a fost cazul.
Angel Manuel Rodríguez
Angel Manuel Rodríguez este directorul Institutului de Cercetare Biblică, din cadrul Conferinţei Generale.
Sursa: ro.adventistworld.org