Dacă vom pierde cerul?

Dacă vom pierde cerul?


Introducere

Cu toţii am avut experienţa pierderii unui lucru. Când pierdem sau ratăm ceva, se întâmplă să ne simţim frustraţi sau furioşi, însă de cele mai multe ori facem faţă destul de bine. Dacă am pierdut autobuzul, vine altul. Dacă nu am ajuns la o programare, facem alta. Dacă ratăm vizita cuiva, mergem noi în vizită la persoana aceea. Dacă ratăm un telefon, sunăm noi. Dacă am sărit peste prânz, mâncăm la cină.
Însă nu toate pierderile şi ratările sunt uşor de recuperat sau remediat. Dacă ai ratat data limită pentru completarea declaraţiei de venituri, foarte posibil că va trebui să plăteşti o taxă de întârziere. Uneori se întâmplă ca bolnavul care nu şi-a luat medicamentul la timp să-şi întârzie însănătoşirea.
Toate aceste gânduri ne sugerează anumite implicaţii spirituale. Dacă pierdem cerul? Gândiţi-vă o clipă. E un gând teribil, nu-i aşa? Dacă pierd cerul?

Discuţie

Biblia ne spune că unii vor pierde cerul. Aşa cum spune Isus, nu toţi vor fi mântuiţi (Mat. 7:21-23). Potrivit acestui text, în ziua judecăţii vor fi câteva surprize. Mulţi care credeau că stăteau bine vor avea o surpriză amară în ziua aceea (2Cor. 13:5).
De ce sunt păcătoşii despărţiţi de Dumnezeu (Isa. 59:1,2; Hab. 1:13)? Biblia ne spune că puţini vor merge în cer (Mat. 7:13,14). Cei mai mulţi oameni aleg să facă exact ce vor ei. Nu le pasă de ce doreşte sau cere Dumnezeu. Toată lumea zace în cel rău. (1Ioan 5:19).
Aici avem o altă referinţă la numărul mare de oameni care vor pierde cerul. De ce? Pentru că nu ascultă de Dumnezeu (Evr. 5:8,9). Nu va fi mântuire fără ascultare.
Isus a fost ascultător şi tot la fel trebuie să fim şi noi. Ascultarea este o precerinţă a mântuirii (Apoc. 22:14). Mulţi vor pierde cerul pentru că refuză să asculte de Dumnezeu. Mulţi sunt plini de mândrie. În Obadia 3 şi 4 vedem că Edom era plin de mândrie. Mândria reprezintă o barieră majoră pentru mulţi din ziua de azi. Mulţi sunt prea mândri să recunoască că au greşit.
Nimicirea a venit peste Iuda din pricina mândriei (Ţef. 2:10-15). „Eu şi niciuna afară de mine!” Mândria îi va face pe mulţi să piardă cerul (Iac. 4:6).

Dacă pierdeţi cerul?

Gândiţi-vă cu atenţie la această posibilitate. Dacă nu v-a mai rămas nici o ocazie de a asculta de Evanghelie (2Cor. 6:2; Fapte 24:25; 26:28)? Gândiţi-vă la pierderea şansei de a trăi veşnic în familia lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la pierderea şansei de a trăi veşnic în cer, acolo unde nu va mai fi nici suferinţă, nici moarte. Gândiţi-vă că odată ce aţi pierdut cerul, nimic nu vă mai poate schimba soarta. S-a terminat! De-acum e prea târziu. Odată pierdut cerul, nimic nu vă mai poate deschide calea într-acolo. S-au dus orice şansă, orice speranţă!

Concluzie

Rămâne totuşi o veste bună! Nimeni nu trebuie să piardă cerul. Toţi au ocazia ca acum să asculte de Evanghelie. Biblia ne spune că dacă nu vrem să pierdem cerul, atunci trebuie:
a.    Să-l primim pe Isus Hristos prin credinţă (Ioan 8:24)
b.    Să ne pocăim de păcatele noastre (Luca 13:3)
c.    Să mărturisim public numele lui Hristos (Mat. 10:32-33)
d.    Să fim botezaţi (Marcu 16:16)
e.    Să rămânem credincioşi (Apoc. 2:10).
Vom pierde noi cerul?

Citate din Ellen White cu privire la cer:

„Dumnezeu nu va primi la El pe nimeni care îi depreciază puterea printr-o gândire, vorbire sau purtare desfrânată. Cerul este un loc curat şi sfânt în care nu poate intra nimeni care nu a fost curăţat, făcut neprihănit şi spiritual. Aceasta este lucrarea pe care trebuie s-o facem fiecare în dreptul său şi pe care v-om putea s-o facem doar prin puterea pe care o primim de la Hristos.” (Christian Education, 109).
„În cer este ordine desăvârşită, ascultare desăvârşită, pace şi armonie desăvârşită. Cei care nu au nici un respect pentru ordine sau disciplină în această viaţă, nu ar avea nici un respect nici pentru ordinea din cer. Niciodată nu ar putea fi primiţi în cer, căci toţi cei vrednici să fie primiţi acolo vor iubi ordinea şi vor respecta disciplina.” (Christian Education, 237).
Traducere Cristina Ruţă, secretară – Asociaţia Pastorală, Uniunea de Conferinţe