Daniel 8:14 – reconstituire si traducere

Daniel 8:11-14 – reconstituire si traducere

Tentativa de reconstituire prin comparatie cu LXX si TH

Textul din Daniel 6:11-12 prezinta anumite dificultati textuale de citire si de analiza gramaticala in textul ebraic, iar LXX, cea mai veche traducere a textului ebraic difera de actualul text ebraic, pe care-l numim text „masoretic”, adica „transmis” (din generatie in generatie).

Ca o prima dovada, puteti urmari cateva traduceri romanesti si straine ale textului mentionat, pentru a observa diferentele importante:

CNS: 11 S\’a inaltat pina la capetenia ostirii, i-a smuls jertfa necurmata, si i-a surpat locul locasului sau celui sfint.  12 Oastea a fost pedepsita din pricina pacatului savirsit impotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevarul la pamint, si a izbutit in ce a inceput.

BOR: 11Si a mai crescut pana la mai-marele ostirii si i-a luat jertfa de fiecare zi si i-a rasturnat locul templului sau. 12 Si peste jertfa de fiecare zi el a pus nelegiuirea si a aruncat adevarul la pamant, si el a facut si a izbutit.

BVA: 11Si a tras robimea dupa sine pana la Mai-Marele ostirii; si din pricina lui a fost jertfa tulburata; el a sporit, dar locasul cel sfant a devenit pustiu. 12 Si un prinos pentru pacat a fost dat spre jertfa; si a dat cu dreptatea de pamant; si a facut si i-a mers din ce in ce mai bine.

KJV: 11 Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. 12 And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground; and it practised, and prospered.

TNK: 11 It vaunted itself against the very chief of the host; on its account the regular offering was suspended, and His holy place was abandoned. 12 An army was arrayed iniquitously against the regular offering; it hurled truth to the ground and prospered in what it did.

FBJ: 11 Elle s\’exalta meme contre le Prince de l\’armée, abolit le sacrifice perpétuel et renversa le fondement de son sanctuaire 12 et l\’armée; sur le sacrifice elle posa l\’iniquité et renversa a terre la vérité; elle agit et réussit.

ELB: 11 Selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er empor. Und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg, und die Stätte seines Heiligtums wurde gestürzt. 12 Und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen das regelmäßige Opfer eingerichtet. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und hatte Erfolg.

in comparatie cu textul ebraic si grecesc, pe care le vom expune in paginile urmatoare, se poate observa ca KJV si ELB adera in mod literal la textul masoretic, subliniind cu italice cuvintele adaugate in mod necesar de traducator, dar au fost nevoite sa interpreteze, mai degraba decat sa traduca prima parte a v. 12, care este foarte dificila in textul ebraic. Acelasi lucru fac versiunile CNS si BOR, dar fara marcarea cu italice a cuvintelor adaugate. TNK si FBJ au urmat textul ebraic, fara a sublinia adaugirile cu italice, incercand insa o traducere cat mai exact posibila, dar si frumoasa, in acelasi timp, (in timp ce unele traduceri romanesti, precum si traducerile straine mai vechi, literaliste, repeta in prostie conjuctia „si” / „and” etc., ori de cate ori intalnesc in textele de baza echivalentul ei (wü- / kai), care nu are doar rolul unui „si”… Parintele Anania (BVA) traduce, oarecum, dupa LXX sau dupa Theodotion, de aceea difera atat de mult de celelalte. Sublinierea cu aldine urmareste sa evidentieze deosebirile mai importante in traducere.

Textul masoretic

in sprijinul superioritatii textului masoretic, care, cel putin aici, este mai bine conservat, puteti urmari caracterul poetic intentionat de autor; fiecare stih incepand cu conjunctia w> wü-. Criteriile poetice ar putea servi, in acest caz si ca un ghid in restaurarea textului.

 

dymiT\’h; ~yrIhe WNM,miW

lyDIg>hi ab\’C\’h;-rf; d[;w>

[v;p\’B. dymiT\’h;-l[; !teN"Ti ab\’c\’w>

AvD"q.mi !Akm. %l;v.huw>

hx\’ylic.hiw> ht\’f.[\’w>

hc\’r>a; tm,a/ %Levt;w>

 

O traducere literala a textului masoretic ne da, insa, probleme, deoarece apar in text anumite dezacorduri gramaticale (subiectul qeren = cornul, din propozitiile anterioare, subinteles aici, este de genul feminin; iar predicatele din v. 11 sunt masculine; pe de alta parte, v. 12 incepe cu un subiect masculin cäbä’ = oaste, in timp ce predicatul lui este feminin, la aspectul imperfect: Tinnātën = va fi data. Prima propozitie din v. 12 este cat de poate de neclara, de aceea apare si diferit tradusa, din cele mai vechi timpuri, ceea ce presupune o posibila corupere a textului. Aceasta corupere trebuie sa fi avut loc intr-o perioada foarte veche, de moment ce Vulgata, aparuta la inceputul sec. V reda destul de exact textul actual ebraic, desi este usor influentata de LXX, traducand pe cäbä’ = oaste, armata, razboi, serviciu militar (sau la templu), cu putere, sau forta.

 

et usque ad principem fortitudinis magnificatus est

si pana la principele fortei s-a marit

et ab eo tulit iuge sacrificium

si de la el a luat jertfa continua

et deiecit locum sanctificationis eius

si a aruncat locul sfintirii lui,

robur autem datum est contra iuge sacrificium

                                                 propter peccata

iar o putere a fost pusa contra jertfei continue,

                                          din cauza pacatelor,

et prosternetur veritas in terra

si a fost culcat la pamant adevarul

et faciet et prosperabitur.

si el a facut si a prosperat.

 

Vulgata este realizata, in mod evident, dupa manuscrise protomasoretice. A se observa asemanarea cu textul masoretic. Iata si un exemplu propriu de traducere literala a textului ebraic, cuvant cu cuvant, respectand sensul cel mai obisnuit al termenilor, dar fara a tine seama de dezacorduri, – care nu pot fi reproduse in traducere, intrucat genul substantivelor si verbelor nu corespunde in traducere:

Si pana la Capitanul Oastei s-a marit

si de la El a ridicat *continuitatea

si a fost aruncat locasul Sanctuarului lui.

Si o oaste va fi pusa asupra *continuitatii, in faradelege,

si el va arunca adevarul la pamant,

si va lucra si ii va merge bine.

„Continuitatea” (ebr. haTTāmìd) este o expresie defectiva, care se intalneste numai in cartea lui Daniel in aceasta forma, si pe care intotdeauna evreii au inteles-o ca fiind o redare scurta, populara, a „arderii-de-tot continue / zilnice”  (`ôlāt haTTāmìd) asocierea cea mai frecventa din Biblia Ebraica.[1] De asemenea, Mishna (prima si cea mai veche carte a Talmudului), contine un tratat numit Tamid, care descrie ceremonia zilnica de la Templu, concentrata in jurul jertfirii unui miel (dimineata si duma amiaza), pentru a arde permanent pe altar.[2]

Capitanul oastei sau „Capetenia ostirii” ceresti (simbolizata prin stele, v. 10) este Personajul divin care, sub numele de ingerul (Solul) Domnului sau Michael[3] este Fiul lui Dumnezeu, in calitate de Comandant suprem al ingerilor (1 Tes 4:16). Aici viziunea simbolica are atat conotatie militara, dar cu semnificatie spirituala, cat si semnificatie liturgica, intrucat termenul cäbä’ armata se aplica uneori la serviciul sanctuarului (Ex 38:8), ceea ce este relevant in contextul viziunii din Daniel 8, unde avem un sanctuar, jertfa zilnica, faradelege, bnerbec, tap; si nu ar fi de prisos aici o referire la „ostirea” preoteasca si la Acela care este Capetenia Ostirii Domnului, nu doar in sensul de Comandant Suprem, ci si de Mare Preot, asa cum il descriu viziunea lui Daniel si a lui Ioan (Dan 10:5, 12:6-7, Ap 1:13).

Subiectul acestui sir de sacrilegii din Daniel 8 este Cornul luciferic care apare in unul din cele patru regate ale diadohilor (v. 9.23), pentru a-l desemna intr-o prima aplicatie pe Antiochos IV, supranumit Epiphanes („manifestare divina” !), pe primul mare persecutor, si, in aplicatii succesive, pe urmatorii membri ai acestei succesiuni care urca pana la Roma, ca sa se consume in cele din urma, in zilele sfarsitului (v. 17.19.26, 11:45b, 12:1).

„Aruncarea” locasului Lui, poate insemna, potrivit verbului ebraic, fie dispretuirea templului lui Dumnezeu (asa cum se foloseste termenul in legatura cu cuvantul lui Dumnezeu: Ps 50:17), fie abandonarea (Gen 21:15), fie „doborarea la pamant” / invingere + distrugere (cf. Dan 8:7),  sau chiar daramare. Acest ultim sens nu a fost suficient explorat, fiindca mai toti traducatorii si exegetii raman blocati in aplicarea exclusiva a previziunii la Antiochus Epiphanes, care nu a distrus templul, ci doar l-a profanat timp de trei ani, prin ritualuri idolatre. Dar cand acest verb are ca obiect o locuinta, pare sa aiba sensul de a dobori, a da la pamant, a ruina, a darama, a distruge, ca in Ieremia 9:18 (WnyteAnK.v.mii Wkyliv.hi), si in Plangeri 2:1.[4] Aceasta ar atrage atentia asupra pustiirii Templului, cu care Roma i-a gratificat pe iudei la anul 70 e.n., interpretare pe care Iisus a intarit-o, cu 40 de ani inainte de a se realiza, fara s-o epuizeze (Mt 24:15, Lc 21:20).

Comparatie LXX – Theodotion

Cum prima propozitie din v. 12 nu are o forma prea sigura in textul ebraic, vom urmari Septuaginta si versiunea lui Theodotion (vezi nota 44).

LXX

 e[wj o` avrcistra,thgoj r`u,setai th.n aivcmalwsi,an  

pana cand capitanul oastei va izbavi captivii

kai. diV auvto.n ta. o;rh ta. avpV aivw/noj evrra,cqh

si din cauza lui muntii cei vesnici

s-au prabusit

kai. evxh,rqh o` to,poj auvtw/n kai. qusi,a

si a fost indepartat locul lui si jertfa

kai. e;qhken auvth.n e[wj camai. evpi. th.n gh/n

si el a pus-o jos la pamant –

kai. euvwdw,qh kai. evgenh,qh

si i-a mers bine si a reusit

kai. to. a[gion evrhmwqh,setai

si sanctuarul va fi pustiit.

kai. evgenh,qhsan evpi. th/| qusi,a| ai` a`marti,ai

si au ajuns peste jertfa  pacatele

kai. evrri,fh camai. h` dikaiosu,nh

si a aruncat la pamant dreptatea

kai. evpoi,hse kai. euvwdw,qh

si a lucrat si i-a mers bine.

Theodotion        

kai e[wj o` avrcistra,thgoj r`u,setai th.n aivcmalwsi,an

si pana cand capitanul oastei va izbavi captivii

kai. diV auvto.n

si din cauza lui

                             . qusi,a          evrra,cqh

                    jertfa a fost aruncata

kai. evgenh,qh    kai. kateuvwdw,qh auvtw/  

si a reusit si i-a mers bine

kai. to. a[gion evrhmwqh,setai

si sanctuarul va fi pustiit.

kai. evdw,qh  evpi. th/| qusi,a| h„ a`marti,a  

si s-a dat      peste jertfa  pacat

kai. evrri,fh camai. h` dikaiosu,nh

si a aruncat la pamant dreptatea

kai. evpoi,hse kai. euvwdw,qh

si a lucrat si i-a mers bine.

 

A se observa caracterul „umflat” si inexact al traducerii LXX.  Verbul lydgh  higDìl (s-a inaltat) a fost citit dintr-o varianta corupta:  lychi hiccìl (a salvat), la care s-a adaugat imaginea unei cete de captivi, pentru ca predicatul sa aiba obiect. Kethib-ul ebraic ~yrh a fost citit in mod eronat „munti” (härìm) in loc de „ a ridica” / „a ridicat” (härìm / hërìm). Manuscrisul ebraic de pe care au tradus LXX pare sa fi avut corecturi interliniare, intrucat traducatorii n-au dorit sa scape nici o varianta; le-au turnat pe toate, potrivindu-le cumva in textul tradus. 

Theodotion incearca sa corecteze textul grecesc, dar inca nu reprezinta o confruntare serioasa cu textul ebraic. Sau, poate, pe vremea lui Theodotion, textul ebraic sa fi fost diferit de cel masoretic ?

Urmariti in continuare o tentativa de reconstituire a manuscrisului ebraic care a stat la baza LXX :

Comparatie intre reconstituirea manuscriselor ebraice de la baza  LXX si Theodotion si tentative de reconstituire a textului original ebraic din Daniel 8:11-12

dymiT\’h;   ~yrih\’  WNM,miW        lyCihi ab\’C\’h;-rf;   d[;w>

LXX

 dymiT\’h;         WNM,miW        lyCihi ab\’C\’h;-rf;   d[;w>

TH

dymiT\’h;    ~yrIhe WNM,miW       lyDIg>hi ab\’C\’h;-rf;   d[;w>

MT

dymiT\’h;    hm\’yrIhe WNM,miW      hl\’ydig>hi ab\’C\’h;-rf;   d[;w

Restaurare I

dymiT\’h; ~yrIh\’ WNM,miW       lydig>h; ab\’C\’h;-rf;   d[;w

Rest. II

    

adeC\’yi vD;q.mihw hx\’ylic.hiw> ht\’f.[\’w dymiT\’h;w… hc\’r.a; WNk,yliv.T;iw. ~m\’Aqm. ~yrihew.. %l;v.hu

LXX

%l;v.hu adcy vD;q.mihw  hx\’ylic.hiw>   ht\’f.[\’w..………….                         

TH

  ab\’c\’w> `AvD"q.mi                           !Akm.  %l;v.huw>

TM

  tOab\’c.W `AvD"q.mi                           !Akm.  %LevT;w:

Rest. I

[5] ad\’c.ni  AvD"q.miW                          AnAkm.  %l;v.huw

Rest. II

 

hx\’ylic.hiw> ht\’f.[\’w>  hc\’r>a; tm,a/ %Levt;w>  [v;P\’h; dymiT\’h;-l[; wntnyw         

LXX

hx\’ylic.hiw> ht\’f.[\’w  hc\’r>a; tm,a/ %Levt;w>  [v;P\’h; dymiT\’h;-l[;  !tnyw      

TH

hx\’ylic.hiw> ht\’f.[\’w>  hc\’r>a; tm,a/ %Levt;w>  [v;p\’B. dymiT\’h;-l[;  !teN"T

TM

hx\’ylic.hiw> ht\’f.[\’w>  hc\’r>a; tm,a/ %Levt;w>  [v;p\’B. dymiT\’h;-l[;  hn"t.n"

Rest. 1

hx\’ylic.hiw> ht\’f.[\’w>  hc\’r>a; tm,a/ %Levt;w>  [v;p\’B. dymiT\’h;-l[; !Ten>Tiw

Rest. 2

Reconstituire varianta I

S-a inaltat pana la Capetenia ostirii,

hl\’ydig>hi ab\’C\’h;-rf; d[;w>

I-a ridicat jertfa continua,

dymiT\’h; hm\’yrIhe WNM,miW

a parasit locasul Sanctuarului Sau;

AvD"q.mi !Akm. %LevT;w:

a pus ostiri ca sa se ocupe de jertfa zilnica, 

[v;p\’B. dymiT\’h;-l[;  hn"t.n" tOab\’c.W  

a aruncat adevarul (credinta) la pamant,

hc\’r>a; tm,a/ %LevT;w: 

a lucrat si a reusit.

hx\’ylic.hiw> ht\’f.[\’w>   

Reconstituire varianta II

S-a inaltat pana la Capetenia ostirii,

lydig>h; ab\’C\’h;-rf; d[;w>

si I-a ridicat jertfa continua;

dymiT\’h;  ~yrIh\’ WNM,miW  

locasul Lui a fost daramat,

   AnAkm. %l;v.huw>

sanctuarul Lui a fost distrus.

ad\’c.ni AvD"q.miW 

A pus faradelegea deasupra (in locul) jertfei continue

[v;P\’h; dymiT\’h;-l[;  !Ten>Tiw:

a aruncat adevarul (credinta) la pamant,

hc\’r>a; tm,a/ %LevT;w: 

a lucrat si a reusit.

hx\’ylic.hiw> ht\’f.[\’w>

Continuare, extras din v. 13-14:

intrebare:

sm\’r>mi ab\’c\’w> vd<qow> tTe ~mevo [v;P,h;w> dymiT\’h; !Azx\’h, yt;m\’-d[

Raspuns:

vd<qo qD:c.nIw> tAame vl{v.W ~yIP;l.a; rq,Bo br<[, d[

intrebare:

Pana cand va dura situatia aratata despre jertfa zilnica [inlaturata], despre faradelegea instalata, despre sanctuar si despre ostirea calcata ?

Raspuns:

Pana vor trece 2300 de seri si dimineti, dupa care pangarirea sanctuarului va fi razbunata.

 

Aceasta ultima solutie are avantajul unei mai bune forme poetice: structura mai regulata a versului (2 + 3) si jocul de cuvinte ad\’c.ni AvD"q.miW    vd<qo qD:c.nIw> care accentueaza mesajul. O redare provizorie in limba romana ar putea fi:

 

[Cornul] s-a inaltat pana la Capetenia ostirii,

si I-a ridicat jertfa zilnica

– locasul I-a fost daramat,

Sanctuarul I-a fost pustiit –,

a pus faradelegea in locul jertfei zilnice,

a dat cu adevarul de pamant,

a facut ce-a voit

si a reusit.

[…]

…Pana cand va dura ceea ce s-a aratat despre jertfa zilnica,

despre faradelegea instaurata,

despre Sanctuar, si despre ostirea calcata?

[…]

Pana vor trece 2300 de seri si dimineti,

dupa care pangarirea Sanctuarului va fi razbunata.[1] Exod. 29:42; Num. 28:6.10.15.23.24.31; 29:6.11.16.19.22.25.28.31.34.38; Ezra 3:5; Ne. 10:34; Ez 46:15.

[2] The Mishnah, (transl. Jacob Neusner), Yale University Press, New Haven and London, 1988, pp. 862‑873.

[3] Gen 16:7.13, Ex 3:2‑4..6.14, 14:19, Is 63:9; Dan 10:13.21, 12:1; Iuda 1:9, Ap 12:7.

[4] Florin Laiu, An Exegetical Study of Daniel 7‑9,  p. 112.

[5] Daca intr‑un manuscris, scrierea consoanei era ambigua, confunzia era posibila: n nun ‑‑ w waw; in scrierea paleoebraica: y nun si Y waw). De asemenea, in aceeasi scriere paleoebraica (precum si in scrierea samariteana, beth si dalet puteau fi confundate ocazional. Ambele aratau ca un q, cu deosebiri minore; vezi www.omniglot.com/writing/samaritan.htm).

______________________________

de Florin Laiu. Copyright © 2007 – Articole Crestine. Toate drepturile rezervate. Folosirea acestui material se poate face urmand instructiunile din Ghidul de folosire.