Daruri spirituale

Daruri spirituale

 
1 Petru 2:9
„Voi aţi fost aleşi chiar de Dumnezeu, sunteţi preoţii Regelui, sunteţi sfinţi şi curaţi, sunteţi chiar ai lui Dumnezeu, ca să puteţi arăta şi altora cum v-a chemat Dumnezeu din întuneric la lumina Sa minunată!”
Apoc. 1:6
„… ne-a făcut preoţi pentru Dumnezeu”.
• Întregul popor al lui Dumnezeu este  moştenirea Lui.
• În Împărăţia harului există o singură castă – clasa preoţiei – în care se nasc toţi credincioşii atunci când Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor.
• În NT, Biserica nu are o preoţie, ci este o preoţie.
(în VT. Preoţii erau mijlocitori şi slujitori pentru popor).
• Preoţia tuturor credincioşilor este singura autorizată de NT.
• TOŢI copiii Lui au acces direct la El şi toţi au dreptul de a sluji.
• Lucrarea mântuitoare a lui Hristos a restabilit deplin acest drept.
• FIECARE credincios este chemat să jertfească, prezentând propria lui fiinţă pe altarul slujirii totale (Ro. 12:1).
• Slujirea nu este doar dreptul şi privilegiul oricărui credincios, este şi rezultatul natural al calităţii de creştin.
• Biserica NT nu-şi poate imagina un creştin neimplicat în slujire.
• Secretul înspăimântării iadului: fiecare creştin un slujitor!
• Biserica nu are o slujire de îndeplinit, ci este o slujire permanentă.
DARURILE SPIRITUALE
DEFINIŢIE
• Capacităţi (aptitudini) cu care DS înzestrează pe fiecare membru al trupului lui Hristos la convertire (independent de meritele omeneşti).
CARACTERISTI BIBLICE
1. Multiple (1Cor. 12:4)
2. Distribuite diferit (1Cor. 12:11)
3. Împărţite fiecăruia pentru tot restul vieţi – 1Cor. 12:7 (în cazul apostaziei sau respingerii repetate ele sunt retrase).
4. Se completează reciproc (1 Cor. 12:13.14)
5. Contribuie la unitatea şi zidirea bisericii (1Cor. 12:24.25 Ef.4:11-13)
6. Nu slujesc pentru afirmarea personală (1 Petru 4:10)
7. Cer utilizarea lor activă (1Tim 4:14)
8. Nu aduc cu sine infailibilitate (ds = un fond a cărui utilizare depinde de râvna şi alegerea spirituală a individului).
SCOP
→ Spre folosul altora (1 Cor. 12:7) – dacă am primit un dar şi nu îl
folosesc bine, atunci nu ascult de DS.
→ În vederea zidirii bisericii (1Cor. 14:12) – biserica nu poate fi edificată
decât prin darurile DS
→ Fiecare credincios îşi găseşte rostul şi împlinirea sa în biserică.
→ Darul = chemare la slujire (echipare pentru a putea împlini trimiterea)
= datorie sfântă (împlinirea → binecuvântare;
respingerea → înstrăinarea DS).
• Fiecare membru al bisericii a primit un minim un dar latent – neexperimentat, neconfirmat, neutilizat (prin utilizare se perfecţionează şi este confirmat de biserică).
• Acela care refuză să-şi pună la dispoziţie darul încredinţat, sărăceşte (se diminuează, rămâne neperfecţionat) şi împiedică biserică să crească.
• Fiecare trebuie să ocupe rolul pentru care a fost înzestrat şi chemat (confirmat).
Mulţi au primit mai mult de un dar.
Nici unul nu a primit întregul pachet (catalog) de daruri spirituale.
• Oricine se disociază sau se izolează de biserică nu-şi mai poate folosi darurile spirituale.
• Slujind darul se dezvoltă.
• Creşterea (calitativă şi cantitativă) a bisericii este determinată şi de folosirea eficientă a darurilor spirituale.
• Unitatea în diversitate se realizează atunci când fiecare membru participă la zidirea trupului lui Christos conform înzestrării sale.
IMPORTANT!!!
• Nu există daruri importante şi daruri neimportante.
• Toate îşi au originea în Duhul Sfânt, chiar dacă unele impresionează mai mult…
• Duhul Sfânt nu vine asupra cuiva fără să aducă cu El un dar.
• A spune că nu ai Duhul Sfânt = a spune că nu ai nici un dar → ofensă, negare…
• Pot să aleg slujirea, dar nu pot alege darul – oferit în funcţie de voinţa Duhului:
Conformaţia şi puterile specifice – temperament, înclinaţii.
Nevoia bisericii şi a lumii la un moment dat.
• Sunt personal răspunzător numai de darurile încredinţate mie.
• Când lucrez cu un dar pe care nu-l am – eşuez.
TENDINŢE EXTREME
• Nu accept NIMIC (nici o chemare, nici un rol)… să facă alţii! E mai comod să nu ai responsabilităţi în biserică…
• Dacă nu sunt prezbiter – nu accept nimic…
CATEGORII DE TRĂSĂTURI:
• Temperament (vesel, vorbăreţ, melancolic, liniştit,…)
• Caracter (moral, altruist, egoist, lipsit de principii,…) RD
• Capacităţi specifice (comunică uşor, îndemânare manuală,…) ds
 
Viorel Ionescu
Sursa: http://literacristiana.azsbellu.ro