De ce botezul?

De ce botezul?

 
Când doi oameni se iubesc unul pe altul şi vor să îşi petreacă restul vieţii împreună, credincioşi unul altuia, se căsătoresc. În acelaşi fel, când oamenii iubesc pe Isus şi vor să Îl urmeze ca ucenici, credincioşi Lui, se botează.
I. Semnificaţia botezului biblic
Spălarea ceremonială era practicată în VT. Ioan Botezătorul a introdus botezul pocăinţei (vezi Mat. 3), acceptat de Isus şi practicat de ucenicii Lui.
· Botezul are de-a face cu pocăinţa pentru păcate şi închinarea vieţii lui Isus – Mat. 3:2, 5-6, 11; Fapte 2:38
· Prin urmare botezul are de-a face cu curăţirea şi este un semn de primire a iertării şi mântuirii – Ioan 13:10; Fapte 2:38; 1Cor. 6:11
· Botezul este cu apă şi cu Duhul Sfânt, reprezentând moartea faţă de păcat şi demarcând o viaţă nouă: Ioan 3.3,5; Rom. 6:4; 2Cor. 5:17.
· Botezul este un act public de mărturisire a lui Hristos şi credinţă în El: Marcu 16:16; Fapte 22:16
· Botezul are de-a face cu ucenicia şi acordul ca Isus să Îşi trăiască viaţa în vieţile ucenicilor Săi: Mat. 28:19; Gal. 2:20
II. Isus şi botezul
Botezul creştin se întemeiază pe faptul că Însuşi Isus a fost botezat şi şi-a mandatat ucenicii să-i boteze pe cei care doresc să devină copiii lui Dumnezeu. Botezul lui Isus nu a fost un botez al pocăinţei, ci un botez pilduitor.
Mat. 3:13-17: Botezul lui Isus este exemplul pe care trebuie să îl urmăm. Ceea ce s-a întâmplat la botezul Lui indirect se întâmplă la botezul tuturor celor care doresc cu toată seriozitatea să urmeze pe Isus şi să fie botezaţi.
Ioan 3:22; 4:2: Isus, prin ucenicii Lui, a botezat oameni.
Mat. 28: 18-20; Marcu 16:15-16: Isus doreşte ca oamenii să fie botezaţi.
III. Consideraţii practice
1. Modul în care se face botezul
Botezul se face prin scufundare.
· Verbul grec baptizō şi alte cuvinte din aceeaşi familie sunt folosite în NT pentru a exprima botezul prin scufundare.
· Faptul că oamenii intrau în apă şi apoi ieşeau din apă constituie un argument în favoarea botezului prin scufundare: Mat. 3:16; Fapte 8:38-39
· Botezul este un simbol al îngropării împreună cu Hristos. Îngroparea este completă, iar nu doar parţială. – Col. 2:12
2. Cerinţe în vederea botezului
Cartea Apostolilor subliniază peste tot secvenţa auzirii Evangheliei, credinţa în Isus şi botezarea. Excepţiile confirmă regula şi se datorează unor împrejurări speciale. În orice caz, auzirea şi credinţa întotdeauna precedă botezul.
Fapte 2.37-41: Auzirea, credinţa, pocăinţa, botezul, primirea Duhului Sfânt.
Fapte 8:12: Auzirea, credinţa, botezul.
Fapte 10:44-48: Auzirea, primirea Duhului Sfânt, botezul
Fapte 18:8: Auzirea, credinţa, botezul
Credinţa în Isus include întreaga Evanghelie. Ca atare, oamenii erau botezaţi în Numele lui Isus după ce auzeau proclamarea soliei şi o acceptau. Lucrul acesta nu este cu putinţă şi pentru prunci.
Fapte 19:1-7: rebotezare din pricină că primul botez nu fusese corespunzător.
3. Intrare în biserică prin botez
Deşi oamenii sunt botezaţi deoarece cred în Isus, totodată ei sunt făcuţi parte din „trupul Lui” care este biserica.
Fapte 2:41-42,46-47: Cei care fuseseră botezaţi au fost adăugaţi bisericii.
1Cor. 12:13: Ei alcătuiesc un trup.
Heb. 10:24-25: Nimeni nu poate fi creştin în izolare.
IV. Beneficiile şi responsabilităţile botezului
Beneficiile sunt prezentate în Fapte 2:38-39; Mat. 3:11, 16-17; 1Cor. 12:7-13
· Apartenenţă şi relaţie: fii şi fiice preaiubite ale lui Dumnezeu
· Membri ai comunităţii lui Hristos
· Iertarea păcatelor, mântuirea, viaţa veşnică
· Primirea Duhului Sfânt şi a darurilor spirituale
Din beneficii decurg anumite responsabilităţi, între care şi:
· Folosirea darurilor naturale şi spirituale pentru cauza lui Hristos
· Activarea în biserica locală
· Împlinirea mandatului misionar încredinţat de Domnul.
V. Botezul şi eu
Fiecare, la fel ca Pavel după ce L-a întâlnit pe Isus, este întrebat: „Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.” (Fapte 22:16). Şi hotărârea noastră este de a urma exemplul lui Hristos.
Ekkehardt Mueller, BRI
Sursa: http://lucianfl.blogspot.com