De ce nu invita Conferinta Generala adventistii sa intre in politica?

De ce nu invita Conferinta Generala adventistii sa intre in politica?
Nu aceasta este menirea Conferinţei Generale, de a încuraja sau descuraja membrii Bisericii să se implice în politică. Aceasta este o decizie pe care membrii trebuie s-o ia în mod individual. Exemplul şi conducătorul nostru suprem este Isus. El nu s-a implicat în mod direct în politică. Misiunea Bisericii noastre este de a predica
Vestea Bună şi de a pregăti un popor ca să întâlnească pe Dumnezeu. Noi nu folosim puterea politică pentru a realiza aceasta. Noi nu vrem să impunem credinţa noastră lumii sau să controlăm guvernele. Pentru noi, “biserica” şi “statul” sunt entităţi independente şi separate. Aceste informaţii sunt utile pentru a explica de ce organizaţia Bisericii nu se implică în politică. Desigur, Biserica trebuie să ia poziţie în problemele morale, căci nu putem fi orbi faţă de nedreptate, asuprire şi persecuţie. Aceasta nu înseamnă că noi favorizăm un partid în detrimentul altuia.
După ce am spus acestea, trebuie să recunoaştem că “creştinismul nu este o religie a individualismului izolat sau a introversiunii detaşate. Este o religie a comunităţii”. Aceasta înseamnă că un creştin, ca individ, poate fi chemat de Dumnezeu, sau poate hotărî singur, să se implice în politică.
Există parlamentari, ambasadori şi miniştri adventişti. Nu e nimic rău în asta. Dar nu trebuie să uităm niciodată că creştinul adventist este un slujitor, motivat de dragoste, care lucrează mai înainte de toate pentru slava lui Dumnezeu şi care susţine separarea dintre “biserică” şi “stat”.
În sens pozitiv, un creştin poate deţine o poziţie de înaltă răspundere în guvern, poate avea o mare influenţă asupra guvernului şi poate ajuta la apărarea poporului lui Dumnezeu şi la promovarea unui climat de libertate religioasă.
Implicarea în politică este o decizie personală. Politica poate fi utilă şi poate fi devastatoare. Joaca de-a politica pentru satisfacerea ambiţiei după putere în mod sigur nu este cea mai bună cale de a-I sluji Domnului. Există atât de multe alte căi. Dar Dumnezeu poate de asemenea lucra cu putere prin politicieni. Fiecare lucrare şi profesiune are atât o parte luminoasă cât şi una întunecată.
NOTA:
Aceaasta întrebare și răspunsul aferent este preluat din cartea „101 Intrebări pe care și le pun adventiștii” scrisă de John Graz și Bart Beach. Întrebările din această carte sunt reale, trimise de către membri ai Bisericii. Cu toate acestea, răspunsurile nu se consideră a fi replici oficiale.
John Graz şi Bert Beach nu au pretenţia de a oferi soluţii infailibile sau de a reprezenta ultimul cuvânt. Însă, având în vedere experienţa bogată în cadrul denominaţiunii, pe cea de conducători şi educaţia lor, ei au oferit răspunsuri bine gândite şi interesante la multe întrebări şi probleme propuse.
Sursa: www.adventist.ro