DE CE NU POT SA SLABESC ?

 
 
DE CE NU POT SÃ SLÃBESC?
De Andrew Cate, Signs of the Times, august 2008
 
Dacã vrei sã slãbeºti ºi nu poþi sã transformi dorinþa în acþiune, s-ar putea sã existe niºte bariere care te reþin. Voinþa de a face schimbãri, de a pune capãt obiceiurilor nesãnãtoase, va avea un impact important asupra formei corpului tãu.
Un pas important este sã te întrebi de ce nu poþi slãbi, pentru cã astfel recunoºti cã ceea ce faci acum nu dã rezultate. Înseamnã sã începi sã iei în considerare ºi alte alternative ºi sã încerci ºi alte metode, pentru a obþine rezultate.
Iatã cinci din cele mai importante motive pentru care oamenii nu reuºesc sã slãbeascã sau se îngraºã la loc dupã ce slãbesc – ºi câteva soluþii.
 
1.      Mâncatul emoþional
Adesea oamenii mãnâncã pentru a avea o preocupare sau pentru a se apãra de emoþiile negative. Simþãmintele de epuizare, vinã, frustrare sau tristeþe pot provoca obiceiuri alimentare care nu pot fi controlate. Când mãnânci pentru a scãpa de aceste simþãminte, consumi de obicei alimente care îngraºã în loc sã slãbeascã.
Soluþia: Mâncatul te poate ajuta sã uiþi de probleme, dar nu le va rezolva. Nu aºtepta ca problema sã treacã ºi nu te gândi cã mâncarea va ajuta la asta. Rezolvã sursa emoþiilor negative ºi fã în aºa fel încât sã nu mai ai parte de ele în viitor. Învaþã sã faci deosebirea între foame fizicã ºi foame emoþionalã ºi încearcã sã recunoºti evenimentele ºi simþãmintele asociate cu mâncatul emoþional. Pânã nu stabileºti care sunt cauzele mâncatului emoþional, slãbirea va fi dificilã.
 
2.      Metabolism lent
Ritmul metabolismului constã în numãrul de calorii de care are nevoie corpul pentru a funcþiona, în care se include ºi combustibilul ars în digestie, respiraþie, circulaþia sângelui ºi refacerea þesuturilor. Stomacul, plãmânii, inima ºi creierul menþin corpul în viaþã, consumând cam 60-70 de procente din cantitatea zilnicã necesarã de calorii.
Metabolismul unora tinde sã fie rapid, în timp ce al altora este mai lent. Este ca o maºinã. Dacã îi mãreºti turaþia, foloseºte mai mult combustibil, dar dacã i-o micºorezi, consumã mai puþin.
Soluþia: Vestea bunã este cã sunt multe lucruri pe care le poþi face pentru a schimba un metabolism lent: micului dejun, exerciþiul fizic, antrenarea rezistenþei fizice ºi evitarea unei diete bogate în grãsimi.
 
3.      Lipsa activitãþii fizice
Nu cu mult timp în urmã oamenii nu trebuiau sã îºi planifice sã facã exerciþiu fizic, pentru cã miºcarea era o parte a vieþii lor. Adulþii aveau locuri de muncã unde erau activi fizic, iar copiii mergeau pe jos la ºcoalã. Acum munca la birou, petrecerea sedentarã a timpului liber ºi tehnologia modernã care salveazã timpul au redus dramatic cantitatea de calorii pe care o consumãm zilnic în exerciþiul fizic.
Oamenii se mutã de pe un scau pe altul între casã, serviciu, pe drumul la muncã ºi în timpul liber. Acesta este un factor important al ratei crescânde a obezitãþii din ziua de azi.
Soluþia: exerciþiul fizic regulat este esenþial pentru ca metabolismul sã fie mai rapid ºi pentru eliminarea depozitelor de grãsime. Miºcã-te mai mult ºi vei slãbi mai mult. Pentru a pierde din greutate trebuie sã faci mai mult exerciþiu decât faci în momentul de faþã.
 
4.      Dietele
Deoarece atunci când þii dietã consumi mai puþine calorii, reacþia corpului este sã încetineascã metabolismul pentru a pãstra combustibilul ºi pentru a depozita caloriile. Este un mecanism interior de supravieþuire, care explicã de ce dietele fãrã exerciþiu fizic nu prea au succes. Cu toate acestea, mulþi oameni apeleazã la diete pentru a slãbi.
Schimbãrile de scurtã duratã în obiceiurile alimentare vor avea ca rezultat schimbãri de scurtã duratã în forma corpului tãu. Greutatea se întoarce de obicei repede, iar uneori chiar în cantitate mai mare.
 
Soluþia: Cautã un plan de lungã duratã, sãnãtos din punct de vedere alimentar, care include schimbãri ºi în dietã. Încearcã sã adopþi obiceiuri alimentare pe care sã le pãstrezi toatã viaþa, nu o dietã de scurtã duratã, care sã se termine cu o petrecere copioasã.
Consumã multe alimente naturale, cum ar fi legume, fructe ºi cereale integrale. Bea apã în loc de sucuri sau bãuturi rãcoritoare ºi eliminã total alcoolul.
 
5.      O atitudine greºitã
Mãsura în care eºti pregãtit emoþional sã slãbeºti poate determina succesul pe termen lung. Atitudinea pe care o ai cu privire la schimbarea stilului de viaþã ºi dispoziþia de a face schimbãri vor avea un impact puternic asupra rezultatului.
Este important sã accepþi faptul cã schimbãrile în alimentaþie ºi activitatea fizicã trebuie sã fie permanente. O atitudine pozitivã în ce priveºte alimentaþia sãnãtoasã, exerciþiul fizic ºi faptul cã pentru a gãti sãnãtos e nevoie de timp mai mult va aduce o contribuþie importantã la programul de slãbit.
Soluþia: Cautã activitãþi care îþi plac, gãteºte gustos ºi sãnãtos ºi sãrbãtoreºte micile realizãri. Nu lãsa ca simþãmintele ºi gândurile negative sã te împiedice sã îþi atingi scopul.
 
Test de slãbire
Îþi este greu sã slãbeºti? Þi-ar plãcea sã afli care sunt piedicile? Testul de mai jos te va provoca sã descoperi care sunt factorii care te ajutã sau te împiedicã sã te bucuri de o sãnãtate bunã. Fã testul ºi calculeazã rezultatul.
 
Piedici în calea slãbirii:
·         Boalã sau sãnãtate ºubredã
·         Stil de viaþã ocupat
·         Stres/depresie
·         Prea mult timp petrecut în faþa televizorului
·         Timp liber petrecut în mod sedentar
·         Informare greºitã
·         Mediu înconjurãtor nesãnãtos
·         Folosirea excesivã a automobilului
·         Luarea mesei la restaurant foarte des
·         Factori genetici
·         Gustãrile
·         Alimente nesãnãtoase
 
TEST DE SLÃBIRE
 
1.      Mãsurarea succesului
Ai vreo modalitatea de mãsurare a slãbirii în afarã de cântãrire?
·         Da
·         Nu
2.      Aºteptãrile
Te aºtepþi ca rezultatele sã vinã încet?
·         Da
·         Nu
3.      Atitudinea
Este momentul de faþã potrivit pentru schimbare?
·         Da
·         Nu
4.      Motivaþia
ªtii de ce vrei sã slãbeºti?
·         Da
·         Nu
5.      Angajamentul
Eºti hotãrât sã faci schimbãri în stilul de viaþã?
·         Da
·         Nu
6.      Þintele
Ai vrei þintã specificã în ce priveºte sãnãtatea ºi aspectul tãu fizic?
·         Da
·         Nu
7.      Grãsimi
Încerci sã consumi mai puþine alimente bogate în grãsimi?
·         Da
·         Nu
8.      Proteine
Consumi destule proteine vegetale?
·         Da
·         Nu
9.      Alimentele rafinate
Consumi destule alimente proaspete ºi eviþi hrana rafinatã?
·         Da
·         Nu
10. Fibre
Consumi destule alimente bogate în fibre, cum ar fi legume, fructe ºi leguminoase?
·         Da
·         Nu
11. Cantitatea de alimente
Încerci sã reduci mãrimea porþiilor de mâncare?
·         Da
·         Nu
12. Viteza cu care mãnânci
Încerci sã mãnânci încet ºi sã savurezi hrana?
·         Da
·         Nu
13. Mesele zilnice
Ai un mic dejun consisten ºi o cinã simplã?
·         Da
·         Nu
14. Micul dejun
Iei micul dejun în mod regulat?
·         Da
·         Nu
15. Gustãri
Încerci sã ai cât mai puþine gustãri ºi ca acestea sã fie sãnãtoase?
·         Da
·         Nu
16. Alimente gata preparate
Consumi alimente preparate mai puþin de o datã pe sãptãmânã?
·         Da
·         Nu
17. Vremea
Ai un plan alternativ de exerciþiu fizic pentru zilele cu vreme nefavorabilã?
·         Da
·         Nu
18. Fast food
Mãnânci la fast food o datã pe sãptãmânã sau mai rar?
·         Da
·         Nu
19. Bãuturi
Bei mai multã apã decât alte bãuturi?
·         Da
·         Nu
20. Alcool
Dacã bei alcool, ai încercat sã nu îl mai consumi?
·         Da
·         Nu
21. Planificarea meselor
Îþi plãnuieºti mesele ºi gustãrile dinainte?
·         Da
·         Nu
22. Somnul
Când te trezeºti te simþi odihnit ºi dormi îndeajuns?
·         Da
·         Nu
23. Exerciþiul fizic
Faci exerciþiu fizic de cel puþin patru ori pe sãptãmânã?
·         Da
·         Nu
24. Televizorul
Te uiþi la televizor mai puþin de 60 de minute zilnic?
·         Da
·         Nu
25. Informarea
Eºti la curent cu starea ta de sãnãtate?
·         Da
·         Nu
 
Rezultatele:
Pentru a identifica factorii care te împiedicã sã slãbeºti, studiazã cu atenþie întrebãrile la care ai rãspuns cu “Nu.” Dacã ai fost sincer în completarea testului, vei descoperi care sunt cauzele pentru care nu reuºeºti sã slãbeºti ºi vei înþelege mai bine ce schimbãri trebuie sã faci pentru a pierde în greutate.

______________________________

Copyright © 2007 – Articole Crestine. Toate drepturile rezervate. Folosirea acestui material se poate face urmand instructiunile din Ghidul de folosire.