Denumiri ale Duhului Sfant

Denumiri ale Duhului Sfant
Matei 28,19
A. IMPORTANŢA UNUI NUME ÎN ISRAEL
1. Descrie un anumit tip de relaţie.
2. Adeseori descoperă un caracter:
a. Iacob şi numele Israel – Gen. 32,27-29
b. Avram şi numele Avraam – Gen. 17,5
c. Saul şi numele Pavel – Fapte 13,9
3. Uneori un nume arată ocupaţia:
a. Isus – Mat.1,21
b. Prooroc – Num.12,3-6
c. Apostol – Evr.3,1
B. DESCOPERIRE UIMITOARE DESPRE NUMELE DATE DUHULUI SFÂNT
1. El este numit „Duhul Dumnezeului Celui Viu” :
a. 1 Cor. 3,16; 2 Cor. 3,3
b. Isa. 61,1
Arată relaţia Sa în raport cu Dumnezeu Tatăl!
2. El este deschis ca fiind „Duhul lui Isus Hristos” :
a. Fapte 2,33; Gal.4,6
b. Filip.1,19; Fapte 16,7 R.V.
3. El este numit „Duhul Înfierii” – Rom. 8,15
4. Numele sunt cele care descoperă caracterul Său:
a. Duhul Sfânt – Luca 11,13; 1 Pet.1,2
b. Duhul adevărului – Ioan 14,17; 16,13
c. Duhul nimicirii (arderii) – Rom.1,4; Isa.4,4
5. Numele sunt acelea care arată influenţa Sa:
a. Duhul vieţii – Rom. 8,2; Ioan 6,63
b. Duhul înţelepciunii, priceperii şi puterii – Isa.11,2
c. Duhul harului – Evr.10,29
d. Duhul slavei – 1 Pet. 4,14
e. Mângâietorul – Ioan 14,26; 15,26
f. Numele Lui descrie răbdarea Sa; El este numit „Duhul cel veşnic” – Evr. 9,14
C. GÂNDURI SPECIALE LEGATE DE NUMELE DUHULUI SFÂNT
1. Câteva personaje biblice în inima cărora a locuit Duhul Sfânt au descoperit în ei înşişi Duhul Înţelepciunii:
a. Daniel şi Iosif au descoperit în vieţile lor pe Duhul înţelepciunii – Dan. 5,12;6.3; Gen. 41,35.39
b. Moise a manifestat pe faţă Duhul blândeţii – Num.12,13; 1 Cor. 4,31
c. Iov a avut Duhul îndelungii răbdări – Iac.5,11; Ecl.7,8
2. Alte personaje biblice au dat pe faţă:
a. Duhul dragostei – 1 Ioan 3,1-3; 4,8;5.1-5
b. Duhul milosteniei – Fapte 9,36-42
c. Ilie a dat pe faţă Duhul nimicii, judecăţii, sfinţeniei – 2 Regi 1,12. Acelaşi lucru se confirmăşi în cazul lui Ioan Botezătorul – Ioan 5,35
3. Cunoaşterea faptului că Duhul Sfânt întipăreşte caracterul Său în inimile credincioşilor ne inspiră laudăşi cinste la adresa lui Dumnezeu. El este reprezentantul Tatălui şi al Fiului şi va aduce în fiinţa noastră natura divină – 2 Pet.1,2-7
Acest lucru înseamnă că El va schimba natura noastră firească – 2 Cor.5,14-17
4. Lucrarea Duhului Sfânt este naşterea din nou.
a. Aceasta este învăţătura lui Isus – Ioan 3,1-9
b. El se foloseşte de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a transforma natura noastră – 1 Pet.1,23-25;Evr.4,12
5. Scumpe cititor, în timp ce meditezi la aspectul multitudinii numelor Duhului Sfânt prin prisma propriei tale relaţii cu El, poţi înţelege privilegiile şi de asemenea responsabilităţile primirii acestui dar?
Sursa: www.cercetatiscripturile.org