Descoperirea slavei lui Dumnezeu

Descoperirea slavei lui Dumnezeu

Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” Ex. 33:18.

1) Ce înseamnă slava lui Dumnezeu?

a)      Strălucire, claritate,
b)      Onoare, renume,  ceea ce implică reverență, adorare, și închinare
c)      Caracter

2) Ce implică cererea lui Moise?

a)      Dorința de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu pentru a-L sluji mai bine
b)      Simț acut al nevoii personale
c)      Lipsa de egoism – totul pentru binele poporului lui Dumnezeu
d)     Datorită chemării sale Moise aștepta această revelație specială

3) Ce cuprinde răspunsul lui Dumnezeu?

a)      Cererea lui Moise nu a fost o simplă curiozitate
b)      Poporul avea nevoie de acestă descoperire
c)      Moise avea dreptul să primească ceva pe măsura circumstanțelor
d)     Dispoziția lui Dumnezeu de a se descoperi
e)      Fragilitatea lui Mose și a poporului
f)       Dumnezeu consideră bunătatea lui ca exprimare a slavei Sale, nu atotputernicia, atotștiința, etc.
i)        Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!” (Exodul 34:6-7)
ii)      El se supune de bunăvoie legii dragostei
iii)    Iartă pe cel vinovat, răsplătește pe cel ascultător, suportă  pe cel răzvrătit, împlinește promisiunea,
iv)    Bunăvoința este esența slavei Sale
g)      Suveranitatea în manifestarea harului

4) Remarci

a)      Circumstanțele și rugăciunea lui Moise au făcut posibilă această descoperire
b)      Slava lui Dumnezeu a fost manifestată prin Moise; l-a făcut în stare să depășească momentul de criză
c)      Suntem chemați să strălucim în lume
d)     Sunt mulți care au o vedere îngustă parțială a lui Dumnezeu, doar ca legiuitor sau judecător, sau doar plin de har fără să pedepsească
e)      Caracterul divin este centrat pe bunătate
f)       Descoperirea slavei divine ne dă stabilitate
g)      Unii nu pot suporta descoperirea slavei divine
h)      Nu ne putem permite să rămânem cu o descoperire sărăcăcioasă a lui Dumnezeu
Sursa: http://azsathena.wordpress.com/predici/schite-de-predici/slava-lui-dumnezeu/