DESPRE CREATIONISM

DESPRE CREATIONISM

1. DEFINIŢIE

Creaţionismul este concepţia potrivit căreia întregul Univers a fost creat în mod nemijlocit de către Dumnezeu.

2. CREAŢIONISMUL ÎN RELIGIILE LUMII

Creaţionismul este un concept comun tuturor religiilor importante, însă deosebirile asupra perspectivei creaţioniste sunt mari.

Cele trei religii monoteiste, mozaismul, creştinismul si islamismul, dar şi altele, pornesc de la ideea existenţei unui Dumnezeu perfect, care a dat naştere (a creat), în mod voit şi conştient, Universul, din nimic.

Hinduismul şi numeroase curente filozofice antice pornesc de la ideea existenţei unei materii primordiale din care este format Universul actual. Unele dintre acestea afirmă intenţia specifică în crearea Universului de catre o forţă supranaturală, în timp ce altele nu; în anumite religii există mai multe zeităţi care, prin relaţiile dintre ele, formează universul.

3. RELAŢIA CREAŢIONISM-EVOLUŢIONISM

Creaţionismul se află în contradicţie cu şi opoziţie faţă de evoluţionism, teorie care explică apariţia tuturor speciilor şi formelor de viaţă de pe Pământ prin pre-existenţa altora, diferenţele între specii fiind datorate unor modificări produse în generaţii succesive (evoluţie).

Există unele forme de creaţionism (creaţionismul evoluţionist, evoluţionismul teistic) care admit o evoluţie de la forma în care a fost creată inţial lumea către la cea actuală.
4. FORME ŞI VERSIUNI ALE CREAŢIONISMULUI

a. Creaţionismul biblic

Plecând de la Cartea Facerii sau Geneza din Biblie (care prezintă concepţia biblică asupra apariţiei Universului şi omului şi a mersului ulterior al istoriei), creaţionismul biblic afirmă că speciile au fost create ca atare, dintru început, de Dumnezeu şi că ele au fost concepute ca perfecte, aşa încât orice fel de evoluţie de la o specie la alta este imposibilă.

Creaţionismul biblic are două subcurente principale:

 • Creaţionismul providenţial ortodox se întemeiază pe Sfânta Scriptură şi pe scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi consideră că Dumnezeu, după ce a creat lumea, continuă permanent să vegheze asupra ei. Această purtare de grijă se numeste proniere sau providenţă. Ea se realizează prin menţinerea Universului în existenţă, dar şi prin intervenţii directe sau indirecte ale lui Dumnezeu spre îndrumarea Universului către ţelul pentru care a fost creat.

Fundamentele Creaţionismului providenţial ortodox

Sfinţii Părinţi ai Bisericii sunt în acord asupra sensului literar al referatelor biblice privind Creaţia într-o serie de aspecte fundamentale:

 • lumea a fost creată din nimic;
 • ca durată, Zilele Facerii sunt zile obişnuite;
 • toate formele de viaţă au fost create („zidite”) din ţărână pe specii („după felul lor”) şi menţinute pentru totdeauna (evoluţia este imposibilă);
 • Universul material a fost supus omului (prin Adam şi Eva);
 • moartea a apărut în lume ca urmare a căderii omului în păcat;
 • Pământul se află în centrul Universului (concepţia geocentrică).

Cei mai reprezentativi teologi ortodocşi care s-au ocupat de aceste aspecte au fost: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Ambrozie al Mediolanului, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Macarie cel Mare, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Grigorie Sinaitul, Sfântul Ioan de Kronstadt, Serafim Rose etc. Dintre teologii români, Dumitru Stăniloaie a tratat în mod repetat în lucrările sale acest subiect.

 • Creaţionismul deist consideră că după ce Dumnezeu a creat Universul, El s-a retras, lăsându-l să funcţioneze mai departe dupa legile pe care i le-a dat. Unii din adepţii acestui curent consideră că Dumnezeu intervine totuşi pentru a menţine Universul în existenţă, alţii că Dumnezeu intervine chiar şi în istorie, uneori, dar sub rezerva respectării legilor Universului. Adepţii acestui curent provin în general din spaţiul protestant, dar şi din cel romano-catolic.

Există şi alte sub-curente ale creaţionismului biblic, diferenţiate de raportarea la durata zilelor creaţiei, văzute de unii ca zile în inţelesul actual, de alţii ca perioade mai lungi sau chiar „epoci” sau „ere” asemănătoare cu cele din geologie. Aceştia din urmă au mai multe în comun cu o altă formă de creaţionism, creaţionismul evolutionist:

b. Creaţionismul evolutionist

Creaţionismul evoluţionist porneşte de la ideea creării Universului de către Dumnezeu din nimic, însă promovează ideea unei „retrageri” a lui Dumnezeu din lume, astfel că, după ce a fost creată de Dumnezeu, lumea s-a supus unor legi evoluţioniste, care au determinat o schimbare a speciilor dintr-una într-alta, până la formele actuale.
5. SINTETIZARE

Din punct de vedere al opiniilor referitoare la umanitate, specii, Pământ şi Univers, concepţiile creaţioniste cele mai importante se pot clasifica astfel:

 • Creaţionismul „Pământului tânăr”

– Umanitate: Creată direct de către Dumnezeu
– Specii: Create direct de Dumnezeu. Macroevoluţia nu există
– Pământ: Mai tânăr de 10.000 ani. A ajuns la forma actuală în urma potopului
– Univers: Nu există un consens

 • Creaţionismul „Pământului tanar” (cosmologie creaţionistă)

– Umanitate: Creată direct de către Dumnezeu
– Specii: Create direct de Dumnezeu. Macroevoluţia nu există
– Pământ: Mai tânăr de 10.000 ani. A ajuns la forma actuală în urma potopului
– Univers: Mai tânăr de 10.000 de ani

 • Creaţionismul „în salt”

– Umanitate: Creată direct de către Dumnezeu
– Specii: Create direct de Dumnezeu. Macroevoluţia nu există
– Pământ: Concordanţă cu evoluţionismul (vârsta ştiinţifică). A ajuns la forma actuală în urma potopului
– Univers: Concordanţa cu evoluţionismul (vârsta ştiinţifică)

 • Creaţionismul „progresiv”

– Umanitate: Creată direct de către Dumnezeu
– Specii: Creaţie, apoi evoluţie. Nu există un strămoş comun
– Pământ: Concordanţă cu evoluţionismul (vârsta ştiinţifică). Nu a existat potopul
– Univers: Concordanţă cu evoluţionismul (vârsta ştiinţifică)

 • Evoluţie „teistică”

– Umanitate: Evoluţie din primate
– Specii: Evoluţie dintr-un singur strămoş comun
– Pământ: Concordanţă cu evoluţionismul (vârsta ştiinţifică). Nu a existat potopul
– Univers: Concordanţă cu evoluţionismul (vârsta ştiinţifică)

 • „Design inteligent”

Toate speciile au fost create prin intervenţie divină.

Cu permisiune

Sursa: www.creationism.info.ro