Dovezi Vizibile ale Mâniei

 

 

Pe lângă părerea că „puţină mânie” este în regulă şi pe lângă negarea existenţei mâniei nerezolvate, o persoană cu un spirit de mânie va manifesta multe dovezi ale mâniei şi alte reacţii păcătoase, dar va refuza să admită că acestea sunt cauzate de mânia nerezolvată. Dacă părinţii sunt întrebaţi dacă sunt mânioşi, s-ar putea ca ei să se grăbească să răspundă că aceasta nu este o problemă pentru ei, dar copiii lor vor fi la fel de grabnici să le aducă aminte de câteva din următoarele simptome:

 

•Iritabilitatea

Acumularea tensiunii interioare face ca o persoană să fie iritată din cauza situaţiilor şi circumstanţelor care în alte împrejurări nu l-ar deranja.

 

•Nerăbdarea

Mânia nerezolvată scade toleranţa pentru slăbiciunile şi limitele celorlalţi. Deseori o persoană mânioasă pretinde ca cererile sale să fie împlinite pe loc. De asemenea, se supără atunci când acestea nu sunt înţelese.

 

•Tonul ridicat al vocii

Mânia nerezolvată, alături de nerăbdare, se va manifesta adesea într-un ton ridicat al vocii. Acesta va comunica asprime şi lipsa iubirii.

 

•O privire aspră

O privire aspră este caracterizată de ochi pătrunzători, sprâncene şi frunte încruntate, încordarea muşchilor faciali, înroşirea feţei, venele proeminente şi pupilele mărite.

•Cuvinte care rănesc

Un părinte poate să îşi exprime nepotrivit mânia nerezolvată faţă de copilul său, folosind declaraţii cum ar fi: „Nu eşti bun de nimic”, „Eşti un idiot”, „Mai bine nu te năşteai” sau „De ce nu eşti ca alţii?”

 

•Acţiuni nesăbuite

Folosirea forţei pentru a arunca obiectele şi pentru a trânti uşile este o dovadă clară a mâniei nerezolvate.

 

•Închiderea în sine

O personaă mânioasă se va închide mereu în sine faţă de cel care l-a jignit sau l-a rănit. Astfel, va păstra tăcerea şi va avea un contact vizual slab, sau poate chiar îl va evita.

 

•Atitudinea de superioritate

Orgoliul rănit o va motiva pe persoana mânioasă să pună la îndoială părerile, ideile şi cererile celor din jur, în special ale celor care au autoritate asupra sa.

 

 •Tensiunea cauzată de mânie

Mânia nerezolvată va face ca musculatura feţei să se încordeze. Acest lucru aduce presiune asupra dinţilor când aceştia se întâlnesc. Rezultatul este strângerea sau scrâşnirea din dinţi.

 

•Creşterea ritmului inimii

Mânia nerezolvată cauzează un ritm mai rapid al bătăilor inimii, care, la rândul lui, cere mai mult oxigen şi îngreuiază respiraţia.

 

Un alt efect este producerea adrenalinei, care face ca inima să bată mai repede. Asta duce la lărgirea vinelor, care ies adesea în relief pe gât.