Este iadul un loc fierbinte care arde acum în centrul pământului ?

Este iadul un loc fierbinte care arde acum în centrul pământului ?
In armonie cu Biblia, distrugerea finală a celor răi va avea loc la sfârsitul timpului. Cei răi sunt păstrati pentru judecată ( 2 Pet. 2:4 ). Dumnezeul nostru este un foc mistuitor pentru păcat, oriunde se găseste acesta ( Evr. 12:29 ).
Flăcările iadului coboară din cer la sfârsitul timpului, ele nu sunt un loc fierbinte în interiorul pămânutlui ( Apoc. 20:9 ). Cei răi vor fi mistuiti complet. Ei vor fi stersi de pe pământ ( vezi Prov.10:25; Ps. 37:10,11,20,34,38 ). Ei vor fi transformati în cenusă ( Mal. 4:1,3 ). Această nimicire totală va avea loc după trecerea celor 1 000 de ani ( Apoc. 20:5 ), la învierea celor nelegiuiti pentru judecată si osândă ( Ioan 5:28,29 ).

Ce puteti spune cu privire la textele care declară că cei răi vor arde vesnic (texte precum cel din Apoc. 20:10 ) ?

Expresia ” pentru totdeauna „ sau ” în veci „ din Biblie poate fi tradusă literal cu ” până la sfârsitul timpului ” sau atât timp cât trăieste cineva . Cei răi sunt mistuiti, arsi, transformati în cenusă ( Mal. 4:1,3 ). Vechea eră de păcat si moarte se sfârseste. Dumnezeu anuntă o eră nouă ( vezi Apoc. 21:1-4 ). Dumnezeu crează ceruri noi si un pământ nou, fără plânset, moarte, boală sau durere. în Vechiul Testament, un rob trebuia să slujească stăpânului său pentru totdeauna ( Ex. 21:6 ).
Ana l-a adus pe fiul ei, Samuel, la Templu, pentru totdeauna ( 1 Sam. 1:22 ). în amândouă aceste situatii, perioada la care se făcea referire era atât timp cât ei trăiau. 1 Sam. 1:28 afirmă clar ” toată viata lui să fie dat Domnului „. Iona foloseste expresia ” pentru vecie ” chiar si pentru a descrie experienta lui din pântecele pestelui ( Iona 2:6 ). ” Pe vecie ” sau ” pentru totdeauna ” era un timp limitat, nu unul nelimitat. Această perioadă avea să dureze atât de mult cât hotăra Domnul, până la sfârsitul timpului sau atât de mult cât putea trăi Iona ân acel mediu.
Pedeapsa celor răi va fi vesnică ( Mat. 25:46 ). Ei vor fi nimiciti. Mistuiti de flăcări până la cenusă, ei vor pieri pentru totdeauna. Nu este vorba de o „pedepsire” vesnică sau de o stare continuă de tortură, de chin. Ideea unui iad care arde vesnic ar face din Dumnezeu un monstru cosmic, care găseste plăcere în a-Si chinui si distruge creaturile. Un Dumnezeu iubitor trebuie să steargă păcatul din univers, altfel păcatul ar ajunge să distrugă întreaga planetă. Asemenea unui chirurg oncolog, El trebuie să taie tumoarea si să o scoată din corp, oricât de dureros ar fi lucrul acesta.

Ce puteti spune cu privire la expresia ” focul vesnic ” ?

Sodoma si Gomora, două cetăti antice pline de păcat, au fost mistuite de un foc coborât din cer. Biblia afirmă că ele au fost arse de un foc vesnic ( Iuda 7 ). Dar, astăzi ele nu mai ard. Aceste două cetăti se află în ruine sub apele Mării Moarte. în acord cu 2 Pet. 2:6, ele au fost prefăcute în cenusă. Un foc vesnic este un foc ale cărui efecte sunt vesnice, un foc care nimiceste complet si pentru totdeauna.
Nu vorbeste Biblia despre focul care ” nu se stinge ” ( Marcu 9:43;48 ) ?
Focul care nu poate fi stins este cel pe care nu-l poate stinge nici o mână omenească. El mistuie complet, cu desăvârsire. Ca rezultat al neascultării evreilor, Ierusalimul a fost distrus de Titus în anul 70 d. Hr. Cetatea a fost arsă de un foc care nu se stinge. Puteti citi profetia acestei distrugeri în Ier. 17:27: ” focul care va arde Ierusalimul nu se va stinge „. Si, cu toate acestea, astăzi Ierusalimul nu mai arde. Focul si-a făcut lucrarea în mod desăvârsit.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org