Este teoria rapirii secrete adevarata?

Este teoria rapirii secrete adevarata?

 
Biblia spune in mod clar ca toti il vor vedea pe Domnul Isus Hristos la revenirea Sa, care nu este un eveniment secret. ( Matei 24:30; Matei 26:64; Fapte 1:11; Apocalips 1:7; 1 Tesaloniceni 4:14-18 ) Totusi unii oameni considera ca cei credinciosi vor fi rapiti in secret. In acest articol puteti afla ceea ce spune Biblia legat de aceasta teorie.
Teoria răpirii secrete se bazează pe opt premize care au fost îmbrăţişate în atât de mare măsură, încât majoritatea oamenilor le acceptă fără să-şi mai ia timp să le cerceteze. Totuşi, unica noastră siguranţă stă în cercetarea zilnică a Scripturii pentru a ne da seama dacă lucrurile stau într-adevăr astfel (Faptele Apostolilor 17:11). Cele opt puncte ale teoriei răpirii secrete sunt următoarele:

1. Răpirea se face în tăcere.

2. Răpirea este invizibilă.
3. Cei răi rămân în viaţă după răpire.
4. Dumnezeu îi ia pe cei drepţi pentru a-i ocroti de marea strâmtorare.
5. Cea de-a doua venire a lui Hristos se va face în două etape: (1)răpirea secretă şi (2) venirea propriu-zisă, care va fi glorioasă.
6. Aceste doua etape ale celei de-a doua veniri vor fi separate una de alta prin şapte ani literali.
7. Răpirea va avea loc înainte de descoperirea lui Antihrist, care va aduce după aceea marea strâmtorare.
8. Cei răi vor avea în acel moment o a doua şansă pentru a se converti şi a-I sluji lui Hristos.
Examinarea completă a acestor puncte este cu neputinţă în cadrul acestui supliment restrâns, dar vom acoperi pe scurt fiecare punct în cele ce urmează. Iar acum fiţi gata pentru câteva surprize!
1. Răpirea nu se va face în tăcere, ci va fi mai degrabă extrem de tare auzită.
Scriptura spune că Isus Se va coborî „cu un STRIGAT, cu GLASUL UNUI ARHANGHEL şi cu TRAMBITA LUI DUMNEZEU.” 1 Tesaloniceni 4:16. David spune: „Dumnezeul nostru vine şi nu tace… împrejurul Lui (va fi) o furtună puternică (o vijelie violentă).” Psalmul 50:3. Iar Ieremia spune „Domnul va răcni de sus…va face să-I răsune glasul…va răcni…Vuietul ajunge până la marginea pământului…” Ieremia 25:30, 31.
Nicio aluzie la faptul că se va face în tăcere! Hristos va veni cu un răsunet auzit în întreaga lume. Reţineţi bine acest lucru. Dacă veţi mai fi încă în viaţă atunci cand Isus Se va întoarce, atunci cu siguranţă că Îl veţi auzi venind. Urechile voastre vor răsuna de sunete catastrofale.

2. Răpirea nu este invizibilă, ci va fi văzută de către toţi oamenii.

Toţi îngerii vor veni împreună cu Isus (Matei 25:31). Un singur înger şi-a făcut apariţia la învierea lui Isus şi strălucirea sa a fost atât de puternică, încât întreaga gardă romană a cazut la pământ ca nişte oameni morţi (Matei 28:2-4). Încercaţi numai să vă imaginaţi stralucirea nemaipomenită pe care o au toţi îngerii din ceruri! În plus faţă de slava îngerilor va fi şi slava lui Isus Însuşi (Matei 25:31) şi slava Tatălui Său (Matei 16:27). Această întreagă strălucire va fi cu totul copleşitoare. Isus a adăugat „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.” Matei 24:27.
Secretă deci? Nici urmă de imaginaţie să fie secretă! De fapt Biblia a stabilit pentru totdeauna acest lucru spunând „Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea.” Apocalipsa 1:7. Fiţi deci siguri că, dacă veţi mai fi încă în viaţă la cea de-a doua venire a lui Isus, Îl veţi vedea venind!

3. Răpirea nu îi va lăsa pe cei răi în viaţă.

Ei vor fi ucişi la venirea Domnului (Isaia 11:4; Maleahi 4:1; 2 Tesaloniceni 2:8).

4. Dumnezeu nu îi va lua pe cei drepţi din marea strâmtorare, ci îi va proteja pe măsură ce vor trece prin ea (
Psalmii 91:5-12).

5. Cea de-a doua venire a lui Hristos nu va avea loc în două etape-una secretă şi cealaltă văzută de toţi.
Există o singură a doua venire şi ea va fi văzută de către orice om de pe pământ aflat atunci în viaţă. Nu există nici o parte a Scripturilor care să susţină o a doua venire în două etape.

6. Cei care susţin şi propovăduiesc răpirea secretă pretind că există o perioadă de şapte ani între cele două reveniri ale lui Hristos
. Lucrul acesta nu este însă scripturistic.

7. Antihristul nu va apare la trei ani şi jumătate după venirea lui Isus.
El a fost activ timp de secole de-a rândul (1 Ioan 4:3) şi chiar şi acum îşi continuă lucrarea sa cea rea şi dezgustătoare.

8. După cea de-a doua venire, cei răi nu vor mai avea o a doua şansă de a mai fi mântuiţi.
Toţi păcătoşii vor fi distruşi la cea de-a doua venire. Nu va mai exista nici o a doua şansă pentru nimeni după cea de a doua venire.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org