Exemple de oameni care au strigat…

 

 

·Preşedintele unei companii cu o afacere falimentară

            După mai multe luni în care vânzările scăzuseră, un afacerist din statul Washington a început să se îngrijoreze gândindu-se la perspectiva declinului companiei sale. Auzise vorbindu-se de rugăciune şi, deoarece nimic altceva nu mai dădea rezultate, a hotărât că acesta era singurul răspuns. Cu glasul său a strigat către Dumnezeu să schimbe mersul afacerii Sale. Începând din acea zi, lucrurile au început să ia o altă întorsătură. Era evident că mâna lui Dumnezeu era asupra sa şi a companiei sale. O lună mai târziu, omul de afaceri a scris o mărturie despre puterea rugăciunii înălţate către Dumnezeu.

 

·O mamă a cărei fiică fugise de acasă

În primavara anului 1999, o mamă din Australia a rămas şocată atunci când fiica ei de şaptesprezce ani a fugit de acasă, împreună cu prietenul ei. Ea ştia că acel tânăr îi furase inima fiicei ei şi că nu exista nici o cale de a îndrepta situaţia. În plus, guvernul australian le oferă subvenţii adolescenţilor care fug de acasă. Această mamă era disperată şi îşi dădea seama că singura soluţie era să strige la Dumnezeu. A intrat în camera ei, a luat un prosop, pentru a-şi înăbuşi parţial vocea, şi a strigat cu toată puterea ei către Dumnezeu, pentru ca El să o elibereze pe fiica ei de acel tânăr. În câteva săptămâni tânărul respectiv a devenit creştin, iar fiica ei şi-a reconsacrat viaţa lui Dumnezeu. Ambii şi-au cerut iertare de la părinţii lor şi fiecare a început un program de ucenicie, pentru a merge pe calea credinţei.

 

·Un fermier pe pragul morţii

Un fermier înstărit din Michigan era destul de mulţumit de succesul pe care îl avea, dar asta îl îndepărtase de Domnul. El a hotărât să investească o parte din averea sa pentru a-şi lua un tractor nou-nouţ. A cumpărat unul mai mare decât avea nevoie, cu multe accesorii în plus, care îi asigurau siguranţa şi eficacitatea. Înr-o zi şi-a remorcat tractorul la un transportor cu bandă şi a început să-şi încarce hambarul cu baloturi de fân. Dintr-o dată, roata i-a prins mâna. A fost prins de maşină şi în câteva clipe a ajuns la un pas de moarte. Şi-a adus aminte că în urmă cu numai câteva săptămâni un vecin de-al său murise în felul acesta. A strigat către Dumnezeu să-l salveze şi dintr-o dată motorul tractorului s-a oprit, lucru care nu se putea explica din punct de vedere tehnic. Fermierul a ştiut că, în bunătatea Sa, Dumnezeu i-a cruţat viaţa. S-a reconsacrat lui Dumnezeu şi acum consideră fiecare zi ca un dar al milei Sale.

 

·Un pastor care era jenant de obez

Un pastor din Michigan credea în stăpânire de sine. Chiar predica pe această temă. Dar enoriaşii pe care îi păstorea şi medicul său ştiau că el nu are această trăsătură de caracter. Într-o zi s-a dus la petrecerea zilei de naştere a soacrei sale, căreia i-a adus cadou un cântar. Toţi au început să se distreze măsurându-se, dar când s-a urcat el pe cântar, acesta a arătat ,,eroare”. După ce şi-a scos tot ce avea în buzunare şi şi-a dat jos cureaua şi pantofii, cântarul a arătat, în sfârşit, 300. Încercase toate curele de slăbire imaginabile şi era un expert în probleme de nutriţie, dar nu avea voinţa necesară pentru a-şi controla dieta. A încercat să postească patruzci de zile şi a pierdut 40 de pounds (18 kg), pe care le-a pus înapoi în câteva săptămâni. În cele din urmă, într-o dimineaţă, şi-a adus aminte că i se spusese despre puterea rugăciunii. A strigat chiar atunci către Dumnezeu, cerându-i stăpânire de sine. Dumnezeu a auzit strigătul său. Asta se întâmpla în urmă cu şapte luni. Începând cu acea zi, el a dat dovadă de stăpânire de sine la fiecare masă. A pierdut de atunci peste 105 pounds (47,5 kg) şi îşi menţine greutatea normală.

 

·O mamă însărcinată, al cărei bebeluş era în poziţie greşită

O mamă cu cinci copii avusese succes în ce priveşte naşterea acasă, fiind aşadar încrezătoare că şi a şasea ei sarcină avea să se desfăşoare fără vreun incident neplăcut. Totuşi, după cinci ore de chin, nu se întâmpla nimic. De fapt, copilul stătea cu faţa în sus şi nu putea să se nască. Bebeluşul, care era un băieţel, avea doar 23 de inchi şi jumătate. Dintr-o dată, asistenta care ajuta la naştere nu a mai auzit nici o bătaie a inimii şi şi-a dat seama că mama trebuie dusă de grabă la spital. Asta însemna că era nevoie de cezariană, cu posibilitatea naşterii unui copil mort. În timp ce mama şi copilul erau pe drum înspre spitalul din apropiere, un grup s-a adunat să strige către Dumnezeu. Ei s-au rugat astfel:

-Doamne, Tu ne-ai spus să venim la Tine în vreme de necaz, iar acum noi ne aflăm în necaz. Te rugăm să o păzeşti pe mamă şi să ai grijă ca naşterea să fie normală.

Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Doctorul care a asistat naşterea a folosit o tehnică nouă, pentru a întoarce capul copilului, iar acesta s-a născut sănătos, fără operaţie cezarienă. Lucrul acesta a adus mare bucurie.

 

·De ce ne trece Dumnezeu prin necazuri imposibile?

Dumnezeu l-a creat pe om ca să aibă părtăşie cu El. Totuşi, El ne-a dat o voinţă liberă, deoarece doreşte ca noi să-L iubim de bună voie, cu aceeaşi dragoste cu care ne iubeşte El. Dragostea un poate fi cerută. Ea trebuie să se bazeze pe o adevărată părtăşie spirituală şi pe recunoaşterea nevoii noastre.

Dumnezeu ne fereşte zilnic de atacurile intense lui Satana, care ţintesc să-i distrugă pe cei credincioşi. ,,Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!” (Plângerile lui Ieremia 3:22-23)

Deoarece protecţia şi grija Sa sunt constante, tindem să credem că nu avem nevoie de El şi începem să avem încredere în noi înşine. De aceea, dragostea noastră se răceşte şi inimile noastre se îndepărtează de Dumnezeu.

De aceea, pentru binele nostru, este necesar să existe lucruri care să ne aducă mereu aminte de marea noastră nevoie de Dumnezeu şi de puterea Lui de a Se îngriji de noi. Dumnezeu le-a spus israeliţilor că atunci când vor intra în ţara promisă, vor locui în case pe care nu ei le-au construit, se vor bucura de recolte pe care nu le-au semănat şi vor avea bunuri pe care nu le-au cumpărat. În curând israeliţii au devenit încrezători în ei înşişi şi au uitat de Dumnezeu, care i-a eliberat din sclavia egipteană, astfel încât să devină o naţiune care să arate lumii bunătatea Sa.

 

Învingând ,,Furtunile”

Felul în care creează Dumnezeu o criză, sau în care îi permite lui Satana să creeze una, şi faptul că El ne eliberează doar atunci când strigăm la El, este ilustrat în mod dramatic în Psalmi 107:23-29.

,,Cei ce se pogărâseră în mare pe corăbii şi făceau negoţ pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului şi minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis şi a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc; sufletul le era pierdut în faţa primejdiei. Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat şi zădarnică le era toată iscusinţa. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniştea, şi valurile s-au potolit.” (Psalmi 107:23-29)

Această imagine este o descriere fidelă a modului în care Şi-a arătat Hristos puterea ucenicilor, atunci când le-a poruncit să vâslească de-a lungul Mării Galileii.  Când le-a dat această poruncă, El ştia că ei aveau să se confrunte cu o furtună puternică şi că nu vor putea să traverseze marea prin propria lor putere. Totuşi, Isus S-a urcat în barcă, împreună cu ucenicii, şi a găsit un loc unde să doarmă. Ucenicii erau pescari experimentaţi şi atunci când au văzut norii adunându-se şi vântul înteţindu-se, au început să vâslească mai tare.

În curând valurile au început să ameninţe, năpustindu-se asupra bărcii. Nu se mai punea problema să ajungă la celălalt mal, ci să supravieţuiască. Numai în acest moment au strigat ucenicii la Isus, şi numai în acest moment a acţionat El. ,,Au venit la El, L-au deşteptat şi au zis: ‘Învăţătorule, Învăţătorule, pierim!’ Isus S-a sculat, a certat vânturile înfuriate, care s-au potolit, şi s-a făcut linişte.” (Luca 8:24)

Dacă ar fi strigat la El mai devreme, ar fi fost scutiţi de ceva efort. Dar Domnul Isus aşteaptă să ne sforţăm până în momentul în care ne dăm seama că singuri nu putem face nimic şi dorim să strigăm la El pentru a ne elibera. Efortul nostru nu este un lucru greşit, deoarece şi ucenicii făceau ceea ce le poruncise Isus. Ar fi fost un eşec să strige doar atunci când şi-au dat seama că munca lor nu era suficientă.

 

Puterea pe care o are strigătul către Dumnezeu

 

Un număr tot mai mare de credincioşi descoperă, în timpuri de mare criză, neglijata învăţătură cu privire la rugăciune. Ei sunt uimiţi că, după ani de rugăciune, un singur strigăt către Dumnezeu aduce pe loc sens şi eliberare. Se întreabă de ce un lucru atât de simplu are rezultate aşa de puternice; totuşi făgăduinţa este clară: ,,Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi.” (Psalmi 50:15)

 

Îndemnuri de a striga la Dumnezeu

De-a lungul Scripturii sunt clare îndemnuri să strigăm la Dumnezeu în rugăciune. De asemenea, se găsesc o mulţime de mărturii despre felul în care a auzit Dumnezeu strigătele poporului Său şi i-a eliberat din necazurile lor.

·,,Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi.” (Psalmi 50:15)

·,,Cheamă-Mă şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33:3)

·,,Când strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi-i scapă din toate necazurile lor.” (Psalmi 34:17)

·,,Vrăjmaşii mei dau înapoi, în ziua când Te strig: ştiu că Dumnezeu este de partea mea.” (Psalmi 56:9)

·,,Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: ‘Ava, adică: Tată!’” (Romani 8:15)

 

Diferenţa dintre a te ruga şi a striga la Dumnezeu

Majoritatea persoanelor care citesc Scriptura presupun că a striga la Dumnezeu este acelaşi lucru cu a te ruga. Totuşi, sunt două lucruri diferite şi sunt adesea menţionate împreună.

·,,Ia aminte la strigătele Mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog!” (Psalmi 5:2)

·,,Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute!” (Psalmi 17:1)

·,,Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, şi pleacă-Ţi urechea la strigătele mele!” (Psalmi 39:12)

·,,Seara, dimineaţa şi la amiaza oftez şi gem, şi El va auzi glasul Meu.” (Psalmi 55:17)

·,,Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!” (Psalmi 61:1)

·,,…ascultă strigătul şi rugăciunea pe care ţi-o face astăzi robul Tău.” (1 Împăraţi 8:28)

·,,Să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Zi şi noapte strig înaintea Ta!” (Psalmi 88:2)

·,,Doamne, ascultă-mi rugăciunea şi să ajungă strigătul meu până la Tine!” (Psalmi 102:1)

 

Instrucţiunile care i-au fost date de Dumnezeu lui Ieremia arată eficienţa pe care o are atât rugăciunea, cât şi strigătul înălţat către El. Aceste instrucţiuni arată de asemenea că există anumite condiţii în care Dumnezeu nu ne poate răspunde la rugăciune. ,,Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, şi nu stărui pe lângă Mine, căci nu te voi asculta!” (Ieremia 7:16)

 

Ce înseamnă să strigi către Dumnezeu

Următoarele cuvinte şi felul în care sunt folosite ele oferă o imagine clară despre cât de important este să strigi la Dumnezeu pentru ajutor.

 

  1. 1.     Un strigăt cauzat de un mare necaz  – Za´aq

,,Tu ai văzut necazul părinţilor noştri în Egipt, şi le-ai auzit strigătele la Marea Roşie.” (Neemia 9:9)

 

 2. A striga după ajutor  – Tsa´aq

,,Moise a strigat către Domnul, şi Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în apă. Şi apa s-a făcut dulce.” (Exodul 15:25)

3. A striga cu putere  – Qara´

,,Iaebeţ a chemat [qara´] pe Dumnezeul lui Israel şi a zis: ‘Dacă mă vei binecuvânta şi-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine, şi dacă mă vei feri de nenorocire, aşa încât să nu fiu în suferinţă!…’ Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse.” (1 Cronici 4:10)

4. A scoate un strigăt de război  – Ruwa´

,,Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război [ruwa´] şi, la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Ieroboam şi pe tot Israelul dinaintea lui Abia şi a lui Iuda.” (2 Cronici 13:15)

 

5. Un strigăt de ajutor Shav´ah

,,El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.” (Psalmi 145:19)

 

6. Un strigăt cauzat de un mare necaz   – Tsa´aqah

,,Căci El […] nu uită strigătele lor [ale celor nenorociţi].” (Psalmi 9:12)

 

7. A striga  – Krazo

Petru ,,s-a temut, şi fiindcă începea să se afunde, a strigat [krazo]: ‘Doamne, scapă-mă!’“ (Matei 14:30)

 

8. A implora cu voce tare  – Boao

,,Şi el a strigat [boao]: ‘Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!’” (Luca 18:38)