Ezechiel

Ezechiel

Profetul Ezechiel, un preot, a fost unul din cei 10.000 de iudei dusi in exil de catre Nebucadnetar in anul 597 i.Hr., cand regele Ioiachin a fost dus la Babilon. In al V-lea an al prizonieratului lui Ioiachin, 593/92, Ezechiel a avut prima sa viziune „la raul Chebar”, un canal din apropierea vestitului oras Nippur din Babilonia inferioara (cap. 1,1-3).
Este enigmatica declaratia lui ca acest al V-lea an al prizonieratului era si al „treizecilea an”. Se crede ca profetul se refera fie la propria lui varsta, fie la acel an ca la al 30-lea al reformei lui Iosia, care a avut loc in cursul anului 622/21.
Unele dintre soliile profetului sunt datate cu exactitate (vezi Vol. III, p. 92,93), iar ultima din aceste solii profetice datate a fost primita in al douazeci si saptelea an al robiei lui Ezechiel (cap. 29,17),571/70. Aceasta ii da lui Ezechiel o slujire de cel putin 22 de ani, de la 593/92 la 571/70.
Totusi, este posibil ca unele din aceste profetii fara data sa fi fost date ulterior. Astfel anul 571/70 nu trebuie sa fie considerat ca marcand in mod necesar sfarsitul slujirii sale.
Sursa: Uniunea de Conferinte a Bisericilor Adventiste din Romania