Face parte Comuniunea Crestina Mondiala din miscarea ecumenica?

Face parte Comuniunea Crestina Mondiala din miscarea ecumenica?

 
Această întrebare poate fi privită din diferite puncte de vedere. Termenul ecumenism are multe înţelesuri diferite. Dacă prin ecumenism înţelegem o mai bună înţelegere şi cooperare ce trece peste graniţele naţionale, atunci CWC poate fi considerată ecumenică, unele dintre organizaţiile membre realizând unitatea familiei lor confesionale prin coordonarea, trecând peste graniţele naţionale, activităţii denominaţiunilor ce o alcătuiesc.
Unele dintre membrele CWC sprijină mişcarea organizată pentru unitate creştină aşa cum este promovată de Conciliul Mondial al Bisericilor. La urma urmei, anglicanii, prezbiterienii şi luteranii au avut o contribuţie majoră la înfiinţarea şi conducerea WCC.
După ce iniţial s-a opus mişcării ecumenice, Biserica Romano-Catolică susţine oficial unitatea creştină – desigur, în mare măsură potrivit propriei concepţii. Cele două biserici ortodoxe membre ale CWC (Patriarhatele de Constantinopole şi Moscova) au adoptat de curând o atitudine foarte critică la adresa WCC, sugerând chiar o posibilă părăsire a WCC.
Alte membre CWC, cum ar fi Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, Alianţa Evanghelică Mondială şi Alianţa Baptistă Mondială şi-au exprimat ani de-a rândul rezervele în ceea ce priveşte diferite aspecte ale ecumenismului, iar bisericile lor în general nu sunt membre ale WCC. Despre unele dintre aceste biserici se poate spune că afişează concepţii anti-ecumenice.
NOTA:
Aceaasta întrebare și răspunsul aferent este preluat din cartea „101 Intrebări pe care și le pun adventiștii” scrisă de John Graz și Bart Beach. Întrebările din această carte sunt reale, trimise de către membri ai Bisericii. Cu toate acestea, răspunsurile nu se consideră a fi replici oficiale.
John Graz şi Bert Beach nu au pretenţia de a oferi soluţii infailibile sau de a reprezenta ultimul cuvânt. Însă, având în vedere experienţa bogată în cadrul denominaţiunii, pe cea de conducători şi educaţia lor, ei au oferit răspunsuri bine gândite şi interesante la multe întrebări şi probleme propuse.
 Sursa: www.adventist.ro