Fii lui Dumnezeu şi fii oamenilor

Fii lui Dumnezeu şi fii oamenilor

Cum pot fi explicate versetele din Geneza 6:1-2 “Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului, şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales.”?
Cine erau fii lui Dumnezeu? Cine erau fetele oamenilor?
Am auzit, de multe ori, explicaţii fanteziste la aceste versete.
Unii afirmă că fii lui Dumnezeu ar fi îngerii – dar Biblia afirmă că îngerii nu se căsătoresc: Marcu 12:25. “Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri.”
Altii afirmă că fii lui Dumnezeu ar fi extratereştri veniţi aici, tot trimişi de Dumnezeu. Domnul Isus afirmă că singurul care s-a pogorât din cer (ca să locuiască pe pământ pentru o vreme şi pentru o misiune specială) este El, adică Fiul Omului – Ioan 3:13 (în context)
Geneza 6:1-2 vorbeşte despre două categorii de oameni de pe pământ:
1. cei credincioşi lui Dumnezeu – numiţi “fiii lui Dumnezeu”
2. cei neascultători de Dumnezeu – numiţi “fii oamenilor”
Cine făceau parte din cele două categorii?
1. Fii lui Dumnezeu: erau urmaşii lui Set, fiul lui Adam.
Geneza 4:25-26:  „Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea a născut un fiu, şi i-a pus numele Set; “căci”, a zis ea, “Dumnezeu mi-a dat o altă sămînţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.”  Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.”
Trebuie subliniate două idei care apare stipulate în text:
– Set a venit ca înlocuitor al lui Abel – fiul cel ascultător.
– Urmaşii lui Set chemau Numele Domnului – adică erau credincioşi Creatorului.
2. Fiii oamenilor: erau urmaşii lui Cain, fiul lui Adam.
Geneza 4:16-19:  „Apoi, Cain a ieşit din Faţa Domnului, şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden. Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate, şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh. Enoh a fost tatăl lui Irad. Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael; şi Metuşael a fost tatăl lui Lameh. Lameh şi-a luat două neveste: numele uneia era Ada, şi numele celeilalte era Ţila.”
Cain, asemenea lui Set s-a căsătorit cu una dintre surorile lui şi a dat naştere la o spiţă de neam de oameni neascultători.
Geneza 5:4: ” După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.”
Lameh, descendentul direct al lui Cain, este primul menţionat în Biblie ca fiind poligam. Acest lucru nu era o dovadă de ascultare faţă de Dumnezeu.
 Concluzie: Urmaşii ascultători ai lui Dumnezeu (fiii lui Dumnezeu) s-au căsătorit cu urmaşi neascultători de Dumnezeu (fii ai oamenilor) şi căsătoriile acestea au fost pricină de cădere în neascultare şi pentru cei ce au fost credincioşi până la un moment dat
Pastor Viorel Dascalu
Sursa: www.intrebariimportante.ro