Formula lui Dumnezeu pentru succes

Formula lui Dumnezeu pentru succes

Iosua 1:6-9
Oricine vrea să aibă succes. Adesea ne apreciem valoarea în funcţie de succesul pe care-l avem. Iar modul în care apreciem succesul adesea are la bază standardul lumii, iar nu al lui Dumnezeu. După standardul lumii, succesul înseamnă lux, bogăţie, realizări, renume, frumuseţe.
Dacă ne măsurăm vieţile după standardul lumii, atunci vom avea o viziune incompletă şi inacurată. Standardul lui Dumnezeu diferă cu totul de cel lumesc.
Formula lui Dumnezeu pentru succes funcţionează pentru orice om, în orice situaţie, de orice vârstă. Drumul către succes nu poate fi parcurs de nimeni care nu aplică această formulă care se găseşte expusă în Iosua 1:6-9.

1. Fiţi tari şi curajoşi (vers. 6,7,9)

Observaţi numărul ocaziilor în care Dumnezeu dă această poruncă lui Iosua: vers. 6,7,9.
Ce este curajul? Curajul are mai multe sinonime: temeritate, cutezanţă, eroism, neînfricare, încredere, îndrăzneală.
Un lucru trebuie să remarcăm în legătură cu curajul. Curajul nu se vede în situaţii de confort. Curajul se vede la cei puşi la zid, la cei constrânşi, la cei cărora lucrurile le sunt potrivnice, la cei în chinuri, la cei aflaţi sub atac.
Vedem curaj la David atunci când înaintează cu praştia împotriva lui Goliat. Vedem curaj la Moise atunci când stă faţă în faţă cu faraon. Vedem curaj la Ilie atunci când îi înfruntă pe prorocii lui Baal, pe Muntele Carmel. Curajul nu se poate vedea decât în toiul bătăliei.
De ce i-a spus Dumnezeu lui Iosua că trebuie să fie curajos? Cu ce mare dificultate se confrunta Iosua, de trebuia să aibă curaj? Pe lângă conducerea lui Israel, Dumnezeu i-a încredinţat spre îndeplinire un proiect. Prima lucrare de făcut era să conducă armata lui Israel în Canaan şi să-i izgonească pe locuitori.
La prima vedere nu ar fi ceva extraordinar de dificil. Dar aduceţi-vă aminte că în urmă cu 40 de ani, Moise trimisese 12 iscoade în Canaan care s-au întors cu rapoarte despre nişte locuitori uriaşi pe lângă care israeliţii păreau nişte lăcuste. Când oamenii au auzit toate acestea s-au înfricoşat şi au refuzat să intre în ţară.
În Canaan trăiau 7 naţiuni, toate mai mari şi mai puternice decât Israel. După standarde umane, bătălia ce-l aştepta pe Iosua era deosebit de grea. Iosua avea toate motivele să facă stânga-mprejur şi să fugă. De aceea Dumnezeu i-a spus de atâtea ori să se îmbărbăteze şi să aibă curaj.
Vă simţiţi ca înaintea unei bătălii crâncene? Vă simţiţi ca şi cum sorţii v-ar sta împotrivă? Poate de sute de ori în viaţă ni se pare că am ajuns în situaţii imposibile. Sunt circumstanţe exterioare – boli, handicapuri, relaţii stricate, greutăţi financiare, pierderea slujbei etc. Sunt numeroase momentele din viaţă când avem nevoie să auzim porunca lui Dumnezeu „Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă!”, cu adăugirea care o face cu adevărat completă: „căci Domnul, Dumnezeul vostru, va fi cu voi oriunde veţi merge.” Succesul real nu este o chestiune de tărie şi curaj pur şi simplu, ci de acea tărie şi acel curaj care vin din cunoştinţa faptului că Dumnezeu este cu noi.

II. Ascultare de poruncile lui Dumnezeu (vers. 7)

Observaţi cum îi spune Dumnezeu lui Iosua: „lucrând cu credincioşie după legea pe care ţi-a dat-o robul Meu, Moise.”
Dumnezeu nu specifică una sau altă lege, ci legea toată spre a fi împlinită. Legea primită de la Moise era deosebit de detaliată şi Dumnezeu dorea ca Iosua s-o înveţe, să mediteze la ea şi s-o aplice. Principiile rămân valabile şi pentru noi.
Isus a spus că două porunci sunt mai mari decât toate: să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima, cu tot sufletul, mintea şi puterea şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Pavel a numit dragostea, împlinirea legii, Iacob, legea împărătească. Oricum am numi-o, formula lui Dumnezeu pentru succes nu ar fi completă fără ea.

III. Saturarea cu Cuvântul lui Dumnezeu (vers. 8)

Atunci când nu citim manualul de instrucţiuni facem greşeli. Acelaşi lucru e valabil şi în ceea ce priveşte umblarea creştină. Multe greşeli am fi putut evita dacă ne-am fi umplut cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Când încercăm să trăim fără să consultăm Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta reprezintă ignoranţă deliberată care nu va rămâne fără consecinţe. Înţelepciunea de care avem nevoie ne-a fost pusă la dispoziţie. Nu este vorba doar să citim Biblia, ci şi să medităm asupra ei şi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne satureze spiritul.
Formula lui Dumnezeu pentru succes dă rezultate, însă nu permite nici un fel de scurtături.  Ne cere să fim puternici şi curajoşi. Ne cere să ne umplem spiritul de Cuvântul Lui.
Sursa: http://resursepredici.blogspot.com