FRATII UNITI – autor Viorel Dascalu

Fratii uniti

Iată-ne Doamne aici adunaţi,
Mare şi mic, în această clădire
Vrem să ajuţi la unire-ntre fraţi
Fă-ne activi, implicaţi în slujire!

Iartă-ne Doamne că suntem prea răi
Suntem conduşi de orgolii deşarte.
Fă să vedem că suntem toţi ai Tăi,
Rupe orice pe frăţie-ar desparte!

Vrem să vedem pe ceilalţi că-s mai sus
Fă să vorbim orişicând, cu orişicare.
Mult am dori ca să fim ca Isus,
Dă-ne un duh de cerească iertare!

Fă ca s-avem mai puţin egoism,
Dă-ne respect şi mai multă-umilinţă.
Pune în noi mult mai mult creştinism
Să ne-ajutăm cu mai multă credinţă!

Fă să dispară şi bârfa cea rea,
Pune pe cruce cumplita de fire;
Nimeni să nu mai asculte de ea,
Vrem să vorbim doar cu drag şi iubire!

Dă-ne Isuse un dor de-ntâlnit
Mult să dorim revederea cu fraţii.
Plini, fă să fim, de iertat şi iubit,
Asta s-o vadă în jur chiar şi alţii!

Dă-ne putere să trecem voioşi
Chiar peste tot ce ne face aparte
Plini de speranţă, trăind bucuroşi
Veşnic cu Tine, în Cer, s-avem parte.

Vrem să trăim între noi pe pământ
Cum am trăi în eterna Cetate
Toarnă în noi, din belşug, Duhul Sfânt
Căci, doar aşa vom avea unitate!

© Viorel Dascalu 2010

Cu permisiune

Sursa: www.vioreldascalu.ro