Hipnoza sau rugaciune?

 Hipnoza sau rugaciune?
Hipnoza este o stare alterata dincolo de constiinta obisnuita, unde concentrarea, imaginatia si simturile sunt accentuate, iar mintea este cea mai receptiva la sugestii. Clientul este intotdeauna in control complet in timpul fiecarei sesiuni de hipnoza. Procesul este foarte relaxant. Odata ce clientul este in aceasta stare de relaxare profunda, el este capabil sa-si aminteasca trecutul cu usurinta, claritate si incredere. Se poate obtine, de asemenea, clarificarea si intelegerea unei probleme dintr-o perspectiva de non-adevar si judecata. Hipnoza utilizeaza puterea inconstientului pentru a influenta si a obtine indeplinirea obiectivelor dorite, a sentimentelor si a comportamentelor. citate din Minte Caracter si Personalitate cap 2l
Fiţi precauţi. – În aceste zile, când scepticismul şi necredinţa ni se înfăţişează atât de adesea în veşmintele ştiinţei, trebuie să fim precauţi la fiecare pas. Prin aceste mijloace, marele vrăjmaş înşală mii de oameni, ducându-i în robia propriei lui voinţe. Avantajele pe care le obţine de pe urma cunoştinţelor ştiinţifice care se ocupă de mintea umană sunt imense. El se strecoară în acest domeniu asemenea unui şarpe şi prejudiciază lucrarea lui Dumnezeu. Infiltrarea lui Satana prin intermediul ştiinţei se realizează în virtutea unui plan foarte minuţios.
Frenologia, psihologia** şi mesmerismul constituie căile directe prin care Satana se adresează generaţiei noastre şi puterea ce va caracteriza eforturile lui în perioada încheierii timpului de probă. În felul acesta, mii de minţi au fost otrăvite şi conduse la necredinţă. În timp ce se crede că mintea umană exercită o influenţă atât de minunată asupra unei alte minţi, Satana, care este pregătit să profite de orice, se insinuează în mod personal şi lucrează asupra amândurora. Deşi cei care se dedică acestui domeniu ştiinţific slăvesc cerurile pentru lucrările mari şi bune despre care spun că sunt înfăptuite prin intermediul lor, ei sunt inconştienţi de natura rea a puterii pe care o favorizează; aceasta este tocmai puterea care lucrează prin semne şi minuni mincinoase – toate rătăcirile nelegiuirii. Fii atent la influenţa acestor ştiinţe, dragul meu cititor, căci lupta dintre Hristos şi Satana nu s-a încheiat încă…
Neglijarea rugăciunii îi face pe oameni să se bazeze pe propria lor putere şi să deschidă uşa ispitei. În multe cazuri, imaginaţia este captivată de cercetările ştiinţifice, iar oamenii se îngâmfă datorită simţământului propriei lor puteri. Ştiinţele care se ocupă de mintea umană sunt foarte apreciate. Aplicate într-un context corespunzător *, aceste ştiinţe sunt bune, dar ele au fost preluate de Satana ca mijloace puternice de înşelare şi distrugere a sufletelor. Iscusinţa lui a fost acceptată ca şi cum ar veni din ceruri şi astfel Satana îşi primeşte închinarea mult dorită. Lumea, despre care se presupune că ar fi atât de avantajată prin frenologie şi magnetism animal, nu a fost niciodată atât de coruptă cum este acum. Prin aceste ştiinţe, virtutea este nimicită şi se pun temeliile spiritismului. – ST, 6 noiembrie 1884. (2SM 351-353)
Controlul minţii îşi are originea în Satana. – Teoria conform căreia o minte poate controla o altă minte a fost inventată de Satana, pentru a se putea introduce pe sine ca unul care conduce totul şi pentru a înlocui înţelepciunea divină cu cea omenească. Dintre toate erorile care se prezintă celor care se numesc creştini, nici una nu este mai periculoasă prin înşelăciunea ei, nici una nu separă mai sigur pe om de Dumnezeu ca aceasta. Deşi poate părea inofensivă, dacă este practicată pe pacienţi, rezultatul va fi distrugerea, şi nu restaurarea lor. Ea deschide o uşă prin care Satana va intra şi va lua în stăpânire atât mintea care se lasă condusă şi controlată, cât şi cea care a preluat controlul. – 243 (1905)
Adam şi Eva, hipnotizaţi de Satana. – Satana l-a ispitit pe Adam mai întâi în Eden, iar Adam a întreţinut o conversaţie cu vrăjmaşul, oferindu-i astfel posibilitatea de a câştiga. Satana şi-a exercitat puterea hipnozei asupra lui Adam şi Evei, iar această putere a fost încercată şi asupra lui Hristos. Dar, după ce Domnul a citat cuvântul Scripturii, Satana a ştiut că nu mai are nici o şansă de a triumfa. – Lt 159, 1903. (5BC 1081)
Nu te juca cu hipnoza. – Oamenii nu trebuie să studieze metodele de captivare a minţii celor cu care se asociază. Aceasta este ştiinţa lui Satana. Să ne opunem oricărei preocupări de acest gen. Să nu ne jucăm cu mesmerismul şi hipnoza – ştiinţa celui care şi-a pierdut starea de la început şi a fost aruncat din curţile cerului. – MS 86, 1905. (MM 110, 111) Teoria care susţine controlul minţii de către o altă minte este inventată de Satana, pentru a se prezenta drept conducător şi pentru a aşeza filozofia omenească în locul în care ar trebui să fie înţelepciunea divină. Nici un bărbat şi nici o femeie nu trebuie să-şi exercite propria voinţă în scopul de a controla conştiinţa sau raţiunea altcuiva, astfel încât mintea acelei persoane să devină un instrument pasiv în slujba voinţei celui care exercită controlul. Această ştiinţă poate să pară ceva frumos, dar este o ştiinţă cu care nu ai voie să te ocupi, indiferent de situaţie… Pentru tine există ceva mai bun decât controlul fiinţei umane de către o fiinţă umană. Înalţ un semnal de avertisment. Unicul tratament sigur şi adevărat care se bazează pe influenţarea minţii este mult mai cuprinzător. Medicul trebuie să-i înveţe pe oameni să aştepte ajutorul divin în locul ajutorului omenesc. Cel care a creat mintea umană ştie cu precizie care sunt nevoile ei. – Lt 121, 1901. (MM 111, 112)
Tendinţa de a distruge, şi nu de a restaura. – Doresc să vă vorbesc într-o manieră deschisă. V-aţi implicat într-o activitate care nu-şi găseşte nici un loc în lucrarea unui medic creştin şi nu trebuie să-şi găsească locul în instituţiile noastre de sănătate. Deşi pare nevinovată, dacă este aplicată în tratarea pacienţilor, rezultatele influenţării mintale vor aduce distrugerea, nu vindecarea. 2 Timotei 3 îi descrie pe cei care acceptă o eroare ca fiind persoane care exercită un control complet asupra minţii altora. Tratamentul prin influenţarea minţii este una dintre cele mai mari ştiinţe ale lui Satana şi este important ca medicii noştri să înţeleagă în mod clar adevăratul caracter al acestei ştiinţe; deoarece, prin intermediul ei, vor fi confruntaţi cu mari ispite. Această ştiinţă nu trebuie permisă nici măcar în cel mai discret ungher al sălilor de aşteptare din sanatoriile noastre. Nu îngăduiţi vrăjmaşului să câştige nici cel mai mic avantaj asupra voastră. Nu-i îngăduiţi să vă îndemne să vă preocupaţi de controlul minţii altora, ca să-i faceţi asemenea unor roboţi conduşi de voi. Aceasta este ştiinţa lucrării lui Satana. – Lt 121, 1901. (MM 113, 114)
Sursa: http://azscrinul.ro/2012/06/hipnoza-sau-rugaciune/