Hristos Cel Viu în Biserică

Hristos Cel Viu în Biserică
Text: Fapte 3:6.16
A.  INTRODUCERE
1. Trupul îmbălsămat al lui Lenin este expus într-un coşciug de cristal în mormântul din Piaţa Roşie din Moscova.
a. Pe coşciug scrie: „El a fost cel mai mare lider al tuturor oamenilor, din toate ţările, din toate timpurile. El a fost Domnul noii umanităţi. El a fost salvatorul lumii.” Tot ceea ce a făcut Lenin este la timpul trecut, dar noi avem un Hristos viu.
2. De unde ştim că Isus Hristos este o Persoană vie şi o putere în mijlocul nostru?
a. Pentru biserica din Ierusalim, vindecarea ologului a demonstrat puterea viului Hristos şi că El continua să fie prezent între ei.
b. Care este situaţia noastră? Vedem vieţi schimbate în mod miraculos? Se întâmplă în mijlocul nostru lucruri care ne uimesc?
c. În Faptele Apostolilor se pune accent pe realitatea viului Hristos în biserică. Iată trei lecţii din Fapte 3.
B.  LECŢIA UNEI SOCIETĂŢI INVALIDE ŞI CE SE POATE FACE
1. Iată un om olog din naştere.
a. El era adus de cineva în fiecare zi la poarta Frumoasă.
(1) El cerşea de la mulţimea de închinători care trecea prin acest loc. Aici a avut loc marele eveniment.
(2) Când i-a văzut pe Petru şi pe Ioan apropiindu-se de poartă, el le-a cerut să-i dea ceva.
(3) Cuvintele lui Petru i-au schimbat viaţa! „Aur şi argint n-am, dar ce am îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” (versetul 6)
(4) Petru l-a luat de mână şi l-a ridicat. El a fost vindecat pe loc. S-a ridicat, a stat în picioare, a mers şi L-a lăudat pe Dumnezeu! El a fost refăcut; un olog fusese vindecat.
2. Adevărul este că noi toţi suntem invalizi.
a. Noi toţi avem nevoie de vindecare. Suntem ologi spiritual. – Romani 3:23; Isaia 53:6; Luca 13:3.
b. Suntem la fel ca ologul, neajutoraţi şi neputincioşi.
3. Societatea este şi ea invalidă, cu căsătoriile ei invalide, cu morala ei invalidă şi cu relaţiile ei invalide.
a. Societatea noastră este invalidă din cauza imoralităţii.
b. Păcatul homosexualităţii este un mod de viaţă pentru mii de oameni. Societatea este inundată de pornografie.
(1) Unii sunt invalizi din cauza alcoolului. Vârsta celor care consumă alcool devine din ce în ce mai mică.
c. Unii sunt invalizi din cauza atitudinii negative, mâniei, urii, resentimentelor, amărăciunii şi neputinţei de a ierta.
d. Numai Isus Hristos poate să ne dea ceea ce avem nevoie.
C.  LECŢIA AUTORITĂŢII DIVINE ŞI CUM SĂ ŢI-O ÎNSUŞEŞTI
1. In numele lui Isus.
a. Versetele 6 şi 16 spun: „În Numele lui Isus Hristos din Nazaret” şi „prin credinţa în Numele lui Isus”.
b. Isus a promis să facă tot ceea ce vor cere ucenicii Săi în numele Său. – Ioan 14:13.
(1) Aşa că Petru a vorbit în numele lui Isus Hristos. Numele lui Isus are putere şi autoritate!
2. Isus are toată autoritatea în cer şi pe pământ. –Matei 28:18.
a. Autoritatea Lui este descrisă în Efeseni 1:19-23.
b. Această autoritate a fost împărtăşită apostolilor pentru a demonstra puterea lui Hristos. Conform lui Efeseni 1, toţi credincioşii împărtăşesc privilegiul acestei autorităţi.
D.  LECŢIA UNEI SOLII VII ŞI RELEVANŢA EI PENTRU TIMPUL NOSTRU
1. Solia responsabilităţii pentru moartea lui Hristos -versetele 13-14.
a. Apostolii au subliniat faptul că crucificarea lui Isus a fost cea mai mare crimă din istoria umanităţii.
b. Este clar că toţi purtăm responsabilitatea morţii lui Hristos.
2. Solia învierii din morţi a lui Hristos – versetul 15.
a. Fără înviere nu există speranţă, mântuire, biserică şi Isus viu!
3. Solia puterii prezenţei lui Hristos – versetul 16.
a. Acesta este secretul vieţii creştine şi sursa puterii în biserică.
4. Solia pocăinţei şi a unei vieţi noi – versetul 19.
a. Pocăinţa este o solie uitată în generaţia noastră, dar fără ea nu există o viaţă nouă.
5. Solia reînviorării prin prezenţa Domnului – versetul 19c.
6. Solia revenirii Domnului – versetul 21.
a. Solia bisericii primare era revenirea lui Isus Hristos.
b. Revenirea Sa a fost întotdeauna cea mai importantă în minţile primilor credincioşi.
7. Solia noastră de răspuns la solia lui Dumnezeu – versetele 22-26.
a. Este o solie simplă: ascultă şi vei fi binecuvântat – versetul 22, sau refuză să asculţi şi vei fi distrus.
b. Există binecuvântări nespuse dacă-I răspunzi lui Hristos; dacă-L respingi ajungi la ruină spirituală.
E.  CONCLUZIE
1. Ceva se întâmplă ori de câte ori această solie este predicată!
2. Faptele Apostolilor este o dovadă vie despre Hristos viu în biserică. Ea conţine speranţă pentru o societate invalidă, autoritate pentru poporul lui Dumnezeu, şi o solie pentru toate timpurile.
3. Include această realitate în viaţa ta prin credinţă. Aceasta reprezintă o viaţă nouă în biserică!
Sursa: http://resursepredici.blogspot.ro