Ilustratii despre adevar

Un copil drept

Sunt mulţi ani de atunci. Într-un sătuleţ pierdut între colinele Iranului, în Persia, locuia o mamă împreună cu băiatul ei. Tatăl murise şi mama ajunsese foarte săracă.
Băiatul se chema Selin. Într-o zi, mama văzând că n-o să-l poată ţine multă vreme alături de ea, îl trimise la un unchi care locuia la Shiras, un oraş foarte îndepărtat. Până să ajungă acolo trebuia să treacă peste munţi înalţi şi deşerturi întinse.
A plecat, împreună cu o caravană de neguţători. Când se opreau să poposească peste noapte, băiatul silitor cum era din fire, dădea ajutor servitorilor la îngrijirea cămilelor.
Într-o zi, mergeau de-a lungul unei văgăuni prin munţi. Stâncile se ridicau ameninţătoare de o parte şi de alta înfigându-şi vârfurile drept în cer, iar calea era aşa de întortocheată, încât de-abia putea să vadă la câţiva paşi înaintea lor pe unde trebuie să apuce. La căderea nopţii se găseau încă prin părţile acestea muntoase. Tăbărâră la marginea unui pârâiaş şi se culcară. Peste noapte, veniră hoţii. Când Selin se trezi din somn, văzu că neguţătorii şi servitorii erau legaţi cobză, tâlharii aprinseseră un mic foc ca să facă lumină şi să se încălzească. Ei duceau pe neguţători unul câte unul la şeful lor care căuta să-i facă să spună ce au asupra lor.
În cele din urmă veni şi rândul lui Selin. Dar el era aşa de mic, încât şeful crezu că nu este cazul să piardă prea mult timp cu el.
–    Băiete, zise el, câţi bani ai asupra ta?

–    Trei piese de aur cusute în colţul hainei mele
– răspunse Selin

–    Trei piese de aur!
exclamă şeful tâlharilor. Dar dacă-i adevărat, pentru ce mi-ai spus?

–    Pentru că,
reluă Selin, mama mea mi-a spus să făgăduiesc trei lucruri când ne-am despărţit:
1.    să fac bine celor ce i-aş putea ajuta.
2.    să mă rog lui Dumnezeu în fiecare zi.
3.    Să spun totdeauna adevărul. Aşadar, eu v-am spus adevărul.

–    Arată-mi haina ta,
zise căpetenia tâlharilor.
Băiatul o aduse numai decât, el o luă, tăie colţul şi ieşiră la iveală cele trei piese de aur, tocmai aşa cum spusese băiatul. Apoi, şeful tâlharilor scoase din punga lui de la brâu încă trei piese de aur şi le dădu pe toate şase lui Selin.
–    Coase-le pe toate la loc, îi zise el, şi să faci totdeauna cum ţi-a spus mama ta. Dacă aş fi avut şi eu o aşa mamă, n-aş fi ajuns tâlhar.

Apoi, porunci să vină conducătorul caravanei şi îi zise:
–    Bagă de seamă de băiatul acesta şi să ajungă teafăr şi sănătos la destinaţie şi vă voi apăra când veţi trece iar înapoi prin munţi. Persia are nevoie de băieţi ca el: amabili, credincioşi şi drepţi.

Sursa: Present Truth